Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Spirulina YetiştiriciliğiSpirulina helezon şeklinde bir alg olup kurutularak kullanılmakta ve hap gibi yapılarakta pazarlanabilmektedir


     SPİRULİNA YETİŞTİRİCİLİĞİ

     Mikro alg kültürleri içerisinde son yıllarda ülkemizde ilgi çeken ve yetiştiricilik çalışmalarına başlanan spirulina, bir çok ülkede yetiştiriciliği yapılan bir alg durumundadır. Spirulina zengin besin içeriği nedeni ile uzun yıllar önce insanların ilgisini çekmiştir. Afrika'da bazı kabilelerin Çad gölünden topladıkları algleri bir gıda olarak aldıklarını izleyen bilim adamları bu mikro algin içeriğini incelemişler ve gerçekten çok değerli bir yosun olduğunu saptamışlardır
.
     Spirulina gerçekte mikroskobik boyutlu bir su bitkisidir. 5-10 mm boyutunda ve spiral yapılıdır. Mikro alg üretimi ve tüketimi ülkemiz için bilinen bir konu olduğunu söylemek zordur. Bu nedenle halk tarafından bilindiği söylenemez. Fakat bu konuda son yıllarda gazetelerde sık sık haber yapıldığı görülmektedir. Bu haberlerde ise spirulinanın bir çok konuda çok yararlı olduğu vurgulanarak ticari kaygı ile reklamının yapıldığı gözlenmektedir. Örneğin bir gazetede yarım kg kurutulmuş spirulinanın 500 milyon TL C350$) olduğu bildirilmektedir ki, bu kadar değerli bir madde olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Gerçekten Spirulina bir çok amaçla kullanılmak üzere pek çok araştırmaya konu olmuştur. Fakat piyasadaki fiyatlarına bakılır ise bahsedildiği kadar veya ödenen para kadar değerli olduğunu kabul etmek zordur. Çünkü bu kadar yüksek ücret karşılığı elde edilen yararın aynı değerde olduğu kanımızca tartışma konusudur. Fakat makul fiyatlarda olduğu taktirde bazı amaçlar için kullanılması elbetteki yararlı olabilecektir. Yüksek fiyat uygulaması da yetiştiriciliği cazip hale getiren bir konu olmaktadır. Unutulmamalı ki serbest piyasa arz ve talep dengesinde oluşmaktadır. Bu nedenle uygun bir fiyatla pazarlandığı ve bilgilendirildiği taktirde bir çok ülkede olduğu gibi kullanımının ülkemizde de yaygınlaşması olasıdır.
Üst: Hasat edilmiş ve toz haline getirilmiş ürünler

Alt : Spirulina üretim havuzları

     Spirulina bir çok amaçla kullanılmaya çalışılmıştır. Bu konuda birinci konu insan gıdası olarak yararlanılmasıdır. Bu ancak çok bol olarak elde edilebilen göller kenarında yaşayan insanlar için söz konusu olabilecektir. Kuru ağırlığının %SO-70'i oranında protein içerir ki bu özelliği ile bitki dünyası içerisinde en fazla protein içeren bir alg olduğu belirtilebilir. İçerisinde pek çok vitamin ve mineral madde vardır. Bu nedenle gıda olarak çok değerli sayılır. Örneğin 20 gr spiruluna bir insanın günlük ihtiyacı olan B vitaminlerini karşılayabilir. Zengin içeriği nedeniyledir ki spirulina gıda dışında bir çok amaçla ve farklı alanlarda kullanılmıştır. Direkt kullanımı yanında ekmek, makarna ve çocukların severek tükettikleri pasta çikulata dondurma gibi gıda maddelerine katkı maddesi olarak katılarak çocukların beslenmesinde yararlanılmaya çalışılmıştır. Piyasada kurutulmuş ve hap haline getirilmiş olarak pazarlandığı görülmektedir. Fakat bir kaç tablet ile beklenen yararın sağlanması da zordur inancındayım. Bu nedenle günümüzde abartılı olarak belirtilen fiyatın düşürülmesi ve gerçek değerinde pazarlanması gerekmektedir. Bu fiyatında kg olarak 20-30 doları geçmemesi gerekir. Zaten Çinde toptan fiyatı 8- 10 dolar dolayındadır.

     Bol olduğu bölgelerde hayvan yemi olarak, tıpta beslenme bozukluklarında, mide rahatsızlıklarında rahatlayıcı olarak, vitamin eksiklerinde ve bazı hastalıklarda iyileştirici veya zengin bir besleyici olarak önerildiği de görülmektedir.

     Bu tanıtımlar sonucudur ki doğadan toplama olanaklarının olmadığı bölgelerde yetiştincilik çalışmalarına girilmiş ve çok başarılı sonuçlara ulaşılmıştır

     YETİŞTİRME:
     Spiruluna kalsiyum miktarı fazla olan göller- de yaşayan bir algdir. Örneğin ülkemizde; Denizli Acı Göl'de var olduğu bildirilmiş olup gölün spirulana üreyen bölgelerinde tuzluluğun %0 80- %0200 oranlarında olduğu bildirilmektedir. . .. pH 8.6, suyun sertlik derecesi ise SBV olarak 50 bulunmuştur ki bu 10 fransız sertliğine eşit olup çok sert bit su ortamı olduğu anlaşılır. Bu nedenle yetiştiricilik ortamının algin ortam isteklerine göre ayarlaması gerekmektedir.

     Spirulina yetiştiriciliği havuzlar veya tank içerisinde yapılır. Su koşulları bakımından istekleri olarak su sıcaklığının oldukça yüksek olması istenir. Bu nedenle ülkemizde yapılacak yetiştirme çalışmalarında sera içi üretim tesisleri planlanmaktadır. Sıcaklık isteği 35-38 2C dir. Yetiştirmede tolerans gösterdiği en düşük sıcaklık 18 QC dir. En yüksek sıcaklıkta 39 QC geçmemelidir. Yetiştiricilik için nitrat miktarının 100 mg/lt den daha az olması ve üre miktarının 1.5 gr./lt den daha az olması istenir. Potasyum ve azot oranının 5'in üzerinde olması büyümeyi durdurur. Alkali açıdan pH'nın yüksek 8.3-10 arasında olması gerekir. Bu nedenle sodyum karbonatlı sular tercih edilir. Işık miktarı kültür yoğunluğuna bağlı olarak ayarlanır. Yüksek densitede yetiştirildiklerinde birbirlerini gölgeleme olasılığı nedeni ile daha fazla ışıklandırma yapılması planlanır. Bu nedenle iyi bir havalandırma yapılarak bütün alglerin dengeli ışık alması sağlanmış olur.

     Genel olarak elips ve kanal şeklinde olan çok büyük havuz ünitelerinde yetiştirilir. Havuzlarda su hafifçe döndürülürken su içerisine kimyasal besi maddeleri (kimyasal gübreler) ilave edilir. Güneşli günlerin fazla olduğu mevsimlerde yoğun bir şekilde üretim sağlanır. Havuzlarda üreyen spirulinalar motopomp ile hasat edilir ve püskütme yoluyla kurutulurlar. Bazı bölgelerde kurutma işleminde güneş ışığından yararlanılır.Pompa ile hasatta genel bir süzme işleminden geçirilen spirulina eğer insan gıdası olarak kullanılacaksa hijyen konularına çok dikkat edilir. Kurutmadan önce spirulanalar iyi bir şekilde temiz su ile yıkanırlar. Kurutma işlemi de özel bir dikkat gerektirir. Özel olarak yapılan makinalar- da usuluna göre kurutulan ürünlerde renk koyu yeşildir. Bu yöntemde kurutma süresi 3 saniye dolayındadır. Üretilen ürünlerin sağlam bir şekilde tutulabilmesi için özel paketleme yöntemleri geliştirilmiştir. Işık geçirmeyen fulya kağıtları içerisinde nemsiz olarak tutulacak şekilde pak etlenirler.

 
Ülkemizde ilk spirulina yetiştiriciliği Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik bölümü ile özel bir firmanın işbirliği ile sağlanmıştır. Daha sonra bazı özel işletmeler kurulmuş olup bu konudaki iki örnek yukarıda sunulmuş bulunmaktadır. Bu örnekler ülkemizde de alg üretimlerinin başarılı şekilde yapılabileceğini göstermektedir.