Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Çiklit 3 Portakal; Mısır; Teksas; Bayrak:Nijerya; Afrika: Malavi çiklit: Altın malavi: Ramirezi         

    Sol:Etroplus maculatus                                                 Sağ:Haplochoromis burtoni

         PORTAKAL ÇİKLİT

        (Etroplus maculatus)

Sri Lanka ve Batı Hindistan orijinlidir. Ülkemize ithal edilmiş ve tanınan bir türdür. Boyca 8 cm.'ye kadar ulaşabilen bu tür çok güzel görünen bir portakal rengine sahiptir. Bilinen akvaryum yemlerini severek tüketirler. Su istekleri bakımından 21-25 "C su sıcakğı ve 7-8 pH arasındaki sulardan hoşlanırlar. Acı su orijinli oldukları için bulundukları akvaryumlara bir miktar tuz atılması yararlı olur. Yumurtlama esnasında izlenemediği taktirde di ve erkeğin ayırt edilmesi çok zordur. Su koşullarının bozulduğu durumlarda erkeğin sahip olduğu çok güzel portakal renklerini kaybettikleri gözlenmektedir. insan eli altında üretimi yapılabilmektedir. Akvaryumlarda balıklan saklanabilecekleri yerlerin bulundurulması tavsiye edilir. 
NİJERYA ÇİKLİT
Haplocharamis burtoni
Yumurtalarını ağız içerisinde kuluçkaya yatıran bir Türdür. Bu sınıfta olan bütün diğer balıklar gibi kavgacı bir karaktere sahiptirler. Bu nedenle Nijerya orijinli olan bu balığın diğerbalıklar ile birakvaryuma konulması önerilemez. Erkekler 10 cm. boya ulaşabilir. Dişiler erkeklere oranla daha ufak yapılıdır. Çok iştahhdırlar. Her türlü canlı ve kuru yemi severek tüketirler. Arasıra bitkisel yemlemenin de yararı vardır.Geniş, iyi bir şekilde bitkilendirilmiş ve balıkların saklanabileceği yerlerin bulunduğu akvaryumlardan hoşlanırlar. Barındırıldıkları su az asit veya nötr 24-25 oC de sıcaklıkta tutulmalıdır.
Erkekler çok güzel renklerle bezenmiş birvücut yapısına sahiptir. Vücutları grimsi mavidir. Yanlarında elips şeklinde mermer renkli beneklere sahiptirler. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri bir sürü kırmızı beneklerle kaplı ve mavi renklidir. Anal yüzgeç üzerinde 4-5 adet yuvarlak turuncu-kırmızı benekler vardır. Bu benekIerin etrafı düzgün bir şekilde siyah bant ile çevrilidir.
 
 Üretim için balıkların çok bol canlı yemle beslenerek kondisyon kazandırılmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla Tubifex en uygun yemdir. Su sıcaklığı 26-27 °C'ye yükseltilir. Üreme zamanı erkeğin rengi daha parlak bir durum alır. Bir müddet sonra erkek, akvaryum dibindeki kum üzerinde holler açmaya başlar. Bu işi ağzı ile kumları alarak ve böylece kazarak yapar. Bu esnada dişi bitkiler arasında gizlenerek saklanmaya ve bu çalışmaya karşı ilgisiz kalmaya çalışır. Fakat erkek dişiyi toslayarak birlikte hareket etmeye zorlar. Bir süre sonra dişi erkeğe yaklaşır ve erkeğin anüs yüzgeci üzerindeki yuvarlak yumurtaya benzeyen beneklere ağzı ile küçük çimdikler atmaya başlar. Bu sırada dişi yumurtaları bırakır ve erkek bunları döllemeden dişi balık yumurtaları ağzına alır. Bu sırada erkeğin anüs yüzci ile dişi oynadığı sırada erkek sperm bırakır ve dişi bu spermi ağzına alarak yumurtaların ağız içerisinde döllenmesini sağlar. Bu gerçekten balıklar aleminde ilginç bir dölleme yöntemidir. Bu çalışma dişinin boğaz kesesi şişip doluncaya kadar devam eder ve dişi  ağzının dolduğunu hissettiği an kaçar. Bu esnada erkeğin akvaryumdan uzaklaştırılması lazımdır. Dişinin ağzına aldığı yumurta sayısı balıkların sıhhati ve dişinin yaşına bağlı olarak 15 ile 100 arasında değişebilir. Bu yumurtalardan yavru çıkışı 8-10 gün kadar sürer. Bu zaman süresince dişi hiç bir gıda almaz ve oldukça kuvvetsiz kalır. Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz serbest olarak yüzmeye başlarlar. Ana balık bu dönemde bile yavrular üzerinde iyi bir bakıcı durumundadır. Herhangi bir tehlike esnasında bütün yavrular birkaç saniye içinde annele rinin ağzı içine kaçarlar. Geceleri yavrular annelerinin ağızları içinde kalırlar. Gelişme oldukça süratli olur. Annenin 1 hafta
sonra akvaryumdan alınması yararlı olacaktır. Anne akvaryumdan alındıktan sonra kuru ve canyemlerle iyi bir şekilde beslenerek toparlanması ve eski canlılığına kavuşmasını sağlamak lazımdır. Yavrular tubifex kurusu veya diğer canlı yemler (Artemia larvası) ile beslenebilirler.
Aynı gruptan H. moorli (Ma/avi çiklitülkemize de ithal edilmiş bir türdür. 
 
 Sol:Hamihaplochromis multicolor                                     Sağ:Herichtys cyanoguttatus

 MISIR ÇiKLiT BALlGI 
(Hemihaplochromis multicolor)
Mısır orijinli olan bu balık 19. yüzyılın başlarında akvaryumlarda yetiştirilmek için Amerika ve ingiltere'ye götürülmüştür. Karışık akvaryumlara başarı ile uyum gösterirler.
       Su koşullarına karşı pek duyarlı değildirler. n iyi su koşullarının, biraz sert (12 OH) nötr ve 22 oC dolaylanda olması gerektiği söylenebilir. Akvaryum iyi aydınlatmalı, bitki ve taşlar ile donatılmış olmadır. Kuru yemleri ancak çok aç kalınca alırlar. En iyisi canlı yemler ile beslemektir.
 
 
Erkekler 7-8 cm. boya ulaşabilir. Dişiler daha küçük boyludur. Vücut rengi soluk sarı ile bronz rengi arasında değişik olabilir. Vücudunu kaplayan pullar metal parlaklığmda altın sarısı, mavi ve mor pırıltılar yansıtırlar. Urkütülür veya korkutulurlar ise vücutları üzerinde gayet belirgin koyu benekler ve çizgiler ortaya çıkar. Solungaç kapakları yeşil üzeri benekli ve kenarları altın sarısıdır. Sırt yüzgeçleri kahverengi krmızıdır. Kuyrukları yeşilimsi gridir. Bir çok akvaryum balığında olduğu gibi erkekleri dişilerden daha muhteşem renkli ve daha güzeldir. Bu nedenle cinsiyet ayırımı çok kolaydır. Ayrıca dişinin ağzı ve baş yapısı erkeğinkinden çok geniştir. Dişinin yüzgleri de hemen hemen renksiz ve şeffaftır.Üreme zamanında erkeğin anal yüzgeci üze rinde oluşan portakal rengi benek de ilginçtir.
  Oldukça ilginç yumurtlama ve yavru bakım özellikleri vardır. Üretim için 25-30 It.lik akvaryular yeterlidir. Akvaryumun dip kısmı 3-4 cm. çakıl ile kaplanır. Bitki konulmaz, çünkü çoğunlukla sökerek çıkarırlar. Filtrasyon ve havalandırma gerekmez. Hava verilecek ise çok az olmalır. kvaryum bir cam ile ikiye ayrılır. Dişinin konulacağı tarafa küçük bir saksı yatık olarak konur. Sıcaklık 25 °C'ye ayarlanır ve balıklar bu iki bölmeye yerleştirilir. Canlı yem verilerek balıkların iyi bir kondisyon kazanmaları sağlanmaya ve her iki cinsiyetin çiftleşmeye hazır olmalana kadar beklenirve sonra aradaki cam kaldırılır. Balıkların üretim durumuna eriştikleri dişinin karnının çok şişmesi ve erkeğin renklerinin parlaklaşmasından anlaşılır. Erkek bir köşede yuva hazırlamaya ve 5- 6 cm. çaplı bir daireyi yuva şeklinde temizlemeye başlar. Bu dönemde cam bölme kaldırılmalıdır. Erkek dans eder gibi zarif hareketler yapmaya başlar. Bazen erkek ve dişinin öpüştüğü de olur. Fakat bu o yunlar sırasında birbirlerine hiç zarar vermezler. Birbirlerinin karnına vurarak bu aşk oyunları bir süre devam eder. Önce yuvaya birkaç yumurta bırakılır ve dişi erkeğin karnına birkaç darbe vurarak döllemesi için uyarır ve tohumlama erkek tarafından tamamlanır. Bundan sonra dişi yumurtaları ağzına alır. Bu ilginç çalışmalar dişinin boğaz kesesi ve ağzı doluncaya kadar devam eder. Dişi bir köşeye çekilir, bu devrede erkeğin akvaryumdan uzaklaştırılmasılazımdır.
Yumurtalar küçük, kahverengi ve 30 ile 100 adet arasındadır. Dişi balık ağız içinde yaptığı hafif su hareketi ile yumurtaları devamlı havalandırır. Yavrular 10-14 gün sonra yumurtadan çıkar. Bu dönem zarfında dişi hiç yem almaz ve yorgun düşer. Yavrular serbest gezmeye başlayınca annelerinin ağzından çıkar ve gezinirler, Fakat ürtüldüklerinde çok süratli olarak
hemen anne
lerinin ağzına girerler. Yavrular serbest yüzmeye başladıktan sonraki 4. ve 5. günde dişi balık da akvaryumdan uzaklaştırılır. Çünbu süreden sonra dişi açlık nedeni ile bazen yavrularını da yiyebilir. Yavrular artemia salina larvaveya diğeryavru balıklargibi beslenebilirler
 
TEKSAS ÇİKLİT 
(Herichtys cyanoguttatus)
 
 
 Amerika kıtasında en kuzeyde ve Amerika Birlik Devletlerinde yaşayan çikilt türlerinin tek temsilcisidir. Teksas ve Kuzey Meksika'da bol mik tarda bulunur. Zaten Teksas ismi alması bu bölgede bol miktarda bulunmasından kaynakIanmıştır. iri yapılı çiklitlerin tipik birörnegidir.
 
Tüm iri çiklitler gibi akvaryum içindeki bitkileri kökünden sökerek çıkarabilirler. Kavgacıdıriar, bu nedenle kendilerinden daha küçük balıklar ile birlikte tutulmaları önerilmez. Su bakımından pek duyarlı değildirler. 18-30 oC sıcaklıkta rahat yaşayabilirler. Diğer çiklitlere oranla problemleri daha azdır. iri yapılı olduklarından 150-200 litrelik akvaryumlardan hoşlanırlar.
Doğalortamda 30 cm.ye ulaşabilen bu balıklar akvaryumda ancak 15-18 cm.ye erişebilirler. iri yapıları nedeni ile iyi ve bol yemle beslenmeleri lazımr. Küçük parçalar haline getirilen sığır kalbi veya toprak solucanı bunlar için iyi bir yemdir. Vücutları ince, mavimsi-gri ve benekli bir durumdadır. Vücudun orta yerinde ve kuyruk üzerinde küçük siyah benekler vardır.
iyi beslenirse yavru üretimi bakımından oldukça verimlidirier. Üretim için balıklar iri bir akvaryuma alınırlar. Dişi ve erkek akvaryumu ikiye bölen bir camla birbirlerinden bir hafta veya 10 gün için ayrı tutulurlar. Bu balıkların ortama alışmalarına ve birbirlerini tanımalarına yardımcı
olur. Bu sırada her türlü canlı yem ile çok iyi bir şekilde yemlenmeleri lazımdır. Su piresi, tubifex, sığır ciğeri veya küçük lepistes yavruları ile yapılan besi sonucu erkeğin rengi çok kahverengi beneklerle parlak yeşilimsi bir renge dönüşür. Dişinin ise karnı yuvarlaklaşır. Balıklar hazır olunca aradaki cam kaldırılır. Akvaryumun dibi çakıl ve kumla kaplı olmalı, ayrıca bir kaç düz yuvarlak taş konulmuş bulunmalıdır. Bitki konulmaz. Yumurtlama temizledikleri bir taş üzerinde olur. Yumurtlamadan sonra ebeveynler. Yumurtalar üzerinde bekçilik yapar ve yüzgeçIerini hareket ettirerek yumurtaları havalandırıriar. Yumurtlamadan sonra balıklar açtır ve bol
miktarda tubifex ile beslenmeleri yararlı olacaktır. Yarı şeffaf olan yumurtaların sayısı 500-1000 kadar olabilir. Yavruların çıkışı ise 5 ile 7 gün sürer. ilk günlerde ebeveynler yavrularını ağızlarında köşeden köşeye taşırlar. Dördüncü gün yumurta sarısı tüketilmiş olur. Bu sırada ebeveynler ayrılabilir. Yavrular portakal sarısı renklidirler ve dikine zeytin yeşili bantlara maliktirler. ilk günler kurutulmuş tubifex ile veya Artemia salina larvası ile yavrular beslenebilir. Fazla kalabalık olmaları ölümlere neden olabilir. Bu bakımdan dikkatli olunmasılazımdır.
Sol: Jordonella floridae        Sağ:Julidochoromis ornatus
 
BAYRAK BALlGI 
( Jordonellafloridae)
Kuzey Amerika orijinli ve Cyprinodontidae familyasına ait olan bu balık türü ülkemize de getirilmiş ve akvaryum severler tarafında tanınan bir balıktır. 5-6 cm.'ye kadar büyüyebilen küçük bir balıktır. Su istekleri bakımından pl-l'sı 7.5-8 olan az alkali ve sıcaklığı 23-24 oC olan su-
lardan hoşlanırlar. Kavgacı bir türdür. Özellikle üreme zamanı erkek balıkların hırçınlaştıkları görülmektedir. Bu nedenle çiftler halinde küçük akvaryumlarda tutulmaları önerilir. Çeşitli yemler ile beslenebilirler. Ayrıca ara sıra canlı yem verilmesi yararlı olur. Bu tür A.B.D. orijinli olmakla ber-
aber Avrupa'da daha ünlü ve yaygındır. Hatta A.B.D.'nde akvaryum balığı olarak tutulmalarının nadir olduğu kaydedilmektedir. Akvaryumlarına ısıtıcı konulmasa da oda sıcaklığında tutulabilirler fakat 22-23 °C'ye ayarlanmış akvaryum koşullarında sağlıklı olarak yaşarlar. Üreme şekilleri ilgi çekicidir. Dişi balık yumurtalannı yüzeye yakın bitkilere asılı şekilde bırakır. Bu diğer Cyprinodontidae familyası türlerinde görülen bir yumurtlama şekli olmayıp bu türe özel bir davranıştır. Buna rağmen bazen yumurtalarını zemine de bıraktıkları görülmektedir ve yumurtalar erkek balık tarafından korunur. Yumurta bırakma 1 hafta kadar sürebilir. Yumurtlamadan sonra dişi balığı ayırmaya gerek yoktur. Çünkü dişiler nadiren larvalara rahatsız edici durumlarda bulunurlar. Yumurtadan çıkan larvalar çiklit türlerinde olduğu gibi erkek balık tarafından korunmaya çalışılır. Larvaların yumurtadan çıkışı 5-6 gün sürer. Yavrular büyüyünce ayrı akvaryuma alınmaları gerekir.
akvaryum güneşli bir yerde olmalı ve böylece alg gelişimi sağlanarak yem açısından yardımcı olun ma
lıdır. Yavrular 3 ay içerisinde gelişir ve üretim yapacak cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bu balıkların ilk akvaryuma alınışı 1914 yılında A.B.D.'nden Berlin'e getirilmesiyle başlamıştır.
AFRİKA ÇİKLİT
(Julidochromis ornatus)
Afrika- Tanganika Gölü orijinli, ilgi çekici vücut renkleri olan bir çiklit türüdür. Afrika'da zaman zaman büyük kuraklıklar olur ve bu kurak yıl-
larda pek çok göl kurur ve bazı göller kurumasa bile aşır
ı buharlaşma nedeni ile göl su la rının çok sertleştiği görülür. Bunun sonucu sade ce bu göllere özel bazı türlerin oluştuğu görül-müştür. Bu nedenle Tanganika gölünde Afrika Çiklit olarak isimlendirilen balık ilgi çeken bir tür olarak akvaryumlara alınmıştır. Bu tür oldukça sert ve alkali sulardan hoşlanır. Bu nedenle normal tatlısu iç ersine bir miktar sodyum bikarbonat konularak sertleştiriimiş akvaryum suyun da tutulmaları gerekmektedir. Bu sertlikteki sularda diğer pek çok tropikal akvaryum balık türleri rahatça yaşayamacaklarından özel akvar-yumlarda tutulmaları uygun olur. Bu tür ülkemize de ithal edilmiştir. 25-26 "C su sıcaklığından hoşlanır. Çok küçük yemlerden hoşlanırlar. Bu nedenle Tübifex veya küçük kurtçuklar ile bes lenmeleri tavsiye edilir. insan eli altında üretimi pek yaygın değilse ise de bazı üreticilerin başa rılı oldukları kaydedilmektedir.
MALAVİ ÇİKLİT
(Labeotropheus fuelleborni)
Ülkemiz akvaryumcuları tarafından malavi çiklit ismi aitında satılan türlerden bir tanesidir. 15 cm. boya kadar büyüyebilen ağızları başın alt kısmında olan ilgi çekici bir balıktır. Hareketli ve uyumludurlar. insan eli altında üretilebilen bu balıklarda erkekler açık mavi, dişiler genellikle turuncu renklidirier. 22-25 "C ve içerisinde saklanabilecekleri holler bulunan akvaryumlardan hoşlanırlar. Yavrularını dişi ağzında tuttuğu yumurtalardan çıkarır. Afrika orijinlidir. Aynı grupta bulunan L.trewasae benzer yemleme ve üreme alışkanlığı olan diğer bir akvaryum balığıdır. Aynı gruptan L.trewavasae  ilgi çeken ve /abıdochoromıs caeru/ens ise ülkemize ithal edilmiş olan diğer birtürdür
 
 
Sol:Labeotropheus fuelleborni                                  Sağ:Melanochoromis auratus

MALAVİ ALTIN ÇİKLİT
(Metanochomis auratus )
Ülkemize ithal edilmiş olan bu balık Malavi Çiklit olarak bilinir. Malavi Gölü orjinlidir. Erkekler 11 dişiler 9 cm. boya kadar ulaşabilir. Bır
akvaryumda 1 erkek 4-5 dişi ile birlikte tutulmalıdır. Dişi ve erkeklerin renkleri farklıdır. erkekler daha koyu renkli dişiler ise daha çok yeşılımsidir. Akvaryumlarda üretimi yapılabılmek tedır. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra 1-2 hafta annenin ağzı içersinde korunur. Su sıcaklığı 22-26
oC ve pH 7.0-8.5 olan sulardan hoş-Ianırlar. Çeşitli yemler ile beslenebilirler.
 
 RAMİREZİ 
(Microgeophagus ramirezi)
Ülkemizde tanınan bir çiklit türüdür. Oldukça güzel bir görünümü vardır. Dış ülkelerde kebek çiklit olarak isimlendirilir. Ulke mızde ıse Ramirezi olarak bilinmektedir. Kolombiya ve Venezuella orijinlidir. 7 cm.'ye kadar büyüyebilmektedir. Canlı ve cansız yemler ile beslenirler. 22-26 oC su sıcaklığı ve nötr sulardan hoşlanırlar  Ticar  üretimleri geniş şekilde yapılır. Oyle kı. insan eli altında üretimlerinin yapılması nedenı ıle bazı üretimler sonucu akrabalı yetiştirme nedeni ile boyca küçülme gözlenen yeni hatlar oluşmuştur. Sırt yüzgecinin başlangıcında erkekler daha uzun yüzgeçlere sahıptırler. Dışılerde yüzgeç daha kısa ve karın kısmı pembemsidir.
       Kısa ömürlü balıklardır ve 3 yaşına kadar gelebilmiş balık uzun yaşamış sayılır. Yumurtalar taşlar üzerine bırakılır, yumurta ve larvalar ebeveynler tarafından korunur. Yavrular Artemia salina larvaları ile beslenir. Tutuldukları
akvaryumların iyi bitkilendirilmiş, taş ve diğer.malzemeler ile donatılmış olması ıstenır. Su kalıtesinin iyi tutulması ve mümkün ise nötr suların kullanılması yararlı olmaktadır.