Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Çiklit 2 Astronot; Oskar: Beyaz çiklit: Ateş ağızlı: Makkum( Zebra) Ç.;
 

 

         ASTRONOT (OSKAR) 

              (Astronotus ocellatus)

 

Bir çok kişi tarafından muhabbetli bir balık gözü ile bakılır. Ülkemizde de tanınan bir türdür. Genelolarak çabuk gelişen ve akvaryum içerisinde umulmayacak iriliğe ulaşabilen bir  balıktır. Bu nedenle bir akvaryumcudan küçük bir çift balığı çok sevimli bularak eve götüren meraklılar bir süre sonra balığın heybetli bir duruma geldiğini görerek şaşırırlar. Ayrıca ev sahiplerine çok çabuk alışırlar. insanlara yakınlık gösteren kedi, köpek gibi, kendilerine yem veren kişiyi hemen tanıyarak cama yaklaşırlar.-Hatta eğer sahibi parmağını uzatır ise sevgi ile bu parmağı emebilirler.
 
Balıkların iyi gelişmişleri için konulacakları akvaryumun büyük 200 litre dolaylarında olması lazımdır. Diğer pek çok (chiclids) çiklit türlerinde cinsiyet ayırımı kolay olduğu halde bunlarda biraz zordur. Erkeklerin yüzgeçleri biraz daha genişçedir ve yan kenarlarında biraz daha fazla kırmızı renklere sahiptir. Cinsiyet ayırımı için en emin yol yumurtlama sırasında üreme tüplerinin kontrol edilmesidir. Dişilerin üreme tüpü daha geniş ve ön ucu yuvarlakçadır. Erkeklerin ki ise daha dar ve sivri uçludur. Temiz olduğu takdirde normal çeşme sularında rahatça yaşayabilirler ve döl verirler. En iyi pH derecesi, döl alımı için 7.5'dur. Sıcaklık 24-27 oC olmalıdır. Akvaryum içerisine bir kaç iri taş (10-25 cm) koymak yararlı olur. Bu taş, gerek erkek, gerekse dişinin zaman zaman saklanmaları ve dinlenmeleri için gereklidir. Bu balıkların bulunduğu akvaryuma bitki dikmek zaman kaybetmekten başka hiçbir işe yaramaz. Genellikle kökünden söküp çıkarırlar. Eğer bitki konulacak ise, sert saplı ve kökü taşlar altına gizlenmiş ve kuvvetli kök salan bitkiler seçilmelidir.
 
Üreme zamanından önce balıkların iyi şekilde bir besiye tabi tutulmaları lazımdır. Verilen yemler karides eti, midye, tarak, akivades gibi kabuklu eti, yılan balığı ve diğer bir çok balık etleri olabilir. Bu etler orta boy parçalara ayrılarak verilir. Aşırı yemlemeden de kaçınmak gerekir. Bu balıkların ağız yapıları oldukça büyüktür. Bu nedenle küçük canlı balıkları da yaka Iayarak yiyebilirler.
Üreme zamanında balıkların çeşitli şekillerde kur yaptıkları görülür. Bazen dişi ve erkek dostça yan yana dolaşırlar. Bazen de gerek erkek, gerekse dişi birbirlerine kaba davranabilirler. Hatta birbirlerini yaralayabilirler. Bir yaralamagörüldüğü anda balıkları hemen ayırmak en iyisidir.
 
Akvaryumda balıkların nereye yumurtlayabileceğini önceden kestirmek zordur. Genellikle taşlarınolduğu yerleri tercih ederler. Bazen akvaryum içindeki kumu 4-5 cm. kazarak yumurtaları buraya bırakırlar. 300 ile 500 arası yumurta bırakabilirler. Yumurtalar bırakıldıktan hemen sonra erkek tarafından döllenir. Yumurtlama vuku bulduğu sırada balıkların mümkün olduğu kadar az rahatsız edilmesi lazımdır. Çünkü bu sırada balıklar çok sinirlidirier. Eğer bir ürkme olur ise çok kıymetli olan yumurtalarını zedeleyebilirler. Bazı üreticiler akvaryumun ön kısmını kalın kağıtlar ile kapatırlar. Sadece kağıdın orta kısmında küçük bir delik bırakırlar ve buradan balıkları gözlerler. Fakat yine de bu gözlemin yapıldığını balıkların hissetmemesi gerekir.
 
         ilk günlerde Artemia salina larvası daha sonra canlı su pirelerinin en küçüklerinden ve biraz daha büyüyünce kıyıimış tübifex ile başarı ile büyütülebilirler. Yavruların karınıarı her zaman yem ile dolu bulundurulabilir ise gelişme çok süratli olacaktır. Küçük yavruların rengi ileride sahip olacakları parlak kırmızı renklerine benzemez. Ancak 6-8 cm.ye ulaşınca kırmızı bö Igeler belirmeye başlar.
 
Sol:Cichlasoma facatum                      Sağ: C. meeki 

             BEYAZ ÇİKLİT
          (Cichlasoma facatum)

 

 
Florida'daki bir akvaryum balıkları üretim laboratuvarında mutasyon yolu ile üretilmişlerdir. Mutasyon bilineceği gibi, her hangi bir canlı qrubunda bir karakteri ortaya koyan genetik kabiliyetin ani değişmesı sonucu yeni özelliklerin ortaya çıkmasıdır. Albino (renksizlik) değildirler. Çünkü gözleri renksiz (pembemsi) değil, koyudur. Vücut renkleri ise pembemsi beyaz ve parlaktır. Karın ve yüzgeçleri ise çok az açık mavi, yeşil ve sagölgelidir. Oldukça hareketlidirlerve akvaryum içinde devamlı yüzerek güzel bir görünüş sağlarlar. Dayanıklı balıklardır. Her çeş it kuru yemi severek yerler. 5-6 cm. boya ulaşınca cinsiyet ayırımı yapıla-
bilir.
 
Üretimleri, çiklit türleri içerisinde en kolay olanlarından bir tanesidir. Üretim için 60-70 litrelik bir akvaryum seçilir. Akvaryum içine bir çok 5-6 cm. ebatlı düzgün taşlar ile dip kısmı açık küçük toprak saksıcıklar konur. Su normal sertlikte, pH değeri 6.8-7 ve sıcaklığı 24-26 oC olmalıdır. YU-
murtlama yaklaşınca balıkların rengi daha da koyulaşır. Dişi yumurtlamak için akvaryum içinde bir yer bulur ve burasını güzelce temizler. Aşk oyunlarından sonra salınan yumurtalar erkek tarafından hemen döllenir. Yumurtalar beyazdır. 100-150 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtalardan 3 gün içinde yavrular çıkar. Hemen hemen renksiz ve şeffaf olan yavrular ebeveynler tarafından çakıllar arasında suyun sığ ve hareketsiz olduğu yerlere taşınırlar. 5 gün içinde yavrular serbest yüzebilir hale gelir. Anaç balıkların akvaryumdan alınmasına pek gerek yoktur. ilk bir hafta yavrular
infusaria ile, daha sonra Artemia salina larvası ile beslenebilirler.
         Amazon nehrinde akan pek çok dere ve çayların sakin akan yerlerinde çok yaygın olan bir balıktır. Ülkemize de getirilmiştir. Doğalolarak yaşadığı bölgelere uygun olarak bol bitkili akvaryumlardan hoşlanırlar. Eğer akvaryumda bitkiler içerisinde saklanacak yer bulamazlar ise renkleri solarve sinirli birdurum alırlar. Oksijence zengin ve temiz sulardan hoşlanırlar. Su yumuşak olmalıdır. Su sıcaklığı 24-25 °C'den fazla 27 oC dolaylarında tutulmalıdır. Soğuğa karşı dayanıklı değildirler. Canlı yemle, ara sıra yeşil yemle iyi bir şekilde beslenirler ise 12-15 cm kadar büyüyebilirler. Renkleri sarıdan yeşilimsi sarıya kadar değişebilir. Ağız hizasından, gözden başlayarak sırt yüzgeçlerinin bitim yerine kadar uzanan siyah bir banta sahiptirler. Ayrıca, kuyruk yüzgecinin başlangıç noktasının üst kısmında siyah bir benekleri vardır. Erkek dişiden daha geniş yapılıdır ve yüzgeçleri daha uzundur. Fakat erkek ve dişiyi kati olarak ayırt edebilmek için üreme zamanını beklemek ve üreme tüpünü izlemek lazımdır. Dişininki daha kalın ve ucu küttür.
       Bu balıkların yamurtlatılmaları pek kolay değildir. Fakat bir çiftten bir kez yumurta alımı başarıldığında bu çiftten ileride bir çok kez verimli bir şekilde yavru üretmek kolayca mümkün olur.
 
        Uretim için iyi gelişmiş ve 1 yaşında bir çift balık seçilir. Kondisyon kazanmaları için canlı yemle iyi bir yemleme uygulanır. Yalnızlığı seven bir balıktır. 180 ile 300 litrelik akvaryumlar üretmek için uygundur. Akvaryum iyi bir şekilde bitkilendirilmelidir. Akvaryumlarına küçük bir top-rak saksı ve bir çok düzgün taş konulur. Akvar yumun bir kısmı güneş alır ise yararlı olur. Su sıcaklığı 28 °C'ye çıkarılır. Yumurtlama önce sinde dişinin boğaz kısmı şişer ve solungaç yarıkları dana açık bir durum alır. Bu zamanda erkek gösteJişli gezintiler yapmaya başlar. Aynı zamanda geniş bir bitki yaprağı veyauygun olaraktanımladıkları birtaşı temizlemeye başlarlar. Dişi bu yerin üzerinden geçer ve bir dizi yumurta bırakır. Aynı anda da erkek yumurtaladöller. 300 kadar yumurta bırakırlar. Anaçlar yumurtalar için iyi bir bekçidir. Su sıcaklığı 28 oC tutulduğunda 2 günde yavruların yumurtadan çıktığı görülür. Yumurtadan yeni çıkan yavrular ebeveynleri tarafından ağız içinde
daha önce
temizlemiş oldukları taşlar üzerine taşınırlar. 6 gün sonra yem almaya başlayan larvalar ilk günler infusaria ile beslenmelidirier. Daha sonra diğeryemlere geçilir.
 
 

                ATEŞ AGIZLI ÇİKLİT 

            (Cichlasoma meeki)

 

Çok güzel ve ülkemizde de tanınmış bir balıktır. Diğer çiklit türlerine oranla daha sakindirier. Fakat yine de kendilerinden daha küçük balıklar ile birlikte tutulmaları halinde rahatsız olabilirler. Canlı yem veya kurutulmuş (karides unu, su piresi unu gibi) yemlerden hoşlanırlar. Kolay ehlileşirler ve insanlara yakınlık gösterirler. Hatta alıştırılır ise parmağınızdan bile kolayca yem alırlar. iyi yemlenirler ise erkekler 1012 cm.ye, dişiler ise 8-10 cm. boya erişebilirler. iyi kondisyon kazandırılır ise 5-6 cm. iken döl verebilirler. Su konusunda çok hassas değildirler. Su sıcaklığının 20 ile 30 "C arasında oldu ortamlarda rahatça yaşayabilirler. 60 lt. veya daha büyük akvaryumlarda tutulmalıdırlar. Akvaryum içerisi yeryer boş bırakılabilir. Fakattlardan saklanabilecekleri yerler yapılması yararlı olur. Su hafif alkali (pH=7.2) olmalıdır. Bu balık çok güzel renklere sahiptir. Vücutları gri-mavi renklidir. Yüzerken menekşe rengi parlak renkler alır. Kuyruğa yakın kısımları daha koyu renklidir. Tek yüzgeçlerinin uç kısımları mavi-yeşil renklidir. Diğer çift yüzgeçler kızılımsı kahverengi ile yeşilimsi renklidir. Karın kımları turuncudur ve baza kadar uzanır. Bu renk üreme zamanında daha parlak ve kızıl renk ar.
 
      Bu balıkların yumurtlamaları için akvaryum içine kaynatılmış yosun konulur. Böylece su biraz asite dönüştürülmüş olur. Erkek ve dişiler ayrılarak kondisyon kazanmaları için iyi bir besiye tabi tutulurlar. Bu beslenme süresi 1 hafta veya 10 gün olabilir. Canlı yemle beslenmelidirier. Sonra 2 dişiye 1 erkek konarak akvaryuma konulurlar. Çiftleşmeye hazır erkeklerde renk daha parlaklaşır. Dişilerde ise karın biraz daha şişmiş olur. Dişiler yosunlar üzerine yumurtalarını bırakır ve hemen erkek tarafından döllenir. Yumurtlamadan sonra balıklar hemen akvaryumdan alınmalıdır. Akvaryumun suyu boşaitılır. Her tarafı örtülür ve 5-6 hafta bu şekilde sakin bir halde bırakılır. Esasen bu balığın doğalolarak bulunduğu yerlerde bazı dereler yaz sıcağında kurur. Toprak içinde kalan yumurtalardan yağmurlarla beraber bulundukları yer su ile dolunca yavrular çıkar. Aynı zamanda büyük bir plankton üremesi olduğundan yavrular bu yem ile çok çabuk yürler. Bu nedenle akvaryumda yumurtaların bir süre susuz bırakılması uygun olmaktadır. Evlerde buna benzer olarak 5-6 hafta sonra hemen su ile akvaryum doldurulur. Kısa bir süre sonra yüzlerce yav runun ok gibi ani fırlamalar ile hareket ettikleri görülür. Bu sırada küçük Artemia salina larvası verilmelidir. Gelişmeleri süratli olmakla beraber ne yazık ki yaşama gücü akvaryum koşullarında çoğunlukla az olur ve büyük bir kısmının öldüğü bildirilmektedir.
 
 
    Sol: Cichlasoma nigrofasciatum                                   Sağ: C. hellobrunni
       
       MAKKUM ÇİKLİT veya ZEBRA ÇİKLİT
       (Cichlasoma nigrofasciatum)
     Merkezi Amerika'nın yerli balığıdır. etoburdurlar. Kendilerinden küçük balıkları kolaylıkla yiyebilirler. Bu nedenle küçük balıklarla birlikte barındırılmazlar. Çoğunlukla C.cutteri ile karıştırılırlar. Sadece gözlerinin kahverengi olması ile ayırt edilebilirler. Ülkemize de ithal edilmişlerdir.
 
Renkleri oldukça çeşitlidir. Dikine koyu bantlara sahiptirler. Bu nedenle zebra çiklit adıyla da anılırlar. Bazı balıklar sarı zemin üzerinde   8-9 adet morumsu bantlara, çoğunluğu ise açık mavi zeminde koyu siyah bantlara sahiptir. Balıkların yaşları ilerledikçe bu dikine bantların sayısı azalır. Yüzgeçleri metalik yeşildir. Ürkü tülür veya korkutulunca renkleri çok hızlı olarak değişir. 15 cm. boya kadar büyüyebilirler. Fakat 7-8 cm. boyda iken yumurta verebilirler. Her türlü yemi yerler. Fakat Tubifex ile beslendikleri takdirde kondisyonladaima en üst düzeyde olur.
 
Üretilmeleri oldukça kolaydır. 800-1000 It.lik akvaryumlar kullanılmalıdır. Akvaryumun dip kısmı 5 cm. kum ile kaplanır. Bitkileri kökünden söküp çıkarırlar. Bu nedenle akvaryumda bitki bulundurulmaz. Sadece bir kaç düzgün yuvarlak taş konulur veya kırık saksılar da konabilir. Su pek önemli olmasa da en uygunu, alkali (pH=7.2) ve 24 oC sıcaklıkta olmalıdır. Balıklar üretim için akvaryuma alınınca iyi bir şekilde yemlenirler. Dişinin renkleri iyice parlaklaşır ve bantlar çok daha belirgin bir durum alır. Bir çok akvaryum balığının aksine üreme zamanı dişi erkeklerden daha belirgin güzel ve parlak renklere sahip olur. Yumurtlama diğer çiklit türlerinde olduğu gibidir. Balıklar yavrularına büyük ilgi ve ihtimam gösterirler. Korkutulunca yavrular ebeveynleri tarafından kum içine açılan hollere kaçarlar. Erkek yumurtlamadan sonra alınabilir. Çünkü dişinin yavru bakımı yeterlidir. Yavrular belirgin şekilde bantlara sahiptirler ve çok güzeldirler. ilk hafta infüsaria, daha sonra Artemia salina ile beslenebilirler.
 
Üretim için içerisine yüzer bitkiler konulmuş büyük akvaryumlar kullanılır. 10 yıl veya daha uzun süre yaşayabilirler. Üretim zamanından önce iyi bir şekilde beslenerek kondisyon kazandırılmışlar ise kolayca yumurta bırakırlar. Üretilmeleri diğer pek çok çiklitlerde olduğu gibidir. Üretim için normal çeşme suyu ve 26 oC sıcaklık uygundur. Yumurtlama akvaryum içine konulmuş taşlarveya dipsiz saksılar içine yapılır. Mükemmel bir ebeveyndirier. Yumurta ve yavruları üzerinde ihtimam gösterirler.
 
Aynı familyaya giren, C.hellobrunni ve C.citrinellum akvaryumlarda ele alınan diğer türlerdir. Bunlardan C.nitrinellum sarı rengi ile dikkati çeken bir balıktır. Ayrıca C.spi/urum, C.managuense, C.centrarchus, C./ongimanus, C.macracanthus, C.bartoni, C.bifasciatum, C.psittakum, ve C.robertsoni türleri ülkemize getirilmiş ve akvaryum severlere sunulmuş Çiklit türleridir.
 
 

 

 Sol üst:Cichlasoma citrinellum, - Sol alt:C. centrarchus- Sağ üst:C. managuense - Sağ alt.C. longimanus


            KAVGACI ÇİKLİT

    (Cichlasoma biocellatum veya Cıoctafasciatum)
 
Amazon nehrinin Costa Rika bölgelerinin balığıdır. Çok kavgacıdır. Bu nedenle ingilizcede kavgacı kişilere verilen bir ad olan "Jack Dempsey" ismi ile tanınır. Bulunduğu akvaryumdaki çakıl ve kumları oymayı, bitkileri söküp çıkarmayı çok severler. Kavgacı bir balık olduğundan ancak
kendilerini koruyabilecek büyük balıklar ile birlikte tutulması uygun olur. Çünkü kendinden küçük balık
lar için zararlı olabilirler.
 
Güzel görünüşlü ve dikkat çekici bir balıktır ve ülkemizde de tanınır. Bu güzelliği nedeniyledir ki kavgacı ve huysuz bir balık olmalarına rağmen, akvaryumlarda yetiştirilmektedirier. Diğer pek çok çiklik türlerinin aksine korkutulduğunda veya heyecanlandığında çok parlak ve göz alıcı olan renklerinde her hangi bir değişme olmaz. Vücutları kahverengi ile siyah arasıdır. Kuyruk bağlantısı ve vücudun merkez yerinde koyu siyah, oldukçairi bir beneğe sahiptirler. Yüzgeçler üzerinde açık mavi benekcikler vardır. Çene altı ve solungaçlar üzerinde çok güzel mavi-yeşil renklere sahiptirler. Bu güzel parlak renkler dişilerde görülmez. Erkeklerin sırt ve karın yüzgeçlerinin kenarları kırmızı bir bant ile çevrilidir. Erkekler 15 cm.ye kadar büyüyebilirler. Dişiler ise daha küçüktür. 10-12 cm.den - itibaren döl vermeye başlarlar. Bir çift balıktan 1000 kadar yavru elde edilebilir. iştahları oldukça iyidir. Her türlü kurutulmuş yemi severek tü ketirler.
 
Üretim için içerisine yüzer bitkiler konulmuş büyük akvaryumlar kullanılır. 10 yıl veya daha uzun süre yaşıyabilirler. Üretim zamanından önce uygun yemlerle iyi bir şekilde beslenerek kondisyon kazandırılmışlar ise kolayca yumurta bırakırlar. Üretilmeleri diğer pek çok çiklitlerde olduğu gibidir. Üretim için normal çeşme suyu ve 26 "C sıcaklık uygundur. Yumurtlama akvaryum içine konulmuş taşlar veya dipsiz saksılar içine yapılır. Mükemmel bir ebeveyndirier. Yumurta ve yavruları üzerinde ihtimam gösterirler.
 

Benekli çiklit (Cichlasoma severum)

............................................................

BENEKLİ ÇİKLİT
              (Cichlasoma severum)
        Güney Amerika'da, Amazon bölgelerinin bir balığıdır. Ülkemize de ithal edilmiştir. Oldukça iri balıklardır. 15-20 cm. boya ulaşabilirler. iri yapılı çiklitlere tipik bir örnektir. Üreme zamanında bitkileri ağızları ile tutarak köklerinden sökerler. Akvaryum kumu ve ya çakıllaiçerisinde oyuklar açmaya çalışırlar. Konulacakları akvaryumların büyük olmasılazımdır. Su temiz, az alkali ve 22-28 "C dolaylarında olmalıdır. iri yapılı olduklarından kıyıimış solucanlar ile iyi bir şekilde yemlenebilirler.
     Renkleri ve üzerlerindeki benekler, sıhhatlerine ve çevrkoşullarına bağlı olarak çok değişik olabilir. Vücutlasarımsı kahverengiden, mavimsi yeşile kadar değişebilir. Karın kısmı daha soluk renklidir. Yüzgeçleri kahverengi ve üzerinde altın sarısı renkler varr.
Erkekler yanlarında kırmızı beneklerden oluşan bantlara sahiptirler. Korkutulurlar ise renkleri daha da koyulaşarak yeşil veya kahverengiye kadar değişebilir. Genç yavruları bazen diskus ile karıştırılır. Oldukça uyumlu ve diğer balıklar ile iyi geçinen balıklardır.
 
      Uretimleri diğer çiklit türlerinde olduğu gibidir. Fakat üretilmelerinin oldukça zor olduğu söylenebilir. iyi bir şekilde yemlenerek kondisyon kazanrılmış olmaları lazımdır. Bu amla Tubifex ve su piresi kullanılır. 150 It.lik akvaryumlar üretim için uygundur.