Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Çiklit 4 Altuni cüce ; Afrifa cüce; Guenther cüce .Üçgen (Uara) çiklit, Tilapia               

          ALTUNi CÜCE ÇiKLiT 

 

 (Nannacara anomala)
 

 

Oldukça sakin balıklardır. Bu nedenle diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşıyabilir. Utangaç ve ürkektirler. Sadece üreme zamanında atak olurlar. ingiliz Ginesi orijinli olan bu balık, geneolarak, yumuşak az asit ve bitkice zengin sularda yaşarlar. Dinlendiriimiş (DH=10) ve pH'sı 7 dolayında olan nötr sulardan hoşlanırlar. Su sıcaklığı 23-30 -c arası olabilir. Fakat 20-21 °C'den daha düşük sıcaklıklarda pek rahat edemezler. Erkekleri 5-6 cm. boya ulaşabilir ise dedişiler daha çük boylu ve 3-4 cm. kadardır. Kurutulmuş su piresi ve Tubifex gibi yemler ile besi enmelidirler.
     Başının üst kısmı ve sırt yüzgecine yakın yan bölgeleri bronz ile çikolata kahverengi arasındadır. Yan kenarları ise altın rengi ile metalik deniz yeşili arasında değişik renklerde olabilir. Göz hizasından kuyruğa kadar uzanan kavisli koyu bir banta sahiptirler ve bu bant dişi lerde daha belirgindir. Cinsiyet ayırımı oldukça kolaydır. Daha önce belirtildiği gibi dişiler daha küçük cüsselidir ve erkekler daha renklidir. Bu balıklar heyecanlanınca renklerinde ani değiş melerolur. Yumurtlatılmaları oldukça kolaydır. 20-30 litrelik akvaryumlar yeterlidir. Akvaryum içine küçük bir saksı konulmalıdır. Saksının iç kısmı direkt ışıktan korunmalıdır. Ayrıca akvaryum içine bitkiler ve taşlar konulması yararlı olacaktır.
       Akv
aryum bir cam ile ikiye bölünür. Erkek ve dişi ayrılır. iyi bir yemlemeye tabi tutulurlar. Bu ayırma bir hafta kadar sürmelidir. Bu sırada sıcaklık 24-25 oC olmalıdır. Bu dönemde erkeğin renkleri daha belirgin ve parlak birduruma gelir. Dişinin ise karnı yumurta nedeni ile yuvarlak bir hal alır. Her iki balığın da beklenen duruma geldikleri anlaşılınca ara cam kaldırır. Sıkılgan balıklar olduklarından yumurtlamalarını izlemeye çalışmak balıkları ürkütebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Akvaryumun iyi bitkilendirilmesi dişinin korunması bakımından önemlidir. Çünkü erkek dişiyi çok yorar ve yaralayabilir. Bu durumda bitkiler dişinin zaman zaman saklanabileceği bir ortam yaratır. Bir süre aşk oyunlarından sonra yumurtlama olur. Genellikle az sayıda 20-30 dolayında yumurta bırakırlar. Nadiren 100 adedi bulabilir. Yumurtalar irice ve yarı şeffaftır. 2-3 gün içinde yavrular çıkar. Yavrular ilk günler geceleri, akvaryum dibinde yatarlar. Gündüzleri ise ebeveynleri tarafından bitki dal ve yaprakları veya cam üzerine taşınırlar. Yavruların renkleri koyudur. Genellikle her iki cinsiyet de yavrulan bakımını üstlenmek ister. Fakatzaman zaman dişi erkeği kovalar. Bir köşe ye çekilmesini zorlar. Yavrular serbest halde yüzer duruma gelinceye kadar ebeveynler tarafından ihtimamla bakılır.
Ara sıra da yavrularını ağızda tırlar. 5. günde serbest halde yüzmeye başlarlar. Yavrulara Artemia salina larvaları verilebilir.
Sol:Nannochromis  anomala                         Sağ:N.dimidiatus                        
 
AFRiKA CÜCE ÇiKLiT
(Nannochromis dimidiatus)

 

 
       Oldukça uyumlu bir balıktır. Hatta bazen ürkek ve korkaktırlar. Diğer balıklardan çekingen bir davranış gösterebilirler. Buradan anlaşılacağı gibi diğer balıklar ile akvaryumlarda iyi bir şekilde geçinirler. Kullan ılacak su çok yumuşak (3 OH), az asit (pH=6.8) ve 24-27 oC sıcaklıkta olmalıdır. Erkekler 8-9 cm.ye kadar ulaşabilir. Dişiler daha küçük boyludur. Akvaryum içerisinde bol bitki bulunur ise ürkeklik ve çekingenliğini kaybeder ve bitkiler arasında amlı alımlı dolaşarak akvaryuma ayrı bir güzellik katarlar. Vücutlarının rengi çevre koşullarına, sıhhatlerine bağlı olarak değişik olabilir. Genelolarak gri görünüşlü olan vücut kuyruğa doğru artan erguvani kızıllıkta renklere sahiptir. Sırt yüzgecine yakın siyah iri beneklerden oluşan bir şeride sahiptirler. Solungaç kapaklarının üst kısmı kıl karışımı menekşe rengindedir. Korkutulduğu veya ürkütüldüğü zaman genellikle renksiz olan boyun altı parlak kırmızı bir renk alır. Üreme zamanında ise erkeğin karın   kısmı mavilir.
Iyi bir şekilde beslenerek kondisyon kazandırılmış balıklardan yumurta almak kolaydır. Üretim için konulacakları .akvaryumlar az aydınlalmalı ve balığın saklanabileci şeler hazırlanmalıdır. Sıcaklık 26-27 °C'de tutulmar. Bu amaçla bir ısıtıcı çok yararlı olacaktır. Akvaryuma yumurta bırakacakları küçük saksılar konulmaiıdır.
 
k oyunlarına başladıkları zaman solungaçlarını iyice açarlar ve sırt yüzgeçleri dik bir durum alır. Bir süre sonra sakn iç kısmını temizlemeye başladıkları gölür. Bu çalışma tamamlandıktan sonra erkek dişiyi saracak şekilde vücudunu bir S şekline getirir. Yüzgeçleri ile diyi etki altında bırakacak bir durum alır. Bir kaç ürperti şeklinde titremeden sonra yumurtaların saksının içine bırakıldığı ve hemen erkek tarafından dölIemenin yapıldığı görülür.
Erkek ve dişi sıra ile yumurtalar üzerinde koruyuculuk yaparlar. Yavrular yumurtadan Çıkınca ebeveynler uzaklaştırılmalıdır. Kurutulmuş tubifex unu başarı ile yavru beslenmesinde kullanılabilir.
Aynı grupta N.nudiceps ve L. vellicans 8 cm.ye kadar büyüyebilen akvaryum balıklarıdır.
 
 

GUENTHER CÜCE ÇİKLİT
(Pelmatochromis guentheri)

 

Az tuzlu sularda yaşayan bir formdur. Oldukça kavgacıdıriar. 15-18 cm. boya kadar büyüyebilirler. Dişiler erkeklerden daha ufak cüsselidir. Kavgacı olduklarından sadece bir çiftin 50-60'lık akvaryumlarda tutulmaönerilir. Su
sıcaklığ
ı 23-25 "C olmalıdır. Çok iştahlı balıklardır. Bu nedenle canve kuru yemlerle çok iyi bir şekilde beslenmeleri lazımdır.
Oldukça güzeldirler. cutları zeytin yeşili renktedir. Ayrıca mavi ile pembe arası parlak renklere sahiptirler. Burundan kuyruğa kadar devam eden az koyu bir bantları vardır. Solungaç kapağı üzerinde mavi parlak bir leke bulunur. Sırt yüzgecinin kenarları altın sarısı renktedir. zgeçleri göz alıcı bir renk armonisine sahiptir. Dişinin yüzgeçlerinin kenarları siyah bantlıdır.
Üretilmeleri Tilapia türlerinde olduğu gibidir. Slcaklık27-29 oC olmalıdır.
 
 

         ÜÇGEN ÇİKLİT - UARU ÇİKLİT 

 

            (Uaru amphieanthiodes)

 

Cichlidae familyasındandır. Guana'da Amazon nehrinde bol miktarda bulunur. Genç dönemlerinde bitkisel gıdalar ile beslenmelerine rağmen büdükçe hayvansalorijinli gldajarı tercih ederler. Oldukça nazik yapılı bir balık olmakla beraber genelde dayanıklı bir türdür. Akvaryumda sürü olarak tutulmalı ve çiftler kendi istekleri ile eşleşmeleri beklenmelidir. Bak yaşlandıkça renkleri değişir. Gençlerde benekler belirgio olduğu halde ylandıkça bu belirginlik azalır. Üretimleri zor olmakla beraber mümkündür. Kaya ve bol bitki ile dekore edilmakvaryumlardan hoşlanırlar. Yavrular çok nazik olup ilk dönemlerinde ebeveynlerinin vücutlarından salgılanan mukoza ile beslenirler. Daha sonra mikroskopik yemlerve zooplanktonlar ile beslenirler.
 
 
 
Sol: Tilapia mossambica               Sağ: T. mariae
     
MOZAMBİK TİLAPİA
     
(Tilapia mossambica veya Saratheradan m).
 
Yavrulanı ağzında tutma ve koruma özelliğine sahip olan bu balık 15 cm. kadar boya ulaşabilir. Oldukça verimli ve dayanıklı balıklardır. Fakat çok iştahlı olduklarından yem ihtiyaçlarının her zaman yeterli şekilde verilmesi lazımdır. Kuru yemlerle de beslenebilirler. Tuzlu ve tatlı sularda da yaşayabilirler. Doğu Afrika orijinli olan bu balıkların kötü bir özelliği ise akvaryum içine konulacak bitkileri kökünden sökmele ridir. Geniş akvaryumlardan ve 21-30 "C arası su sıcaklıklarından hoşlanırlar.
Vücutları metalik yeşil ile koyu kahveengi arasıdır. Korkutuldukları ve ürkütüldükleri zaman renkleri daha da koyulaşır. Kalın ve beyaz dudakları vardır. Kuyruklaise parlak portakal rengindedir. Dişinin yan kenarları dikine koyu ve geniş 5-6 adet koyu bantla kaplıdır. Kuyruk yüzgeci dişilerde erkeğinkinden daha açık renklidir.
Üretmek için suyun sıcaklığı 26 °C'ye yükseltilir. Üreme zamanı erkeğin kuyruğunda koyu kırmızı renkler belirir. Dişi yumurtaları bırakınca
hemen o esnada yumurtaları ağzına alır ve yumurtaların döllenmesi dişinin ağzında olur. Bu bir çok balıkta görülmeyen gerçekten çok ilginç bir durumdur. Yumurtlama bitince erkek akvaryumdan alınmalıdır. Yavrular için geniş bir akvaryum sağlanması ve yavruların aşırı kalabalık olmaması yaşama gücünü yükseltecekrir.
Aynı gruptan Lttıottoni, Tmariae, Lnilocite, akvaryumlarda ele alınan diğer türlerolup bunlardan Tthollonihariç diğerleri ülkemize de getirilmişlerdir.
 
Tilapia nolatica