Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Balık Islahı
 


     ÖNSÖZ
     Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Daha 1970'li yıllarda ülkemizde bir iki alabalık işletmesi varken bu sayı günümüzde bini aşmıştır. Alabalık yetiştiriciliği yanında çipura ve levrek yetiştiriciliği konusunda irili ufaklı 300'den fazla işletme kurulmuştur. Yetiştiricilik çalışmalarına yeni başlamış bir ülke olarak, balık ıslahı konuları, henüz ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe dile getirilen bir konu değildir. ülkemizde sağlanan bu gelişmeler ile birlikte üniversitelerimizde Su ürünleri Fakülteleri kurulmuş ve sayıları 1995 yılı itibarı ile 12 olmuştur. Bu Fakültelerimizin hepsinde genel su ürünleri eğitimi verilirken Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde opsiyorlu eğitime geçilmiştir. Bu arada Su ürünleri yetiştiriciliği opsiyonunda, ülkemizde ilk kez, balık ıslahı dersi lisans programında yer almıştır. Bu dersi verme görevi şahsıma kaldığı için bu kitabın hazırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

        Daha önce hayvan ıslahı konularında çalıştığım için konunun yabancısı olduğumu söyleyernem. Genelde balık da bir hayvan olduğu için genel hayvancılık konularında geçerli olan bir çok ıslah konuları balıklar için de geçerlidir. Sadece balık su içerisinde yaşayan ve soğuk kanlı bir canlı olduğundan elbette ki ıslah hedeflerinde ve uygulamalarda birçok özel konular olacaktır.

       Yeni bir konu olması nedeni ile ülkemizde ilk kez hazırlanan bu ıslah kitabında birçok eksiklikler bulunabileceğini biliyorum. Fakat okuyucuların hoşgörülerine sığınarak yayınlama durumunda kaldım.
İlgileneceklere ve öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle.
1997 Nisan
Prof Dr. Atilla ALPBAZ

 


iÇİNDEKİLER

 ı. GİRİŞ
 (Kitap 112 sayfadır)

     1.1. Islahta Genetik ile ilgili Temel Konular 
 1.1. 1 Gen ve Kromozomlar
 1.1.2 Meosis
 1.1.3 Seks Karakterleri

 2. FENOTİP VE GENOTİP 

 2.1 çevre Koşullarının iyileştirilmesi 
 2.2 Genoıipin Iyileştirilmesi
 2.3 Kantitaıif Varyasyon
 2.3.1 Ortalama. Standart sapma ve Varyasyon

 3. SELEKSİYON

 3.1 Seleksiyon Yonıemleri
 3.1.1 Yönlendirici seleksiyon
 3.1.2 Doğal Seleksiyon
 3.2 İkiden fazla karakter için seleksiyon
 3.2.1 Teksel seleksiyon
 3.2.2 Bağımsız seleksiyon 
 3.2.3 Seleksiyon indeksi
 3.2.3.1 İndeksin Kurulması

 3.3 Seleksiyonda akraba kayıtlarından yararlanma ..
 3. 31i Sacarı balıklarının ıslahında seleksiyon çalışmaları

4. MELEZLEME

 4.1 Islah melezlemesı

 4.2 Çevirme melezlernesi 
 4.3 Kullanma melezlemesi

 4.4.1 Metezleme ve hibridizasyon 
 4.5 Balık yeıışıirıc'liğinde hibridizasyon çalışmalarına bir ôrnek..
 4.6 Melezleme ile sazan balıklarının ıslahı

 4.7 İsrail'den bir metezleme çalısması  
 4.8 Heterozis
5. KALITIM DERECESİ
 5.1 Seleksiyon ve Kalıtım Derecesi
 6. KORELASYON VE REGRESYON
 6.1 Korelasyon katsayısının hesaplanması
 6.2 Regresyon katsayısı
 6.3 Regresyon denklemi
 6.4 Regresyon Değerlerinin Standart Hatası ve Önem Kontrolü
 6.5 Korefasyon ve regresyon katsayıları arasındari ilişkiler
 6. 6 İkiden Çok Karakterler Arasındaki Bağıntılar
 7. AKRABALI YETİşTİRME 
 7.1 Akrabalı Yetiştirmeden Yararlanılması
 7.2 Akrabalı Yetiştirmenin Hesaplanması 
 8. SU ÜRÜNLERI YETİşTİRİciLicİNDE GENETİK ISLAH KONULARı...
 8.1 Yem Değerlendirme
 8.2 Gelişme oranı
 8.3 Çeşitli Hastalıklara Dayanıklılık ve Ölüm Oranı
 8.4 Döl Verimi
 8.5 Et kalitesi
 8.6 Cinsel olgunlıığa ulaşma yaşı

9.LİTERATÜR