Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Akvaryum Balıkları YetiştiriciliğiResim. ABD'nde Floeida da kurulu 200 dolayındaki işletme akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde çok başarılı uygulamalar yapılmaktadır. Resimde Florida da dış havuzlarda akvaryum balıkları yetiştiriciliği yapan bir işletme görülmektedir.

Ülkemizde bu konuda gelişme beklenmesi için Akvaryum balığı ithalatında mutlaka devlet kontrolunun sağlanması ve kaçak girimlerin mutlaka önlenmesi gerekmektedir.

   AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

       Prof. Dr. Atilla alpbaz


        Bu kitap içerisinde akvaryum balıkları yetiştiriciliği konusunda fazla bir bilgi vermek gerekli görülmeyebilir. Ayrıca bu konu için bu kitap içerisinde fazla bir yer ayırma olanağı da bulunmamaktadır. Fakat su ürünleri yetiştiriciliği içerisinde akvaryum balıklarının yeri oldukça önemlidir. Çünkü akvaryum balıkları üretimini bir su ürünleri yetiştiricilik kolu olarak ele alan ve bu üretim dalından oldukça fazla gelir sağlayan pek çok ülke bulunmaktadır.

 

        Bu nedenle burada ekonomik anlamda akvaryum balıklarının ticari amaçlı yetiştiriciliği konusunda biraz bilgi sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Akvaryum balıkları bir süs ve eğlence amacıyla ele alınır. Fakat bu hobi alanının arkasında meraklıların taleplerini karşılama amacıyla oluşmuş çok büyük bir yetiştiricilik sektörü bulunmaktadır.

 

         Ülkemiz, akvaryum balıklarının yetiştiriciliği açısından da bir çok balık türü ve varyetesi için çok uygun iklim koşullarına sahiptir. Bu nedenle akvaryum hobisi içerisinde yer alan yüzlerce türün, yetiştirilerek diğer ülkelere ihraç açısından çok önemli potansiyele sahip olduğu inancındayız.Her akvaryum balığının ayrı bir yetiştirme tekniği vardır. Bu nedenle ele alınacak her balık türü hakkında yetiştiricilik uygulamaları az veya çok farklı olacaktır. Bu konuda yetiştiricilik yapmak veya daha fazla bilgi almak isteyenlere daha önce yayınlamış olduğumuz "AKVARYUM BALIKLARI ANSİKLOPEDİSİ"'ni önereceğiz. (email:atillahoca@yahoo.com). Bu kitap içerisinde 1.000 dolayında renkli resim sunulmuş ve yüzlerce balık türü veya varyetesinin yetiştiriciliği konusunda temel bilgiler sunulmuştur. Genel akvaryum bilgileri açısından da isteyenler Akvaryum Tekniği isimli kitabımızdan da yararlanabilirler.  Ayrıca bu kitabımızda bulunan bir çok bilgi sitemiz içerisinde okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

 

       Ülkemizde ticari anlamda akvaryum balıkları yetiştiren irili ufaklı bir çok küçük işletme vardır. Fakat bunu bir sanayi olarak ele alan büyük işletme sayısı kısıtlıdır. Sadece, Bergama da üretim yapan ORDAS veya diğer bir adı ile ORTADOGU AKVARYUM firması sektöre örnek olabilecek ülkemizin en büyük akvaryum balıkları üreten işletme olarak, bu kitabın hazırlandığı yıllar için dile getirilebilir. Dileğimiz bu konudaki işletme sayısının artarak çok büyük bir pazar olan Avrupa piyasasına ülkemizin de girebilmesidir. Unutmamak gerekiyor ki dayanıklı ve kaliteli olarak üretilecek akvaryum balıklarının Avrupa ve Dünya piyasasında kolayca pazar bulması her zaman için olasıdır.
Resim: (Üst) Singapurda akvaryum balıkları yetiştiriciliği gelişmiş bir seltördür. Gerek dışarıda gerekse kapalı ortamlarda milyonlarca akvaryum balığı yetiştirilerek dünya ülkelerine ihraç edilmektedir.

(Alt) ABD'lerinde Floridada akvaryum balıkları üretimi önemli bir sektördür. Ülkemizde bu konunun gelişmesi için kaçak akvaryum balığı girişlerinin mutlak önlenmesi gerekmekte ve gerekir ise akvaryum balığı ithalatına alınan vergi artırılmalıdır. Özellikle gümrüklerde sayım zorluğu nedeni ile vergi ve balık kaçağını önleyecek pratik uygulamalar ele alınmalıdır

 

      Akvaryum balıkları yetiştiriciliği ve bu konu ile ilgili sektör bir çok ülkede ticari açıdan önemli bir yer tutar. Özellikle uzak doğu ülkelerinin Avrupa, USA ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere yaptıkları akvaryum balıkları ihracatı bu ülkelerde bu konuda çalışan yetiştiriciler için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan balık satışlarından elde edilen gelirin 963 milyon dolar ve perakende satış tutarının ise 3 milyar dolar civarında olduğu kaydedilmektedir. Konu Dünya çapında ele alındığında akvaryum balıkları yanında konu ile ilgili malzemelerin üretimi ve satışıyla birlikte yıllık 30 milyar dolar dolayında bir ticaret hacmi olduğu bildirilmektedir. Sadece Avrupa ülkelerinin uzak doğu ülkelerinden ithal ettikleri balık tutarının 109 milyon dolar olduğu kaydedilmiştir. Ülkemizdeki iklim koşulları ve yetiştirme olanakları dikkate alınırsa, pek çok akvaryum balığını yetiştirilmesi olanağı vardır. Konu bilinçli olarak ele alınır ve teşvik edilir ise bu konuda ülkemizde başarılı işletmelerin kurulması ve bundan ülkemizin döviz geliri elde etmesi olası görülmektedir.

 

       Akvaryum balıkları yetiştirerek tüm dünyaya balık pazarlayan bir ülke olarak Singapur'u örnek olarak gösterebiliriz. Bu ülkede akvaryum balığı yetiştiren pek çok işletme olup Dünyada yetiştiriciliği yapılan 1.000 dolayında tür ırk veya varyeteden yaklaşık 0/050'sinin bu ülkede yetişti- rildiği bildirilmektedir. 2002 yılı için ihraç edilen balık miktarı 230 milyon adet olup bunun bir kısmını yakın ülkelerden satın alarak ihraç et- mektedirler. Singapur'daki 64 adet çiftlikte üretilen balık adedinin ise 110 milyon adet olduğu kaydedilmiştir. Yetiştirioilik yapılan alan miktarı ise 1330 dekardır. Böylece Singapur dünya akvaryum balığı ithal ve ihracatının merkezi durumuna gelmiştir. Akvaryum balığı ihraç ettikleri ülke sayısının 70 dolayında olduğu bildirilmektedir. Akvaryum balıkları üretimi ve ihracı üzerinde çalışan diğer bir ülke de Endonezya olup 52 ülkeye ihracat yaptıkları kaydedilmektedir.

 

       Taylanı'da akvaryum balıkları üretimi ve ihracatı konusunda başarılı olan ülkelerden bir tanesidir. Bu konu ile çalışan aile sayısı 3.000 dir. Üretilen balık varyetesi sayısı 500 dolayındadır .

 

       Japonya, Çin gibi ülkelerde de bu konuda çok başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıklamalardan anla-ılacağı üzere akvaryurn balıkları yetiştiriciliği su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında bir çok ülke için önemli bir gelir kaynağı durumundadır. Akvaryum balıklarının bir çoğunun yumurtadan çıkıp pazara sevk süreleri, 3-5 .ay arasındadır. Bu nedenle ülkemizde özellikle güney bölgelerimizde açık havuzlarda yaz aylarında çok başarılı bir şekilde akvaryum balığı yetiştirme olanağı mevcuttur. Ayrıca kapalı tesisler içerisinde de yetiştiricilik yapılması da yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle bu sektörün ülkemizde gelişmesi iç pazar açısından olduğu kadar ihraç bakımından çok yüksek olanaklar vardır ve konu üzerinde önemle durulmalıdır.

 

 

 
 

        ORTADOĞU AKVARYUM

        Bergama'da kurulu olan firma (üst ve Alt resim)  ülkemizdeki en büyük akvaryuın balıkları üretim tesisidir. CEYHAN COŞKUN ve CÜNEYT  KAYAIARLIOGLU kardeşler tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Yıllık kapasitesi 3 milyon dolayındadır. Firma tarafından üretilen balık varyete sayısı 50 civarında olup; lepistes, plati, kılıç kuyruk, melek, gromi, diskus, japon vs. gibi bir çok türü kapsamaktadır. Akvaryuın balıkları yetiştiriciliğinin ülkemizde de ticari ve teknik açıdan başarılı bir şekilde yapılabileceğini gösteren bir örnek olarak su ürünleri yetiştiriciliğimiz için örnek bir tesistir. Ülkemizde dış ülkelerden kontrolsuz şekilde ithal edilen balıklar genelolarak dayanıksızdırIar ve çoğunlukla akvaryum severler bu konuda aldatılınaktadırlar. Ülkemizde akvaryum balıkları yetiştiriciliği teşvik edilmeli ve benzer tesislerin artmasına çalışılmalıdır. Sektörün gelişmesi için ithalat kısıtlanmalı ve sadece ülkemizde üretilemeyen balıkların ithalatına izin verilerek sektörün gelişmesine çalışılmalıdır. Tarım ve Köy İşler Bakanlığı'nın bu konu üzerinde durarak sorunu çözebileceği ve su ürünleri yetiştiriciliğinin bir kolu olarak sektörü geliştirebileceğini umuyoruz, Tel: 0.232. 632 72 63

 

       Bu tür işletmelerin artması için ithal edilen akvaryum balığı miktarının kontrollu olması, kaçak ithalatın mutlaka önlenmesi ve gümrükte çok ciddi önlemler alınması zorunlu bulunmaktadır. Ülkemiz iklim koşulları bu üretim için çok uygun koşullara sahiptir . Desteklendiği takitirde sektörün gelişeceğine kesin gözüyle bakıyoruz.