Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Sargoz Yetiştiriciliği
    SARGOS YETİŞTİRİCİLİĞİ
    (Diplodus sargus)

    Sparidae familyasına dahildir. Subtrapikal iklim kuşağında bulunur. Akdeniz ve Karadeniz’de dağılım göstermektedir

    Demarsal bir türdür. Maksimum 50 m. derinliğe kadar olan sularda dağılım gösterir. Kıyısal kayalık bölgelerde ya da kayalık bölgelere yakın kumluk alanlarda yaşar. Posidonya yataklarında özellikle genç bireylere sıklıkla rastlanır. Genellikle erginlere 20-30 cm. 'lik uzunluklarda rastlanır. 10 yıldan fazla yaşayabilir.


     Euryhalindir. Özellikle genç bireyler acı sulara girme eğilimindedirler. Omnivordur. Krustase, kurtlar, bentik algler ve molluska (bivalvia, gastropoda) ile beslenir.

     Vücut gümüşi gridir. Başın üst kısmı ve burun üstü siyahtır. Özellikle genç bireylerde vücudun lateralinde 5 siyah ve 4 gri renkli bant açıkça görülebilir. Bu bantlar 20 cm.'den daha büyük balıklarda ya ortadan kalkar ya da çok silikleşir. Dorsal yüzgecin bittiği noktadan başlayan ve kuyruk sapının üzerinde yer alan kalın bir bant bütün bireylerde seçilir. Kaudal yüzgecin arka kenarı siyah renklidir. Burun gözler arası mesafeden uzundur. Dudaklar incedir.

     Protandrik Hermafroditizm vardır. Iki yaşında cinsel olgunluğa ulaşır cı 7 cm). Ocak- Mart (Doğu Akdeniz) Mart-Haziran (Doğu Akdeniz) arasında yumurtlar.

     Ağ kafeslerde yetiştirmeye uyum göstermektedir. Ülkemizde doğadan yavru balık toplayarak başlayan ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinde diğer balık yavrularının toplanması sırasında yakalananlar besiye alınmış ve başarı ile yetiştirilerek pazarlanmıştır. Bu nedenle yeterli yavru üretilebildiği taktirde yan bir ürün olarak
yetiştirilebilecek bir balıktır.

     Larva üretim çalışmalarında başarılı olan yabancı çalışmalar çoktur. Ülkemizde de bu tür üzerinde çalışan kuluçkahaneler olmakla beraber yetiştiriciliği yaygın değildir.

     Sargoslardan larva üretim çalışmaları yanında dış ülkelerde sargoz ve sinarit balıkları arasında hibrit çalışmaları yapılmış ve melez yavrular elde edilmiştir. İleriki yıllarda bu tür çalışma sonucu elde edilecek çapraz bireyler ile yetiştirme çalışmaları yapılması beklenmektedir. Bu çalışmada sinarit larvalarının yaşatılması mümkün' olmadığı halde melez bireylerin daha kolay yaşatıldığı kaydedilmiştir.