Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Çiklit 5 kribensis melek diskus         

           KRİBENSİS 

      (Pelmatochromis kribensis
          veya Pelvicachromis pulcher)

         Akvaryum balıkları içerisinde renk bakımından en güzellerinden bir tanesidir. Erkeklerin arka kısımları açık kahverengidir. Aynı renk sırt yüzgeci altında başı geçerek ağzın üstüne kadar devam eder. Yüzünün daha alt kısımları ve belin ön kısımları parlak mavidir. Karın yüzgeci ile anal yüzgeci arasındaki alan ise parlak şarap kırmızısı rengindedir. Sırt yüzgeçlerinin kenarları ve kuyruk yüzgecinin üst kenarı kırmızıdır. Kuyruk üzerinde, üstte, etrafı kırmı, siyah benekler balığa ayrı bir güzellik verir. Dişiler erkeklerin yarısı boyundadır.

Dişilerin başlarının alt kısmı yeşilimsi sarıdır. Sırt yüzgecinin üst kısmı ise altın sarısıdır. Karın kısmı erkeklerdeki gibi şarap kırmızısı rengindedir. Üretimden önce balıklar canlı Tubifex veya kurutulmuş Tubifex tozu ile beslenerek kondisyon kazandırılmaları lazımdır. Üretim için seçilecek balıklar iyi gelişmiş olmalıdır. Akvaryumda su sıcaklığı 21-22 oC tutulur. Akvaryum içine dip kısmı açık küçük bir saksı konulması çok yararlı olacaktır. Balıklaryumurtlamaya yakın, zamanlarının uzun bir süresini bu saksı içerisinde harcamaya başlarlar. Bir kaç gün sonra dişinin saksı içinde durduğu ve erkeği içeri sokmadığı görülür. Çünkü yumurtlamış ve yumurtalara bekçilik yapmaktadır. Bu zamanda hemen erkek akvaryumdan alınmalıdır. 2-3 günde yumurtadan yavrular çıkar. 3-5 gün sonra yavrular serbest yüzmeye başlar. Bu zaman dişi de akvaryumdan alınabilir. Fakat bazı üreticiler dişicbalığı akvaryumda bırakırlar. Fakat bu bir nevi kumar olacakr. Çünkü yavruları bir grup halinde sürü gibi gütme eğiliminde olan dişi belirsi'z bir anda kendi yavrularına saldırarak. yiyebilir. Yumurtlamaya yeni başlamış piliç yumurtası.çok katı kaynatılarak ve yumurta sarısı bir bezle ezilerek suya karıştırma yolu ile yavrular yemlenebilir. Bir süre sonra Artemia larvası verilerek normal yemlemeye geçilir
MELEK BALlGI
         (Pterophyllum scetere)

            Melek balığı akvaryum balıkları içerisinde en ünlü olanlarından birtanesidir. Bu tür ilebirlikte Pdumerilli ülkemizde tanınan melek balıklarıdır. Bu balık; akvaryumlara ilk alındığında üretme açısından problemli bir balık gözü ile bakıimış ve uzun bir süre üretimde güçlüklerle karşılaşılmıştır. Fakat, daha sonra 10-15 tanesi bir arada bir akvaryumda yetiştirilmeye başlanınca balıkların kendi eşlerini seçtikleri ve bu eşlerin de kolayca döl verdikleri rülmüştür. Bu balığı üretmek isteyenlerin önce şu konuda kararvermeleri gerekmektedir. Acaba balıklar yumurtladıktan sonra yumurtaları ebeveynler ile mi bırakılmalı , yoksa yumurtaları diğer bir akvaryuma alıp, daha emin bir yol mu izlemeli?

Eğer yumurtalar aybir akvaryuma alınır ise yumurtaların havalanması için bir hava tı ile akvaryum hafifçe havalandırılmalıdır. Balıklar fazla sayıda bir akvaryum içersinde tutulur ise balıklar kendilerine bir eş seçerler. Esas olarak bu balıklara dıştan bakarak cinsiyetierini ayırmak oldukça zordur. Eğer iki balık birbirlerini seçmişler ve akvaryum içerisinde birlikte geziniyorlar ise üretici ilk problemini halletmiş olacaktır. Artık bu çiftten başarı ile yumurta ve yavru almak, ayrıca aynı balıklardan dönemler ile çok sayıda yavru üretmek mümkün olabilecektir.
Üretim için en az 80-100 litrelik bir akvaryum gerekir. En uygun sıcaklık 26 "C'dir, Su biraz nötr'e yakın, çokaz asit, pH 6.8 dolaylarında olmalıdır. Akvaryum içinin boş tutulması, herhangi bir bitki, kum veya çakıl konulmaması iyi olur. Sadece balıkların yumurta bırakması için 5 cm. genişlikte koyu renkli ve parlak üzeri düz mermer konulması yararlı olur. Aynı amaçla boyası çıkarılmış ve iç smı kum ile doldurulmuş floresan lambaları da kullanılabilir.
 
Üreme zamanında birbirlerini seçen eşler akvaryum içerisine konulan bu mermer veya cam boruya yaklaşmaya ve yanında yüzmeye başlarlar, Balıklar yumurtlayacakları yere büyük bir önem gösterirler ve burayı hiç bir kirlilik bırakmayacak şekilde temizlerler. Bundan sonra dişi balıklar boruya yaklaşır ve karnını sürterek bir dizi halinde yumurtalarını bırakır. Aynı zamanda dişinin yanında gezen erkek spermalarını bırakır ve yumurtaladöller. Sıra sıra dişi devamlı yumurtalarını rakır ve erkek de bir vazife gibi sperma bırakmaya devam eder. Yumurtlama işlemi biince anaçlar yumurtalar üzerinde devamlı yüzgeçlerini kullanarak su hareketi sağlarlar. Aynı zamanda bazı yetiştiriciler, anaçların yumurtalar arasındaki llenemeyenleri ayıklayıp yediklerini rürler. Fakat bu her zaman için doğru değildir. Balıklar bazen ızlarına aldıkları öyumurtayı yemeyip galsamalar arasından dışaatarlar.
Yavruların yumurtadan çıkması 1-2 gün sürer. Yumurtadan çıkan yavrular 4-5 gün içerisinde yumurta sarılarını tüketirler ve aktif bir şekilde yem aramaya başlarlar. ilk 3-4 gün yavrulara ezilmiş çok iyi pişmiş yumurta sarısı verilir. Bundan sonra Artemia salina larvası verilmeye başlanır. Anlan yavrulaile bırakılmasın bir sakıncası, bazen anaçların yumurta ve yavruları yemeleridir. Bu nedenle diğer bir yöntem olarak, balıkların bıraktığı yumurtaların hemen su koşulları aynı olan diğer bir akvaryuma alınmasıdır. Yumurtaların alt kısmından biraz kuvvetlice hava verilir ve iyi bir su hareketi sağlanır. Eğer yumurtalar arasında beyazlaşmış yumurtalargölür ise, bunlar
ölmüş olup küçük bir cımbızla temizlenebilir. Yumurtalardan yavrular çıkınca diğer yumurtalı balıklarda olduğu gibi besleme yoluna gidilir. Özellikle fazla sayıda yavru üretimi yapma dileğinde bulunanlar yumurtaları ayrı akvaryu ma alarak yavru üretme yoluna gitmelidir.
 

DİSKUS (DİSK BALIĞI)
(Symhyodon aeguifasciata,
Haraldi S.axelrodi ve S.discus)

 

       Ülkemizde de çok ünlü olan Diskus balığına uzun yıllar insan eli alnda üretilemez gözü ile bakıimıştır. Pek çok kişi üretimi konusunda uğraşmış, fakat başarısız olmuşIardır. Daha sonra bazı üreticiler balıklardan yumurta almaya muvaffak olmuşlardır. Fakat melek balığı üretiminde olduğu gibi anaların yumurtalayiyeceği korkusu ile balıkları akvar yumdan uzakltırmışlar ve bunun sonunda, yavrular yumurtadan çıkmakla beraber yem yiyememişler ve ölmüşlerdir. Fakat daha sonra anlaşılmıştır ki, yavruların büyüyebilmesi için ebeveynleri ile birlikte kalmaları zorunludur. Zira yavrular yumurta sarıları tükendikten sonra ebeveynlerinin yan taraflanda var olan bir çeşit gıdayı alarak beslenirler. Bu şekilde çok iyi gelişirler. Bu yapışkan daalmaları bir hafta sürer. Bu zamandan sonra da yumurtadan yeni çıkmış Atemia larvası ile beslenirler. Üretim için 200-400 litrelik büyük akvaryumlar seçilmelidir. Su yumuşak (DH=2-3) asit özellikle (pH=6.5) ve sıcaklığı devamlı olarak (sabit bir şekilde) 28 °C'de tutulmalıdır. Seçilen eşlerin çok sıhhatli olması başarı şansını arttıracaktır.
Dazlık balıklan kondisyon kazanmaları için canyem su piresi ve su kurdu gibi yemlerle beslenmeleri lazımdır. Akvaryum dibi az çakıllandırılır. Akvaryu. mun bir kısmı arzu edilir isebitkilendirilebilir. Melek balıklarında olduğu gibi mermerden birdikme (5 cm. genişlikte olabilir) veya içi kumla doldurulmuş eski bir floresan lamba akvaryuma yerleştirilir.
        B
alıklar bu mermer veya cam üzerinde aşağı yukarı hareket ederek üzerini iyi bir şekilde temizlerler. Neticede yan yana hareket ederlerken dişi yumurtalarını rakır ve aynı anda yumurtalar erkek tarafmdan döllenir. Yumurtlama işlemi sona erince dişi ve erkek yumurtalar üzerinde sıra ile
zgeçlerini devamlı hareket ettirerek havalandırırlar. Balığın bir tanesi bu çalışmayı yaparken diğerin.tn dikkatli bir şekilde bekçilik yaptığı lür.
 
Yumurtalardan yavruların çıkması 50-60 saat sürer. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bir kaç gün içinde serbest olarak yüzmeye başlarlar. Bu zamandan itibaren ebeveynlerinin yan kenarlarından gıdalarını sağlarlar. Bu bir yetiş tirici için gerçekten izlemesi ve seyredilmesi ge-reken bir olaydır. Öyle ki yavrular ebeveynlerinden birisinin yan kenarında gıda alırlar iken, diğer eş bu balığa yaklaşır ve yavruların tümü-nün ani bir hareketle bir balıktan diğer balığın yan kenarına yüzerek geçtikleri görülür. Anaçlar yavrular ile 2-3 hafta birlikte bırakılır. Daha sonra yavrular Artemia lar ası, küçük su piresi ve kurutulmuş Tubifex kurdu ile beslenebilirler. Yavrular 3 ay içerisinde ebeveynlerinin genel rünüşünü, 5-6 ayda ise
renklerini almaya başlarlar. Cinsel olgunluğa erişme iki yıldan önce olmaz. Ebeveynler kondisyon kazanmaları için iyi bir şekilde beslenmeidirier. Bu amaçla sığırkalbi, kuru yem ve hertürlü canlı yem kullanılabilir. Akvaryumdaki suyun her hafta %20'sinin veya en iyisi her gün %5'inin değiştirilmesi profes yonel amaçla yavru üretimi için yararlı olacaktır