Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Yayın Listesi » Yayın Listesi 

YAYIN LİSTESİ


1. Alpbaz, A., G., 1978. Karides (Penaeus japonicus BATE) larvası yetiştiriciliği üzerinde bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 15-3, 119-148. 

 

2. Alpbaz, A., G., 1978. Mercan (Pagrus major TEMMICK et SCHLEGEL) larvası yetiştiriciliği üzerinde bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay:348. 

 

3. Alpbaz, A., G., 1980. Denizli’de bir özel alabalık üretim işletmesinde yetiştirilen gökkuşağı (Salmo gairdneri R.) alabalıklarının gelişmesi üzerine bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay:415. 

 

4. Alpbaz, A., G., 1980. İzmir Körfezi’nin başat karides türü (Penaeus kerathurus FORSKAL 1775) ve bunlardan larva üretimi üzerinde çalışmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yay:434. 

 

5. Alpbaz, A., G., 1980. Çipura (Sparus aurata LINNE) balıklarının akvaryum koşullarında gelişmesi üzerinde bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Der. 

 

6. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara sazanının (Cyprinus carpio L.) gelişmesi ve vücut yapısı üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Der. 16-3, 19-29. 

 

7. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1979. Kefal balıklarının kültüre alınma olanakları ve izlenecek besleme yöntemi üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK. VHAG-398 No’lu proje kesin raporu. 

 

8. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Kefal (Mugil chelo CUV) balıklarının sazan ile birlikte yetiştirme olanakları üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 

 

9. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Gölmarmara sazanı (Cyprinus carpio L.)’nın gelişmesi ve vücut özellikleri arasındaki fenotipik ilişkiler üzerinde araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 

 

10. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Ýzmir Körfezi’nden toplanan kum midyeleri (Tapes decussatus L.) üzerinde bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 

 

11. Alpbaz, A.,G., Hoşsucu, H., Mohammad, M., A., 1980. Gölmarmara’dan çıkarılan tatlısu midyelerinin (Unio sp.) gelişmesi ve et verimi üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 

 

12. Canyurt, M., Alpbaz, A., G., 1980. Batı Anadolu’da alabalık işletmelerinin üretim tekniği ve koşulları üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK, VHAG-474 No’lu Proje Kesin Raporu. 

 

13. Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A., Y., 1991. (Penaeus japonicus B., 1888 ve Penaeus kerathurus I., 1775) Yetiştiriciliği üzerine araştırmalar. E.Ü. Araş. Fon Saym.  

 

14. Alpbaz, A., G., Kınacıgil, T., 1988. İzmir Homa Dalyanının balık verimliliği ve balık faunası üzerinde bir araştırma. E.Ü. Su ürünleri dergisi, Cilt: 5, S.17-18. 

 

15. Alpbaz, A., G., Kınacıgil, T., 1988. İzmir körfezinde lüfer (Pomatomus saltator L., 1758) balığı populasyonu üzerinde araştırmalar. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. Sayı:31, S.19-20. 

 

16. Alpbaz, A., G., 1988. Kabuklu deniz canlıları ihracatında dikkat edilmesi gereken hususlar ve biyotoksin (PSP) konusu. Akademik seminerler yıllığı, E.Ü. Su Ürünleri Y.O. Yay.1. 

 

17. Alpbaz, A., G., Temelli, B., Korkut, A., Y., 1989. Su piresi (Daphnia magna stratus) yetiştiriciliği üzerinde bir araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt:6, S.21-24. 

 

18. Yaramaz, Ö., Alpbaz, A., G., 1990. Urla İskelesinin genel hidrografisi üzerine bir çalışma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:25-26-27-28, S.101. 

 

19. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, B., 1990. İzmir Körfezi Penaeus kerathurus, F., karides populasyonunun gonad gelişimi üzerine araştırmalar. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt.7, Sayı:24-28, S.109. 

 

20. Özden, O., Çağırgan, H., Korkut, A., Y., Alpbaz, A., G., Yüreklitürk, O., 1990. Çipura (Sparus aurata, L.) üretiminde görülen vücut deformaliteleri üzerinde araştırmalar. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt:7, Sayı:24-28, S.146.

 

21. Alpbaz, A., G., Tokaç, A., Gurbet, R., Kara, A., 1990. Paragat ile levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) avcılığında canlı yem olarak kullanılan Saz kaya balığının (Zosterizessor ophicephalus P., 1811) iğnelere farklı takılma yöntemlerine göre canlı kalma süreleri. E.Ü. SÜYO Su Ürünleri Dergisi, Cilt:7, S.167. 

 

22. Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A.,Y., 1991. Düşük su sıcaklığı koşullarında çipura (Sparus aurata L., 1758) balığının yemden yararlanma ve gelişme özellikleri. E.Ü. SÜYO Su Ürünleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:29-30, S.1.  

 

23. Kınacıgil, H.,T., Balkan, H., Alpbaz, A., G., 1991. Homa (SÜYO) dalyanının derinliğinin saptanması üzerinde bir çalışma. E.Ü. SÜYO Su Ürünleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:29-30, S.21. 

 

24. Tokaç, A., Gurbet, R., Alpbaz, A., G., 1991. Modern ağ dalyanların Türkiye’deki uygulanabilirliği üzerinde bir çalışma. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt:8, S.30. 

 

25. Mordoğan, H., Yaramaz, Ö., Alpbaz, A., G., 1991. Homa dalyanı sedimentlerinde bazı ağır metallerin (Fe, Ni, Co, Mn, Sb) değişimlerinin araştırılması. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt:8, Sayı:29-32, S.44.

 

26. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., Özden, O., Korkut, A., Y., Çörüş, İ., 1989. Çipura larvası (Sparus aurata L.,) yetiştiriciliği. E.Ü. SÜYO Yayın No:17.

 

27. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1987. Çipura (Sparus aurata L.) yetiştirme üzerinde araştırmalar. E.Ü. SÜYO Yayınları, No:13. 

 

28. Hoşsucu, H., Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A., Y., Çörüş, İ., 1990. Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) larva yetiştiriciliği. E.Ü. SÜYO Yayınları No:25. 

 

29. Alpbaz, A., G., Temelli, B., Yüreklitürk, O., 1992. İzmir körfezinden toplanan akivadeslerde (Tapes deccusatus) PSP (Biyotoksin) konusu. E.Ü. SÜYO Su Ürünleri Dergisi, Cilt:9.

 

30. Alpbaz, A., G., Temelli, B., Özden, O., Çaklı, Ş., Ünal, G., 1992. Türkiye’de defne yaprağı (lüfer yavrusu) avı ve sonuçları üzerinde bir araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi.

 

31. Alpbaz, A., G., Önen, M., Çörüş, İ., 1990. Urla iskelesi civarında toplanan istiridyeler (Ostrea edulis) üzerinde araştırmalar. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt:7, Sayı:24-28, S.116.

 

32. Alpbaz, A., G., 1977. Mercan (Pagrus major TEMMICK et SCHELEGEL) larvası yetiştiriciliği üzerinde bir çalışma. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi-ANKARA.

 

33. Alpbaz, A., G., 1977. Karides (Penaeus japonicus BATE) larvası yetiştiriciliği üzerinde bir çalışma. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, ANKARA.

 

34. Alpbaz, A., G., 1977. Balık yetiştiriciliğinin önemi ve son yıllardaki gelişmeler. Batı Anadolu I. Kültür Balıkçılığı Semineri, İZMİR.

 

35. Alpbaz, A., G., 1977. Larval balık yetiştiriciliği. Batı Anadolu I. Kültür Semineri, İZMİR.

 

36. Alpbaz, A., G., 1977. Dünyada yavru üretimi yoluyla doğal suların balıklandırılması. TOHB Su Ürünleri Kongresi, İSTANBUL.

 

37. Alpbaz, A., G., 1980. Denizli’de bir özel alabalık işletmesinde yetiştirilen gökkuşağı alabalıklarının gelişmesi üzerinde bir araştırma. VII. Bilim Kongresi, İSTANBUL.

 

38. Alpbaz, A., G., 1980. İzmir Körfezinde avcılığı yapılan karideslerde (Penaeus kerathurus FORSKAL) larva üretimi konusunda bir ön çalışma. TÜBİTAK VII: Bilim Kongresi. İSTANBUL.

 

39. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Kefal balıklarının kültüre alınma olanakları ve izlenecek besleme yöntemi üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, İSTANBUL.

 

40. Canyurt, M., A., Alpbaz, A., G., 1980. Batı Anadolu alabalık işletmelerinin üretim tekniğ, ve koşulları üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VIII: Bilim Kongresi, İSTANBUL.

 

41. Alpbaz, A., G., 1980. Su ürünleri kültürü ve Batı Anadolu’nun olanakları (II. Batı Anadolu Hayvancılık Semineri için hazırlanmış ve seminer komisyonuna teslim edilmiştir.

 

42. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Batı Anadolu sazan kültürü olanakları ve tarımsal üretim içindeki yeri (II. Batı Anadolu Hayvancılık Semineri için hazırlanmış ve seminer komisyonuna teslim edilmiştir.

 

43. Alpbaz, A., G.,Canyurt, M., A., 1980. Batı Anadolu’da alabalık yetiştirme olanakları ve teknik sorunları (II. Batı Anadolu Hayvancılık Semineri için hazırlanmış ve seminer komisyonuna teslim edilmiştir).

 

44. Alpbaz, A., G., Canyurt M., A., Hoşsucu, H., 1981. Türkiye’de kültür balıkçılığı ve sorunları. 2. Türkiye İktisat Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğleri. 747 sayfa, DPT Yayını.

 

45. Alpbaz, A., G., Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği. T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Sempozyumu, T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Yayın No: 4, S. 183-200.

 

46. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1969. Ost Friz x Kıvırcık melezlerinde verim özellikleri üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK II. Bilim Kongresi Tebliğleri.

 

47. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1973. Batı Anadolu işletme şartlarına uygun yeni koyun tipleri geliştirme çalışmaları. Ege Bölgesi 1. Havyancılık Semineri. Sayı.156, İzmir Tek. Z. Müd. Yay. No:65.

 

48. Alpbaz, A., G., Bichard, M., 1973. Bir hayvanın damızlık değerini tayinde akraba kayıtlarından yararlanma olanakları. TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi Tebliğ.

 

49. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kızılay, E., 1973. st Friz x Kıvırcık melezlerinde verim özellikleri üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi. ANKARA.

 

50. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kızılay, E., 1975. Kıvırcık koyunlarının texel ile melezleme yolu ile ıslahı olanakları. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi. ANKARA.

 

51. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1975. Melezleme ve seleksiyon yolu ile İmroz koyunlarının ıslahı üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi. ANKARA.

 

52. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kaymakçı, M., Kızılay, E., Hoşsucu, H., 1975. Tahirova koyunlarında tipin sabitleştirilmesi ve halk elindeki kıvırcık koyunlarının bu tipler ile ıslahı olanakları. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi. ANKARA

 

53. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Türkmut, L., 1977. İvesi ve dağlık melezlerinin verimle ilgili özellikleri üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, ANKARA.

 

54. Alpbaz, A., G., Balık yetiştiriciliğinde dikkat edilecek konular. E. Ü. Su Ürünleri Y.O. Yay. No: 4. 

 

55. Cirik S., Cirik, Ş., Alpbaz, A., G., Gökpınar, Ş., Metin, C., 1990. Resherches sur la flora marine de la lagune d’Homa. (Bale d’Izmir, Turquie).

 

56. Yaramaz, Ö., Mordoğan, H., Önen, M., Alpbaz, A., G., 1990. Etudes des metaux lourds (Zn, Cu, Pb, Cd, Cr) dons les serdiments de la pecherie De Homa D’Izmir.

 

57. Alpbaz, A., G., 1990. Bulanced protection of the fowl and fish population in the mediterranean coast and environmental protection. İzmir.

 

58. Alpbaz, A., G., Hoţsucu, H., Özden, O., Çörüţ, Ý., Korkut, A., Y., 1989. Breeding of gilthead sea bream (Sparus aurata L.). Poster. Aquaculture Europa 89. Bordeaux, France.

 

59. Alpbaz, A., G., 1989. Fish farming in Türkiye. Aquaculture Europa 89. Bordeaux, France. 

 

60. Alpbaz, A., G., Balaban, M., O., 1991. An overview of the molluscan shellfish industry in Turkiye (Poster). Molluscan shellfish Depuration CRC Press. Boston, USA.

 

61. Alpbaz, A., G., 1989. Natural contaminates in shellfish from Türkiye. (Tebliğ). First International Conference on Molluscan Shellfish. Orlando, USA.

 

62. Alpbaz, A., G., Kınacıgil, H., T., 1991. SÜYO (Homa) dalyanında topan kefallerden (Mugil cephalus L.) üretilen havyar verimi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

63. Alpbaz, A., G., Hindioğlu, A., 1991. İstiridye (Ostrea edulis)’nin biyolojisi ve larval geliţme özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

64. Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A., Y., Fırat, A., Diler, İ., 1991. SÜYO Urla tesislerinde levrek (Dicentrarchus labrax L.) yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

65. Alpbaz, A., G., Güner, Y., 1991. Gökkuşağı alabalığının (Oncorynchus mykiss, W.) deniz suyuna adaptasyonu ve geliţtirilmesi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

66. Özden, O., Alpbaz, A., G., 1991. Karides yetiştiriciliğinde larva üretim teknikleri ve bazı ülkelerden örnekler. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

67. Özden, O., Alpbaz, A., G., Tekin, M., 1991. SÜYO (Homa) dalyanında istiridye (Crassostrea gigas) yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

68. Kınacıgil, H., Kara, A., Alpbaz, A., G., 1991. 12mm. ve 42mm. göz büyüklüğündeki üç boğazlı pinterlerin sübye (Sepia officinalis L.) avcılığında karşılaştırmalı olarak av verimi. E.Ü. Sempozyumu.

 

69. Cirik, S., Alpbaz, A., G., Metin, C., 1991. İzmir Körfezi’ndeki Homa Dalyanı fitoplanktonik organizmaları ve su özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

70. Kınacıgil, H., Alpbaz, A., G., Kara, A., Saka, S., 1991. İzmir yöresinde yakalanan çipura (Sparus aurata L.) yavrularında gözlemlenen gelişmeler. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

71. Kınacıgil, H., Alpbaz, A., G., Balkan, H., 1991. Süyo dalyanında gözlemlenen med-cezir (gel-git) hareketleri. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

72. Alpbaz, A., G., Kara, A., 1991. SÜYO Dalyanında kefal balığı avcılığında sabit havai tuzakların kullanılması. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

73. Kınacıgil, H., Alpbaz, A., G., Saka, Ş., 1991. SÜYO dalyanında avlanan altınbaş kefal (Liza aurata L.) populasyonu. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

74. Temelli, B., Alpbaz, A., G., 1991. SÜYO Bornova tesislerinde japon balığı yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

75. Alpbaz, A., G., Temelli, B., 1991. Deniz akvaryumları ve İzmir kuşcenneti projesindeki yeri ve önemi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

76. Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A., Y., Saka, Ş., 1991. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde ağ kafesler. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

77. Alpbaz, A., G., Kınacıgil, H., T., Kara, A., Saka, Ş., 1991. SÜYO (Homa) Dalyanında avlanan kum midyelerinin (Tapes decussatus L.) gelişmesi ve et verimi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

78. Yaramaz, Ö., Mordoğan, H., Önen, M., Sunlu, U., Alpbaz, A., G., 1991. İzmir Körfezi sedimentlerinde bazı ağır metal (Fe, Mn, Ni) ve organik madde (% C) düzeylerinin araştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

79. Tokaç, A., Alpbaz, A., G., Lök, A., 1991. Yapay resifler ve balık avcılığı açısından önemi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

80. Alpbaz, A., G., Özden, O., 1991. E.Ü. Süyo tesislerinde karides (Penaeus sp.) üretim çalışmaları. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

81. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, B., 1991. İzmir Körfezi karideslerinde boy-ağırlık ilişkileri ve net et verimi. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

82. Alpbaz, A., G., Özden, O., Korkut, A., Y., Güner, Y., 1991. SÜYO Urla tesislerinde çipura (Sparus aurata L.) yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu.

 

83. Alpbaz, A., G., 1993. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği. TZMO Su Ürünleri Sempozyumu. S.14-15, ANKARA.

 

84. Alpbaz, A., G., 1982. Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği (Tebliğ). Su Ürünleri Üretimini Arttırma ve Kredilerini Yönlendirme Sempozyumu. T.C. Ziraat Bankası, Yayın No:4, S.183.

 

85. Alpbaz, A., G., 1984. Ege ve Akdeniz sahil şeridimizde denizde su ürünleri yetiştiriciliğinin ekonomimize getirebileceği katkı ve sektördeki sorunlar (Tebliğ). T.C. Ziraat Bankası, Yayın No:6, S.111, Su Ürünlerinin Planlı Üretim Paneli.

 

86. ALPBAZ, A.,G.,1995. Lepistes balıkları( Lepistes reticulatus). Pet show der. Sayı:5 Yıl :1

 

87. ALPBAZ, A., G., HOŞSUCU, H., ÖZDEN, O., KORKUT, A. Y., ÇÖRÜŞ, İ.,1989. Çipura (Sparus aurata L. 1758) larvası yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Y.O. Yayını No:17 İZMİR

 

88. ALPBAZ, A. G., ÖZDEN, O., KORKUT A. Y., 1991 Düşük su sıcaklık koşullarında çipura ( Sparus aurata L., 1758) balığının yemden yararlanma ve gelişme özellikleri . E.Ü.Su Ürünleri Der. Cilt8. (29-30) Sah :1-20 İZMİR.

 

89. HOŞSUCU, H., ALPBAZ, A.G., ÖZDEN, O., KORKUT, A. Y., ÇÖRÜŞ, İ. 1990 Levrekj (Dicentrarchus labrax L. 1758) larva yetiştiriciliği. E.Ü.Su Ürürnleri Y.O. yayını No:25 İ

 

90. ÖZDEN, O., ÇAĞIRGAN, H., KORKUT A. Y., ALPBAZ, A. G., YÜREKLİTÜRK, O., 1990 . Çipura (Sparus aurata L. 1758) üretiminde görülen vücut deformiteleri üzerinde araştırmalar.vE.Ü.Su Ürürnleri Der. Cilt:7 (25-26-27-28) Sayı: 1. Sayfa :47-55. İzmir

 

91. CİRİK,s., Alpbaz, A.g., ve diğ. 1993. Eber gölü fitoplanktonik organizmaları ve su ürünlerinin araştırılması. E.Ü.Ar.Fon Say. SÜFAK/1991-006

 

 

92. Alpbaz, A., G., Su ürünleri yetiştiriciliği (Sazan yetiştiriciliği). E.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:398.

 

93. Alpbaz, A., G., Canyurt, M., A., 1980. Su ürünleri yetiştiriciliği (2. Sınıflar için) teksir.

 

94. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1977. Kuzu üretimi. E.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:311, Yardımcı Ders Kitabı, S.86.

 

95. Alpbaz, A., G., 1978. Koyun, Keçi ve Sığır Banyoları. E.Ü. Ziraat Fak. Yayını, Teknik Bülten No:18.

 

96. Alpbaz, A., G., 1970. Arıcılık aktarma. Teknik Bülten No:17, E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları.

 

97. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1983. Tarla balıkçılığı ve pratik sazan üretimi. E.Ü. SÜYO Yayınları, Teknik Bülten No:1.

 

98. Alpbaz, A., G., 1983. Pratik alabalık yetiştiriciliği. E.Ü. SÜYO Yayınları, Teknik Bülten No:2. 

 

99. Alpbaz, A., G., Özen, A., 1991. Tüm Yönleriyle olta balıkçılığı. S.450. İZMİR.

 

100. Alpbaz, A., G., 1985. Balık yetiştiriciliğinde dikkat edilecek konular. E.Ü SÜYO Yayınları No:4.

 

101. Alpbaz, A., G., 1991 Japon balığı üretimi. (142 sah). İzmir Mas Matbaası.

 

102. Alpbaz, A., G., 1984 (ikinci ve 3. Baskılar 1987 ve 1993). Akvaryum tekniği ve balıkları (Kitap). S.450, Mas Yayıncılık, İZMİR.

 

103. Alpbaz, A., G., 1990. Akvaryum tekniği ve dekorasyonu. Mas Yayıncılık, İZMİR.

 

104. Alpbaz, A., G., 1990. Akvaryum balıklarının anatomisi ve besleme. Mas Yayıncılık, İZMİR. 

 

105. Alpbaz, A., G., 1990. Akvaryum bitkileri ve balık hastalıkları. Mas Yayıncılık, İZMİR. 

 

106. Alpbaz, A., G., 1990. Deniz akvaryumları. Mas Yayıncılık, İZMİR.

 

107. Alpbaz, A.,G.,1990. Akvaryum balıkları Mas yayıncılk .İZMİR

 

108. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. İstiridye yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:38. 

 

109. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Su ürünleri yetiştiriciliğinde fitoplankton kültürü (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:29. 

 

110. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Su Piresi yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:33. 

 

111. Alpbaz, A., G. ve ark. 1992. Akivades yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:39. 

 

112. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde artemia (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:32. 

 

113. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Balık hastalıklarında korunma ve hijyen kuralları (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:31.

 

114. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Balık yetiştiriciliğinde kapalı devre sistemler (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:36.

 

115. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Levrek yavrusu yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E:Ü. SÜYO Yayınları No:37.

 

116. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Çipura ve levrek yavrularında yapay yemleme (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:35.

 

117. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Deniz balıkları larva yetiştiriciliğinde Rotifera (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:30.

 

118. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Çipura yavrusu yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:28.

 

119. Alpbaz, A., G. ve ark., 1992. Som balığı (Salmon) yetiştiriciliği (Teknik Bülten). E.Ü. SÜYO Yayınları No:34.

 

120. Alpbaz, A., G., 1990. Akvaryum balıkları ve üretimi. Mas Yayıncılık, İZMİR.

 

121. Alpbaz, A., G., 1992. Akvaryum el kitabı. Mas Yayıncılık, İZMİR.

 

122. Alpbaz, A., G., ..1988 Larval balık üretimi. Yüksek lisans ders notu, E.Ü. SÜYO.

 

123. Alpbaz, A., G., ...1993 Kabuklu ve eklembacaklılar yetiştiriciliği. Ders Kitabı, E.Ü. SÜYO Yayınları.

 

124. Alpbaz.,A.,G.,1998. Balık Islahı. Ders kitabı. 112 sah. E.Ü.Su.Ü.Fak yay:No:52

 

125. Alpbaz, A.G.,1999. Akvaryum balıkları ansiklopedisi. 216 sah. Baskıda.

 

126. Alpbaz, A., G., 1990. Deniz balıkları yetiştiriciliği (Kitap). E.Ü. SÜYO Yayınları No:20, İZMİR

 

127. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H.,1986. (ikinci baskı:1996) İçsu balıkları yetiştiriciliği (Yılan, Yayın, Turna, Sudak, Koregon, Tilapia) E.Ü. SÜYO Yayınları No:12, İZMİR

 

128. Alpbaz, A., G., 1974. Balık yetiştiriciliği. Hayvansal üretim Der. Say.1.

 

129. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1977. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Geleceği. Hayvansal Üretim Der. Say.7.

 

130. Alpbaz, A., G., 1979. Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Kültürü. Hayvansal Üretim Der. S.11.

 

131. Alpbaz, A., G., 1979. Balık Çiftlikleri Kurunuz. Ticaret Gazetesi. 13 Kasım 1979.

 

132. Alpbaz, A., G., 1979. Balık Çiftlikleri Kurunuz. Balık Yetiştiriciliği Yöntemleri. Ticaret Gazetesi 15.11.1979.

 

133. Alpbaz, A., G., 1980.Bir Sorun Bir Sorumlu Türk Balıkçılığı. Rapor Gazetesi 18.02.1980.

 

134. Alpbaz, A., G., 1979. Balık Çiftlikleri Kurunuz. Doğal Suları Kullanma Yöntemi. Ticaret Gazetesi 15.11.1979.

 

135. Alpbaz, A., G., 1980. Dünyada ve Türkiye’de Balık Yetiştiriciliği. Milliyet Gazetesi 20.07.1980.

 

136. Alpbaz, A., G., 1980. Yavru Üretimi Yolu ile Doğal Suların Balıklandırılması. Doğa Dergisi, Sayı:3-1, 56-61.

 

137. Canyurt, M., A., Alpbaz, A., G., 1980. Alabalık Üretim Projesi Hazırlamada Dikkate Alınacak Faktörler. Tarım ve Mühendislik Dergisi, Yıl:1, Sayı:1.

 

138. Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Kefal Balıklarının Kültüre alınma Olanakları ve İzlenecek Besleme Yöntemi Üzerinde Araştırmalar. Doğa Dergisi, Cilt.4, (6 no’lu araştırmadan bilimsel makale olarak düzenlenmiştir.)

 

139. Hoşsucu, H., Alpbaz, A., G., 1980. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.) ve Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.)’ın Ege Bölgesi Kültür Koşullarında Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. (TÜBİTAK, VHAG 414 Nolu Projeden bilimsel Makale olarak Doğa Dergisi İçin Özetlenmiştir.)

 

140. Alpbaz, A., G., 1981. Su Ürünleri Üretimi, Geleceği ve Ülkemiz. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi Cilt:5-28, S. 40-4.

 

141. Alpbaz, A., G., 1984. Denizlerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Dörtmevsim Dergisi.

 

142. Alpbaz, A., G., 1984. Sünger. Su Ürünleri Dergisi. E. Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu, Sayı1, Cilt:1.

 

143. Alpbaz, A., G., 1984. Balık Larvası Yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, S.36.

 

144. Alpbaz, A., G., 1984. Türkiye Deniz Balıkçılığı ve Sorunları. E.Ü. SÜYO Dergisi, cilt:1, Sayı:2.

 

145. Alpbaz, A., G., 1988. Türkiye’de Su Ürünleri Mühendisliği ve Geleceği. E.Ü SÜYO Dergisi, Cilt:5, Sayı:19-20.

 

146. Alpbaz, A., G., 1988. Ülkemiz İleriki Yıllarda Daha da Balıksız Kalacak. Milliyet Gazetesi, 1.3.1990.

 

147. Alpbaz, A., G., 1990. Devletimiz Balıkçılığa Sahip Çıkmalıdır. Milliyet Gazetesi 23.5.1990.

 

148. Alpbaz, A., G., 1984. Yılan Balıklarının Üremesi Konusunda Tarihi Gelişmeler. E.Ü. SÜYO Dergisi Cilt:1, Sayı:3, S.27.

 

149. Alpbaz, A., G., 1985. Dalyanlarımız ve Çalışma Prensipleri. E.Ü. SÜYO Dergisi, Cilt:2, Sayı:5-6. S.19.

 

150. Alpbaz, A., G., Temelli, B., 1992. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Akvaryum Balıkları. E.Ü. SÜYO Dergisi.

 

151. Kalma, M., Alpbaz, A., G., 1983. Göl Istakozlarında (kerevit) Bazı Vücut Karakterleri ve Döl Alım Yöntemlerinin döl Verimi Özelliklerine Etkileri Üzerine bir Araştırma.

 

152. Tokaç, A., Alpbaz, A., G., 1989. Model Trol Ağları Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

153. Özden, O., Alpbaz, A., G., 1989. Karides (Penaeus kerathurus, F 1775) Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

154. Temelli, B., Alpbaz, A., G., 1989. Açık Havuzlarda Japon Balığı (Carassius auratus L. 1758) Yetiştiriciliği. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt:1, No:1, S.137.

 

155. Terzioğlu, Ş., Alpbaz, A., G., 1990. İzmir Bölgesi (Su Ürünleri İşleyen Muhafaza Eden) Soğuk Hava Depoları Kapasiteleri. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

156. Önen, M., Alpbaz, A., G., 1990. SÜYO (Homa) Dalyanı Fiziko-Kimyasal Parametreleri ile Makro Bentik Organizmaların Dağılımının Araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

157. Güner Y., Alpbaz, A., G., 1991. Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhyncus mykiss W, 1972)’nın Tatlısudan Deniz Suyuna Adaptasyonu ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

158. Fırat, K., Alpbaz, A., G.,1991. Levrek (Dicenthrarchus labrax L. 1758) Larvalarının Farklı Sistemlerde Beslenmelerinin Gelişmeye Etkisi ve Ekonomik Sonuçları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

159. Kubilay, H., Alpbaz, A., G., 1991. Bayburt Su Ürünleri Potansiyeli Tespit Çalışması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

160. Seyis, T., Alpbaz, A., G., 1991. İzmir Körfezi Hidrografisi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

161. Abdullahi, A., Alpbaz, A., G., 1991. Gürle Alabalık Çiftliğinde Gökkusağı Alabalığı (Salmo gairdnei R.) Yavru Üretimi Üzerinde Çalışmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

162. Hoşsucu, B., Alpbaz, A., G., 1991. İzmir Körfezi’ndeki Dil Balığı (Solea solea L. 1758)’nın Biyolojisi ve Akuakültüre Alma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

163. Harada, T., 1970. Japonya’da Deniz Balıklarının Yetiştirilmesi Konusunda Yapılan Çalışmaların Bu Günkü Durumu. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Dergisi. Sayı:2-3, 1975 (Çeviren: Alpbaz, A., G.,).

 

164. Cirik, S., Alpbaz, A., G., Metin, C., 1991. Ege Bölgesi’nde Bazı Önemli Su Ürünleri Kaynaklarında (Bafa Gölü ve SÜYO Dalyanı) Fitoplanktonik Organizmalar ve Su Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Kesin Rapor. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı.

 

165. ALPBAZ,A.,G.,1996. Kültür balikçılığının gelişimi ve çevre .İzmir Ticaret Odası. Kültür Balıkçılığı Simpozyumu

 

166. ALPBAZ,A.,G.,Çipura baliği avı. E.Ü.Su.Ür.Fak. Der.

 

167. ALPBAZ,A.,G.,1985.Deniz içindeki ağ kafeslerde çipura üretiliyor. Dörtmevsim der.Yıl:2 Sayı:4, Sah:11-12.

 

168. ALPBAZ,A.,G., 1996.Aquaculture investment opportunities inTurkey. İnfofish AQUATECH’96.Conference. Kuala Lumpur. Malaysia

 

169. ALPBAZ.,A.,G.,HOŞSUCU,H.,ÖZDEN,O.,KORKUT,A.,Y.,ÇÖRÜŞ,İ., 1989.Çipura larvası (Sparus aurata L.) larvası yetiştiriciliği. E.Ü.Su Ü. Yük.Ok. Yay:17

 

170. TEMELLİ,B., ALPBAZ,A.,G., ÖZDEN,O., KORKUT,A.,Y., GÜNER,Y., Çamaltı tuzlasından farklı yıllarda toplanan Artemia salina yumurtalarının açılım oranları ve deniz balıkları yetiştiriciliğinde kullanımı. 7.Müh.Haf.Toplantısı. İsparta. 

 

171. ALPBAZ, A., G., BALABAN, A., 1991. An Overview of molluscan shellfish industry in Turkey. Molluscan Shellfish Depuration, Ed.yb. Otwel W.S. Rodrick G.E., Martin, R., E., CRC Press, (1st: 1989: Orlando Fla.). 375 p. Boston USA. 365-369 pp.

 

172. ALPBAZ.,A.,G.,1997. Dünyada ve türkiyede su ürünleri yetiştiriciliğinin dünü, bu günü ve geleceği. Akdeniz Bal. Kongresi. E.Ü.Su.Ür.Fak.Yay. 5-15.

 

173. ÖZDEN, O., GÜNER, Y., ALPBAZ, A., ALTINOK, M.,1998. Kıyı ötesi Ağ kafes Teknolojisi. E.Ü.Su Ür. Fak Der.

 

174. Alpbaz,A.G., ve diğ.1998. Deniz akvaryumları ve bodrum da turizm için önemi. Bodrum yarımadası çevre sorunları simpozyumu. 1998.

 

175. Alpbaz. A.G.,Genç,Ö.1999. Akvaryum Dünyası . Yeni asır gazetesi.19/23 ocak 1999.Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularına başlamadan önce Hayvan Yetiştiriciliği konularında yapmış olduğu çalışmalar (1965-1974)

 

176. Alpbaz, A., G., 1970. Batı Anadolu ve Trakya’da yetiştirilen saf ve çeşitli melez kıvırcık koyunlarının bazı önemli verimlerle ilgili özellikleri üzerinde mukayeseli araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni K. Teksir (Doktora Tezi).

 

177. Sönmez, R., Şengonca, M., Sarıcan, C., Alpbaz, A., G., 1970. Kıvırcık ve kıvırcıkXdoğu friz melezlerinde gelişme üzerinde mukayeseli araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt7, Sayı1.

 

178. Sönmez, R., Ţengonca, M., Alpbaz, A., G., 1970. E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde yeetiţtirilen saanen süt keçilerinin çeţitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araţtýrma. E.Ü. Ziraat Fakültesi. Cilt7, Sayı1.

 

179. Şengonca, M., Sönmez, R., Alpbaz, A., G., 1970. E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde yetiştirilen saanen X kıl ve malta X kıl birinci generasyon melezlerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde mukayeseli bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt7, Sayı1.

 

180. Sönmez, R., Sarıcan, C., Alpbaz, A., G., 1971. E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde Zootekni Kürsüsü’nde yetiştirilen bronz hindilerin et verimi ve yağ kaliteleri üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Cilt8, Sayı1.

 

181. Sönmez, R., Şengonca, M., Alpbaz, A., G., 1971. E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde yetiştirilen Malta keçilerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt8, Sayı1.

 

182. Sönmez, R., Şengonca, M., Gönül, T., Alpbaz, A., G., 1971. E.Ü. Ziraat Fakültesi koşullarında yetiştirilen ivesi koyunlarının çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir çalışma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt8, Sayı1.

 

183. Alpbaz, A., G., Bichard, M., 1972. Report on studies of selection for average litter size in a Clun forest flock. University of Newcastle Upon Tyne. Agricultural Fac. Animal Breeding Department. England.

 

184. Alpbaz, A., G., 1974. Alman merinoslarında döl veriminin seleksiyonla ıslahında bazı akraba kayıtlarından yararlanma olanakları. (Doçentlink Tezi) Teksir.

 

185. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kaymakçı, M., 1975. Kıvırcık koyunlarının kimi özellikleri arasındaki fenotipik ilişkiler üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt: 12-3, 118.

 

186. Alpbaz, A., G., Sönmez, R., Hoşsucu, H., 1076. E.Ü. Ziraat Fakültesi uygulama çiftliğinde yetiştirilen Sakız-İvesi ve Kıvırcık ırkı koyunlarda damızlık olarak ayrılan tokluların seçiminde anaların birden fazla süt verim kayıtlarından yararlanma olanakları. E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:13, Sayı 1.

 

187. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kızılay, E., 1976. Doğu Friz x Kıvırcık melezlerinde verim özellikleri üzerinde bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 285.

 

188. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Kızılay, E., 1979. Kıvırcık koyunlarının texel ile melezleme yolu ile ıslahı olanakları. E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 383.

 

189. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Hoşsucu, H., 1980. Seleksiyon ve melezleme yolu ile imroz koyunlarının ıslahı üzerine bir araştırma. TÜBİTAK, VHAG 6 nolu projenin kesin raporu.

 

190. Sönmez, R., Alpbaz, A., G., Sarıcan, C., Kızılay, E., 1980. Kıvırcık koyunlarının kimi verimlerinin saf yetiştirme ve melezleme yoluyla ıslahı. E.Ü. Ziraat Fak. Yayını:394. 

 191 HEKİMOĞLU, M.A., ALPBAZ, A.G., 2003. Plati (Xiphophorus maculatus, Günter 1866) Balıklarında Bazı Vücut Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003, Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 193 – 197

192. HEKİMOĞLU, M.A., ALPBAZ, A., 1997. Türkiye`de Pazarlanan Lepistes Varyeteleri (Poecilia reticulata) Üzerine Araştırmalar, IX. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU(17-19 Eylül1997), Süleyman DEMİREL Üniversitesi  CİLT II. ,pp. 224-234, Eğirdir/ ISPARTA. (Sözlü Sunum; Tam Metin)

193. HEKİMOĞLU, M.A., ALPBAZ, A., 1997. Türkiye`de Yetiştirilen Bazı Lepistes (Poecilia reticulata) Varyeteleri, AKDENİZ BALIKÇILIK KONGRESİ(9-11 Nisan 1997) E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, pp. 811-818. Bornova/İZMİR.( Poster; Tam Metin)

194. ALPBAZ, A., HEKİMOĞLU, M.A., 2003. Dünya`da ve Türkiye`deki Su Ürünleri Yetiştiriciliği. XII. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU(2-5 Eylül 2003). Fırat Üniversitesi Su Ürünleri. ELAZIĞ(Sözlü Sunum, Tam Metin).

195. ALPBAZ, A., HEKİMOĞLU, M.A., 2004. Salyangoz Yetiştiriciliği. I. ULUSAL MALAKOLOJİ KONGRESİ(ULUSLAR ARASI KATILIMLI)(1-3 Eylül 2004). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Bornova/İZMİR.(Sözlü Sunum, Tam Metin).

196. ALPBAZ, A., ÖZDEN,O., HEKİMOĞLU,M.A., 1998. Deniz Akvaryumları ve Bodrum`da Turizm İçin Önemi. BODRUM YARIMADASI ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU(15-19 Şubat 1998). Dokuz Eylül Üniversitesi. İZMİR.(Sözlü Sunum; Tam Metin)

 197. ALPBAZ.A.,2002. Denizlerde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği. Yatch Marine Aktuel. Sayfa 48

198. ALPBAZ, A., 2001. Deniz akvaryumları.  Yatch Marine Aktuel. Sayfa 42.

199. ALPBAZ A., 2010. Akvaryum balıklarının önemi ve sektörün Dünyadaki genel durumu. Sayfa 6

 


DANIŞMANLIK YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARI

 

 

 

DANIŞMANLIĞI YAPILAN VE SONUÇLANAN LİSANS ÜSTÜ  (Yüksek lisans ve doktora) ÇALIŞMALAR.  (Danışmanlığı yapılan bu öğrencilerden 2012 yılı itibariyle SEKİZ’i Profösör, DÖRT’ü Doçent, BEŞ ’i  ise Yardımcı Doçent konumundadır.)

 

 

 

 

 

1. Abdullahi, A.,  1991. Gürle alabalık çiftliğinde Gökkuşağı Alabalığı (Salmo Gairdneri R.) yavru üretimi üzerine çalışmalar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

2. Altay, A., 1997.  Mırmır (Lithognathus mormyrus, L., 1758) balığının larva üretimi üzerine bir deneme. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

3. Apaydın, Y.,1995. Doğadan tül ığrıp ve olta ile yakalanan çipura yavrularının çiftlik şartlarında gelişmelerinin incelenmesi. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

4. Cihaner, A., 2001. SÜFA (Homa) dalyanında toprak havuzda yarı entansif yetiştiricilik sisteminde çipuranın (Sparus aurata) gelişmesi. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

5. Çaklı, Ş., 1994.Doğadan avlanan ve ağ kafeslerde yetiştirilen çipura (Saprus aurata L., 1758) balıklarının et kalitesi üzerinde bir araştırma. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

6. Çörüş, İ.,  1989. Doğadan toplanan çipura (Sparus aurata L.) yavrularının karma yem rasyonlarına adaptasyonu. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

7. Çörüş, İ.,1993.  Fransa'da levrek balığı larvası haçeri sistemleri. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

8. Fırat, A.,1990.Akivades (Tapes decussatus, L. 1758) lavra üretimi üzerine araştırmalar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

9. Fırat, K., 1991. Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) lavralarının farklı sistemlerde beslenmelerinin gelişmeye etkileri. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

10. Güner, Y.,  1991.  Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhync1us mykiss W., 1792)'nin tatlı sudan deniz suyuna adaptasyonu ve gelişmeleri. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

11. Hindioğlu, A., 1995, Rotifera (Brachionus plicatilis O.F.Müller) kültürü üzerine araştırmalar . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

12. Hoşsucu, B., 1991. İzmir Körfezi'ndeki dil balığı (solea solea L., 1758)'nin biyoekolojisi ve akuakültüre alma olanakları. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

13. Kançoban, C. M.,1996 Dalga boyları farklı yapay ışık kaynakları kullanılarak dalyanlarda su ürünleri yakalama olasılıklar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

14. KARAHAN KÖSELER, B.1998. Su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde proje hazırlama yöntemi ve bilgisayar proğramlarının kullanımı ile ilgili bir örnek. E.Ü.Fen Bilimleri Ens. 

 

15. Karaibrahimoğlu, Y., 1992. Karides işleme yan ürün ve artıkalarının mikrobiyal hidroliz ve fermentasyon yolu ile insan ve hayvan . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

16. Korkut, A.Y. 1991 Ağ kafeslerde levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balığı yetiştiriciliği üzerine araştırmalar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

17. Kubilay, H., ;1991.Bayburt su ürünleri potaniyeli tesbit çalışması. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

18. Önen, M.,  1990. S.Ü.Y.O. (Homa) Dalyanı fiziko-kimyasal parametreleri ile makrobenetik organizmaların dağılımının araştırılması. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

19. ÖZCAN, E.,2003. Türkiye de farklı bölgelerde yetişen istiridyelerde (Ostrea edilus) elektrofrotik yöntemlerle genetik farlılığın araştırılması. E.Ü.Fen. B.Ens. 

 

20. Özden,  O.,1989 Karides (Penaeus kerathurus, Forskal, 1775) yetiştiriciliği üzerine araştırmalar . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

21. Özsoy, Y.,2001. Balıkçılık yönünden İzmir iklimi üzerinde araştırmalar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens 

 

22. Seçen, F.,1999.  Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)'nın besisi üzerine bir çalışma .  E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

23. Seyis, T., 1991 İzmir Körfezi hidrografisi üzerine bir araştırma . E.Ü.Fen Bilimleri E. 

 

24. Şen, H.,  1999. Levrek (Dicentrarchus labrax L.) Prelarvalarında değişik tuzluluk uygulamalarının vitellus kesesi ve gelişimi. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens.  

 

25. Tekin, T.,  1990. İzmir Süyo Dalyanı'nda akivades (Tapes decussatus, L. 1758) yetiştiriciliği üzerinde araştırmalar . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

 

26. Temelli , B., 1989.  Açık havuzlarda Japon balığı (carassius auratus L.)yetiştiriciliği . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

27. Terzioğlu, Ş., 1990. İzmir Bölgesi (Su ürünleri işleyen ve muhafaza eden) soğuk hava depoları kapasiteleri . E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

28. Tokaç, A., 1989., Model trol ağları üzerine araştırmalar.  E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

29. Türkmen, G.,1995. Türkiye'ye ithal edilen akvaryum balıkları ve sonuçları üzerine araştırmalar.  E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

30. Uysal, İ.,2001. Havuz şartlarında Abant alabalığı (Salmo trutta abanticus T. 1954) ile gökkuşağı alabalığı (Onchorynchus mykiss W., 1792) ‘nın gelişmeleri üzerinde araştırmalar. E.Ü.Fen. Bilimleri Ens. 

 

31. ZÜMBÜL, s. 1983. Manyas gölünün ve göldeki su ürünlerinin incelenmesi E.Ü.Fen Bilimleri E. 

 

32. KARAHAN , B., B. Doğal ve Kültüre alınan Levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarının genotipik farklılıklarının mikrosatelit yöntemiyle araştırılmas

 

33. KÜÇÜK, S. Lepistes Balığı (Poecilia reticulata) Varyeteleri Arasındaki Genetik Farklılığın RAPD (Rasgele Çoğaltılmış DNA Farklılığı) Tekniği ile İrdelenmesi

 

34. YILDIRIM, Ş.  2001 Türkiye denizlşerinde ağ kafeslerde balık yatiştiriciliği teknolojisi üzerinde araştıemalar

 

35. YILDIRIM, Ş. 1997. İki  Farklı istasyonda ağ fileler içerisinde  midye (Mytilus gasllprovinciaslis LAMARCK 1819) yetiştiriciliği

 

36.  HEKİMOĞLU, M. A., 1997. Türkiye`de Pazarlanan Lepistes Varyeteleri (Poecilia reticulata) Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 154 s., Bornova/ İZMİR.