Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Deniz Yosunları YetiştiriciliğiÇeşitli Deniz yosunları yetiştirme yöntemleri konusunda örnek resimler. birinci resimde istiridye kabuklarının yosun kollektörü olarak yararlanılmasını göstermektedir. İkinci resimde yosun dallarının büyümeleri için ağ sergilere yerleştirilmeleri izlenmektedir. Üçüncü ve dördüncü resimlerde yosun üretimi için hazırlanan ağ sergiler denize yerleştirilmektedir. Beşinci ve altıncı resimlerde yoğun olarak düzenlenmiş yetiştirme alanları izlenmektedir.


    

     DENİZ YOSUNLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ


     Deniz yosunları Türk halkı tarafından kullanılması pek bilinmeyen deniz ürünleridir. Bunun yanında dünyanın pek çok ülkesinde hem insan gıdası hem de çeşitli sanayide kullanılan ürünler olarak ekonomik değere sahiptirler. Bu nedenledir ki denizlerden toplama yoluyla elde edilmesi yanında pek çok tür için yetiştiricilik teknikleri geliştirilmiştir. 2002 yılı verilerine göre dünyada yetiştiticilik yoluyla sağlanan 48 milyon ton su ürünlerinin yaklaşık 0/02S'ini yosunlar teşkil etmektedir.' Miktar olarak 10.5 milyon ton yetiştincilik yolu ile sağlanmış olup parasal değeri de 5,7 milyar dolardır. Bu rakamlar konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Üretilen yosunların yaklaşık % 80'i Çin'de üretilmektedir.Deniz yosunları yapıları itibariyle çok çeşitli ve ilginç yapılarda olabilirler. 

     Ülkemizde gıda olarak kullanılmasa da deniz yosunu ihracatı bazı yıllar yapılmıştır. Özellikle İzmir Körfezi ve çevre bölgelerden toplanan ve deniz kadayıfı (Gracilaria sp.) denilen yosunlardan ihracat yapılmaktadır. Bu yosunlardan kimyasal bir madde olarak ağır ağır üretilmektedir.

 

      Konu genel olarak çok geniştir. Dünyada yetiştiriciliği yapılan pek çok tür vardır ve türlere göre yetiştirme tekniği ve kullanımı açısından aralarında önemli farklar-vardır. Bu nedenle bu konuda burada detaylı bir bilgi verme olanağımız bulunmamaktadır. İlgi duyacakların çeşitli Su Ürünleri Fakülteleri'nde bu konuda yayınlanmış ders kitaplarına baş vurmaları yararlı olacaktır. Biz burada çeşitli resimler vererek konunun yaygınlığı konusunda bazı bilgileri sunmakla yetineceğiz.

Üst : Luminaria yetiştiriciliği çalışmaları a: Spor toplanması b:Kuluçkahanede spor yetiştirme. c:Hasat. d:Sahilde kurutma.

Orta : Çinde yosun hasadı.Özellikle uzak doğu ülkelerinde yosunlar günlük gıdalar arasında önemli bir yer tutar.

Alt: Glasiraa sp (Deniz kadayifi) türü yosun ülkemiz denizlerinden toplanarak ihraç edilmektedir.