Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Snapper Yetiştiriciliği
Üst: Kırmızı veya gümişi snapper . Lutjanus argentimaculatus

Alt : Gold stripped snapper . Lutjanus erythropterus

     SNAPPER YETİŞTİRİCİLİĞİ

     İngilizce'de snapper olarak bilinen grup içerisinde doğada 50 kadar tür bulunmakta ve bunlardan 7 tanesi yetiştiricilik açısından üzerinde çalışılmaktadır. Bu gruba giren balıklar yemeklik olarak değerli kabul edilen türlerdir. Doğadan yakalanan balıkların yüksek fiyatla pazarlanabilmesi nedeniyle bu türlerin yetiştiriciliği ele alınmış ve bu balıklar üzerinde yapılan çalışmalarından başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu türler Uzak doğuda Pasifik kıyılarından güneyde Avusturalya'ya kadar bir çok yerde bulunurlar. Bu grup içerisinde pek çok tür üzerinde yetiştiricilik çalışmaları yürütülmekte ve ileride yetiştiricilk faaliyetleri içerisinde ele alınabilecek balıklar olarak dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda ele alınan bazı türler, ingilizce isimleriyle beraber, aşağıda sunulmuş bulunmaktadır. Bu türler ülkemiz kıyılarında bulunmadığı için bu kitap içeri-sinde fazla bir yer verilmesine gerek görülmemiş olmakla beraber, yetiştirme tekniklerinde kullanılan yöntemlerin diğer deniz balıkları yetiştiriciliklerine benzer olduğu yazılabilir. Elbetteki her türün yetiştiriciliğinde bazı özel konular olması da doğaldır.


     Kırmızı veya gümüşi snapper
     (Red snapper veya silver snapper
     Lutjanus argentimaculatus. Amerika kıtası ve pasifik kıyılarında yaygın olan bir türdür. Akdeniz'de sadece Lübnan kıyılarında bulunduğuna dair bildiriş bulunmaktadır. Doğu Afrika ve Avusturalya kıyılarında da yaygındır. Kızıl denizde de bulunur. Ticari balıkçılık açısından önemli bir türdür. Doğadan avcılığın azalması üzerine ele alınan yetiştiticilik çalışmalarından ABD'de olumlu sunuçlara ulaşıldığı kaydedilmiştir. Normal olarak 40-80 kg. olan bu türün 120 cm.'ye kadar büyüyebildiği bildirilmektedir.

     Gold-stripped snapper
     (Lutjanus erythropterus)
     80-90 cm boy ve 10 kg ağırlığa ulaşabilen bir türdür. 7-8 yıl yaşayan bu balığın 2. yaşta cinsel olgunluğa eriştiği kaydedilmektedir. Avusturalya kıyılarında tanınan ve et kalitesinin üstünlüğü nedeniyle aranılan bir balıktır. Bu ülkede yetiştiricilik çalışmalarının ileriki yıllarda yaygınlaşması beklenmektedir.

     Sarı kuyruk snapper
     (Yellow-fin snapper)
Lutjanus monostigma. Güney Asya'dan Avusturalya'ya kadar yaygın olan bir türdür. Yetiştiricilik çalışmalarında ileride önemli bir tür olması beklenmektedir. Tayvan'da üzerinde çalışılan bir tür olduğu kaydedilmiştir.

 
Üst:Sarı kuyruk snapper . Lutjanus monostigma

alt. Spangled snapper . Lethrinus nebulosus

     Kral veya İmparator snapper
     (Ernperor snapper or King snapper)

     Lutjanus sebrae. Tayvan'da yetiştiricilik açısından önemli bir tür olduğu ve yetiştiriciliği üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirilmektedir.

     Spangled emperar (Letbrinus rıebulosus)
     10 kg. ve 90 cm. boya ulaşabilen bir balıktır. Ticari avcılıkta 45-50 cm. boyda cinsel olgunluğa ulaşırlar ve bu boyda yaşları 4-5 dolayındadır. Avusturalya kıyıları ve yakın denizler ile pasifik okyanusunda bulunur.

     Lutjanus stellatus. Trapikal denizler ile ılıman denizlerde, Japonya"dan Avusturalya'ya kadar yaygın olan bir türdür. 55-60 cm. boya ulaşabilir. Et kalitesi yüksek olarak kabul edilir. Tayvan'da ticari açıdan yetiştiricilik çalışmaları uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Kırmızı yüzgeçli snapper


     (Red-tail-fin snapper) Lutjanus fuluus. İndo Pasifikten Kızıl Deniz'e ve Japonya İndo pasifikten Kızıl Deniz'e ve Japonya kıyılarında yaygın olan bir türdür. 40 cboya kadar büyüyebilir. Tayvan'da yapılan ye-
tiştiricilik çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı kaydedilmektedir.
Üst: Benli snapper . Lutjanus stellatus

Alt. Kırmızı yüzgeçli snapper. Lutjanus fulvus