Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Dil Balığı YetiştiriciliğiDil balığı ( Solea senegalensis)


    

     DİL BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

    Akdeniz ülkelerinde dil  balığı değerli bir balık türüdür. Eti çok lezzetlidir ve ekonomik değeri yüksektir. Bu nedenle yetiştiriciliğine ilgi duyulmuş ve bu konuda bir çok çalışma yapılmıştır. Yetiştirme çalışmaları bilimsel düzeyde gerçekleştirilmiş olmakla beraber ticari olarak fazla miktarda üretimi henüz yaygınlaşmamıştır.

 

     Zooloji açısından ele alındığında dil balığının sistematikteki yeri: Sınıf : Osteicbtyes, Takım: Plevronectifor, Aile: Soleidae; Cinsi: 50- lea, Species: Solea vulgaris ve Solea senegalensis; olarak belirtilebilir.

 

      Dil balıkları Norveç kıyılarındanFas kıyılarına kadar tüm Akdeniz'de var olan bir türdür.


     Dil balığı disimetrik, basık ve uzun bir vücut yapısına sahiptir. Göz yapısı bakımından ilginç bir durumu vardır. Yatış şekli yan olduğu.için 2 göz de tek tarafta bulunur. Aslında yumurtadan çıkan larvalarda göz her iki tarafta bulunur. Fakat daha sonra balık bentik duruma geçerken gözün birisi diğer tarafa kayar. Larvaların pelajik dönemi 2 ay kadar sürer. Bu dönemden sonra balık zeminde kum içinde gömülerek yaşamaya başlar.

 

     Doğada gelişmesi 3. yaşta 0,3-0,4 kg. 'dır. Yetiştirme çalışmalarında yoğun şekilde üretime dayanıklı bir tür olduğu saptanmıştır. %0 5-70 tuzluluk oranlarına dayanabilir. Arzu ettiği optimal sıcaklık 18-24°C'ler arasıdır. Çipura ve levrek üretiminde olduğu gibi doğadan yakalanan anaçlardan yavru temini mümkün olabilmektedir. Doğal koşullarda 1 kg. balıktan 1 milyon dolayında yumurta verebildikleri, yetiştirme koşullarında ise 1 kg. canlı ağırlığa karşı 100-150 bin döllenmiş yumurta alınabileceği saptanmıştır. Harmonal etki yapmadan da yumurta verebilirler ise de hormonal kullanılması ile daha kolay yumurta alınabilmektedir. Yumurtalarda canlılık oranı %75 dolayındadır.il balığı üretimi için deneme amacı için kurulmuş tank ünitesi ve dil balıkları 

     Yunanistan'daki bir yetiştirme çiftliğinde yapılan yetiştirme çalışmalarının başarılı olduğu ve bir miktar dil balığı yetiştirildiği bildirilmektedir.

 

     Dil balığı yetiştiriciliğinde başarılı uygulama sonuçları ele alınmış ise de henüz çipura ve levrek balıklarında olduğu gibi yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. Bu nedenle yetiştiricilik çalışmalarında, piyasada dil balıkları için üretilmiş yapay yem üretilmediği için genel olarak kalkan balıkları için yapılan ticari yemler kullanılmaktadır. Ama yakın yıllarda bu konularda gelişmeler olması beklenmektedir.

 

     Solea senegalensis ile yapılan bir besi çalışmasında laboratuvarda özel olarak dil balığı besisi için hazırlanmış 2 mm. kalınlıktaki yapay yem ile yapılan çalışmada ete dönüşüm oranının 1/1 olduğu, ölüm oranının çok düşük ve günlük canlı ağırlık artışının %1,6-1,8 oranında olduğu kaydedilmiştir .

 

      Fransa'da yapılan bilimsel çalışmalarda 60- 80 adet larva/litre yoğunluğunda yetiştirme yapılabildiği belirtilmiştir. İlk 30 günlük dönemde yemleme çeşitli zooplanktonlar ile yapılır. Ağız yapısı Çipura balığına oranla biraz daha geniş olduğundan yemlemenin ilk döneminde Artemia sp larvası ile besleme mümkün olabilmektedir. Pilot çalışmalarda larvalarda yaşama gücünün yüksek (% SOdolayında) olduğu ve larvaların 1. ayda canlı yemden, yapay yeme geçişte yaşama gücünün %60 olduğu bildirilmektedir. 2-3 gr ağırlığa kadar m2 de 2.000 adet yetiştirme uygulanabilmektedir.

 

    Besi çalışmalarında en önemli' sorun dil balıklarının zeminde yaşama alışkanlıklarıdır. Bu nedenle ağ kafeslerde yetiştirilmesi pek uygun görülmemektedir. Kilkan ve bir diğer bölümde ele alınan halibut yetiştiriciliğindeki üretim tekniklerine benzer koşullarda yetiştirme çalışmalarının daha başarılı olacağı belirtilebilir

 Yassı balıkların zemine gelen vücut kısımları genel olarak açık renklidir.