Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği Genel Bilgiler

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Su ürünleri konusunda yayınlamış olduğu ilk kitaptır. Yayın yılı 1979 olup Ege Ü. Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmıştır. Genel su ürünleri bilgilerini içeren kitap daha çok Ziraat Fakültesi Hayvan yetiştirme ve Su Ürünleri A.B:Dalı öğrencilerine temel su ürünleri ve yetiştiricilik bilgilerini verme amacı yazılmıştır. Mevcudu kalmamıştır
Aşağıda kitaptaki önsöz ve içerik sunulmuş bulunmaktadırÖNSÖZ

Dünya nüfus'u devamlı olarak artıyor. Her 35 yılda iki katına çıkan Dünya nüfusunun 2000 yılında 6 milyar'ı aşacağı beklenmektedir. Dünyada yakalanan balık miktarı 70 milyon tondur. Balık yakalama yöntemleri ne kadar gelişirse gelişsin bu rakamın 100 milyon ton' a ulaşa-
mayacağı biliniyor. Bunun yanında artan hayat düzeyi insanları, daima, balık, et, süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalara yönelmelerine neden olmaktadır.istenilen ve beklenen de budur. Ülkemizde de eğitim ve hayat düzeyinin yükselmesi, ileride, balığa olan istemi artıracaktır. Günümüz istatistiklerinde halkı az balık yiyenler sınıfına (Birey başına yılda 5-8 kg) sokulan ülkemizin de balık üretimi konusunda çok çaba harcaması ve çalışması ge-
rekmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, avcılık yolu ile yeterli balık sağla
yamayan ülkemizin balık gereksinimini karşılamada. balık yetiştiriciliğinin yardımcı bir yol olacağı söylenebilir. Günümüzde Dünyada 6 milyon ton dolaylarında olan yetiştiricilik yolu ile sağlanan su ürünleri üretimi içerisinde ülkemizin payı hiç denecek kadar azdır. Fakat son yıllarda önemli gelişmeler olmuş ve 200 e yakın proje Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanlığınca onaylanmıştır. 20-25 yıl sonra 30 milyon tona çıkması beklenen Dünya su ürünleri üretimi içerisinde ülkemizin payının ne olacağının şimdiden düşünülmesi de,
sanırım, ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesidir. Balıkçılığımız ile birlikte su ürünleri yetiştiriciliğine de gelecek yıllarda gereken önemi vermek zorunluğundayız


Ülkemiz için su ürünleri yetiştiriciliği yeni bir konudur. E.Ü. SU Ürünleri Yüksek Okuluna her gün balık yetiştirmek isteyen yurttaşlar gelmektedir. (Özellikle, konuyu öğrenmek, bildiği kimi suları değerlendirmek isteyenler çoğalmaktadır. Bunun yanında, su, toprak, güneş ve hava
nın kullanılması ile yapılan tarım'ın sudaki bir uygulaması olan «Su Ürünleri Yetiştiriciliği» dersleri,1970 yılından beri Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri Kürsüsünde öğrencilere verilmeye başlandı. Bu durum karşısında en çok gereksinim duyulan konunun
kitap olduğunu gördüm ve elimdeki notları değerlendirerek bir kitap hazırlamaya çalıştım.
Su ürünleri yetiştiriciliği konusu o kadar geniş ki, ilk başlangıçta hepsini bir kitapta toplama olanağı bulamadım. Bu durumda ayrı ayrı bölümler halinde çıkarmayı düşündüm. Sazan balığı ve genel bilgiler ile ilgili olarak bu ilk kısmı hazırladım. Kitabın yazılmasının bittiğini düşündüğüm her anda kitapta bir çok eksikler olduğunu hissettim. Her düzeltmeye kalkış
tığımda da yayınlanmasının geciktiğini gördüm. Bunun üzerine bu durumu ile yayına gön
derdim. Kıymetli öğrencilerim , sayın meslektaşların ve konu ile ilgilenecek sayın okuyucu
ların hoş görülerine sığındım. Okuyucuların her önerisi yazarı sevindirecek ve ileride daha yararlı yayınlar yapmaya yönlendirecektir. Ama eksikleri ile beraber,bu kitap,okuyucularıma kimi yararlar sağlayabilir ise yazarı kendini mutlu sayacaktır.

Kitabın hazırlanmasın da, şekilelri çizgileyen Sayın Turan İnan'a resimlerin basılmasını titizlikle yapan Ziraat Fakültesi Fotoğraf Atölyesi elamnalrına ve dizgileri yaparak bu kitabı sizlere ulatıran E.Ü.Matbaası elemanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla;

Doç.Dr. Atilla G. ALPBAZ


İÇİNDEKİLER

II- BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ
III- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TARİHÇESİ '"
IV- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN -ET-
KENLER VE GELECEĞİ
V - BALIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ı. Vücut şekli
2. Balıklarda iskelet
3. Balık vücudunda kaslar
4. Yüzgeçler
5. Balıklarda vücut iriliği
6. Balıklarda deri
7. Pullar
8. Balıklarda renk
9. İç organlar
9.1. Sindirim organları
9.2. Solunum
9.3. Kan dolaşımı
9.4. Balıklarda üreme
10. Balıklarda duyu
10.1. işitme
10.2. Balıklarda denge ve lateral çizgi
10.3. Gözler ve görme duyusu
10.4. Koklama ve tatma duyuları
\ I- BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNTEMLERİ
ı. Havuz kültürü sistemiGölet sistemi veya tarla balıkçılığı
2. Doğal suları kullanmak
3. Çeltik tarlasında balık üretimi
4. Kapalı akarsu yöntemi
VII-SAZAN BALIGI YETİŞTİRİCİLİGİ
Yetiştirme
1. Sazan balıklarının genel özellikleri
2. Sazan balığı yetiştiriciliğinde su ve havuzlar .
3.1. Su
3.2. Havuzlar
4. Sazan balığı üretim yöntemleri.
4. ı. Yarı kontrollu veya kontrolsuz sazan balığı üretimi
4.1.1. Bir tek havuz içerisinde yapılan yetiştiricilik

4.I.2. Asya'da sazan balıklarının kontrolsuz yetiştirilme
Leri

4.1.3. İki devreli sazan yetiştirme

4.2. Kontrollu yetiştirme
4.2.1. Yumurtlatma havuzları
4.2.1.1.' Su temini
4.2.1.2. Yumurtlatma havuzu sayısı
4.2.1.3. Yumurtlatma havuzu manejmanı.
4.2.1.4. Yavru balıkların yakalanması ve sayımı.
4.2.1.5. Sazan balıklarından kakabanlar ile yavru
üretimi
4.2.2. Larva veya yavru havuzları ile yavru yetiştirme
4.2.2.1. Yapay üretimi.
4.2.2.1.1. Damızlık sazanların seçimi.
4.2.2.1.2. Yumurtaların yapay döllenmesi.
4.2.2.1.3. Hormon injekte etmenin yarararı
4.2.2.1.4. Yavru yetiştirilmesi
4.2.2.1.5. Yavruların yemlenmesi
4.2.3. Yavru balıklar için kullanılacak ikinci yetiştirme
havuzları
4.2.3. ı. Bir tek havuzda payların yetiştirilmesi
4.2.4. Kışlatma ve stok havuzları
4.2.4. ı. Kışlatma havuzları :
4.2.4.3. tok Ye pazarlama havuzlan.
4.3. Yan kontrollu yavru yetiştirme
4.4. Tüketim için sazan balığı yetiştirilmesi
4.5. Entansif yetiştirrne yöntemi
4.6. Ekstansif sazan balığı yetiştiriciliğinden yarı entansif
yetiştiriciliğe geçiş konusunda Polonya' dan bir örnek.
4.7. Havuzlara konulacak balık sayısının saptanması

4.8.1. Gübreleme de önemli konular
4.8.2. Kullanılabilecek kimyasal gübreler
4.8.2.1. Fosfatlı gübreler
4.8.2.2. Potasylı gübreler
4.8.2.3. Azotlu gübreler
4.8.3. Organik gübreler
4.8.3.1. Organik gübreler, su üzerine etkileri ve kimi örnekler
4.8.3.2. Çiftlik gübrelerinin kullanılması ve bunun üretim üzerine etkileri üzerinde İsrail'de yapıları bir çalışma
4.8.3.2.1. Evcil hayan gübreleri ve bir örnek 148
4.8.3.2.2. İnsan gübresi
4.8.3.3. Kireçleme
4.8.3.3.1. Havuzların kireç gereksiniminin hesaplanması


4.8.3.3.2. Total sertlik ve total alkaliliğin hesaplanması
4.8.3.3.3. Örnek üzerinde analizin uygulanması ve verilmesi
gereken kireç miktarının saptanması
4.9. Sazan balığı üretim havuzlarında üreyen zararlı bitki-
lerin kontrolu.
4.9.1. Bitkiler ile savaşta biyolojik önlemler
4.9.2. Gübreleme
4.9.3. Mekanik savaş yolları
4.9.3.1. Bitkileri kesme yöntemleri
4.9.4. Kimyasal yöntemler.
5. Sazan balığı yetiştiriciliğinde yemleme