Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Sinarit Yetiştiriciliği
     SİNARİT YETİŞTİRİCİLİĞİ
     (Dentex dentex)

     Sparidae ailesi üyesi olup, derinlerde yaşayan bir türdür. Tüm Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda dağılım gösterir. Üreme mevsimi Nisan-Haziran aylarında olup, 16-20oC su sıcaklığında yumurta bırakırlar. Fangri ve Mercan balığının aksine her mafroditlik göstermez. Kafes koşullarında yetiştirme tekniği ve özellikleri Fangri'de olduğu gibidir. Su ürünleri yetiştiriciliği açısından uygun bir tür olarak ele alınmaktadır. Larva yetiştiriciliği mümkün kılınmış olmakla beraber çipura ve levrekteki kadar kolay olmamakla beraber yapılan çalışmalarla mevcut sorunların yakın zamanda çözümleneceğini umuyoruz. Larva yetiştirmede görülen en büyük sıkıntılardan birisinin bazı üretim tanklarında yoğun ölümler görülebilmesidirBunun da nedeninin henüz çözümlenemeyen hastalık amillerinden olabileceği ve ortam koşullarında larvalara uygun gelemeyen bazı nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bütün bu sorunlara rağmen çok başarılı olan işletmeler de mevcuttur. Bu konuda İtalya, Fransa, İspanya ve ülkemizde, yeterli düzeyde olmasa da, yumurta aşamasından pazarlama aşamasına kadar sinarit üreterek pazarlayan firmalar mevcuttur.

     Larva yetiştiriciliğinde halen çözümlenmesi gereken sorunlar olmakla beraber ağ kafese alınan balıklarda gelişme, çipura ve levrek balıklarına oranla daha iyidir ve daha fazla canlı ağırlık artışı sağlanmaktadır.

     Larva yetiştiriciliği üzerinde yapılan bir çalışmada 45 günde larvaların 24 mm.'ye ve 0.124 gr ağırlığa ulaştıkları bildirilmiştir.

     100. günde yapılan ölçümlerde ise ağırlık 2.8 gr ve uzunluk 60 mm olarak saptanmıştır. Larva üretiminde tankta su üzerinde toplanan yağı elimine etme amacıyla uygulanan hava süpürgesinden meydana gelen sesin larvalarda stres yarattığı ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği önerilmiştir. Bazı tanklarda 35 günde yamyamlık olayının görüldüğü, bunun da sorun yaratabildiği kaydedilmiştir.

     Larva üretiminde uygulanan protokol bazı küçük ayrılıklar göstermekle beraber çipura ve levrek yetiştiriciliğinde uygulanan protokole yakınlık gösterir.

 Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahanesinde üretilmiş sinarit yavruları