Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Sazangiller 4. Dev zebra, Uçan tilki, Bikalır, Soytarı rasbora balıkları, Acı balık; Ton'un balığı, (beyaz bulut balığı)   

      Sol: Dario malabaricus                                  Sağ: Labeo forskali

 

     DEV ZEBRA 

        (Dario malabaricus)

 

     15 cm. boya kadar büyüyebilen bir balıkr. Ülkemizde de iyi tanınır. Hareketli ve suyun üst sımlarında gezmekten hoşlanırlar. Hindistan ve Seylan orijinlidir. Dişilerdaha iri yapılıdır. Dilerde cudun tam ortasında mavi bant kuyruğa yaklınca yukarı doğru döner. Erkekte ise kuyruğa düz devam eder. iç kısmında gezmek için açık kısımlar bulunan akvaryumlardan çok hoşlanırlar. Su sıcaklığı 20-24 "C olmalıdır. Kuru ve yyemlerle beslenebilirler.
 
 
     UÇAN TİLKİ
     (Epalzeorhynchus kallopıerus )

 

     Cyprinidae familyasından olan bu balık, Endonezya ve Borneo orijinlidir. 15 cm.'ye kadar büyüyebilir. insan eli altında üretimi yapılmamaktadır. Çitli zamanlarda ülkemize getirilmiş olmakla beraber pek popüler olamamıştır. 24-26 "C su sıcaklığı ve 6.5-7.0 pH'dan hoşlanır. Çitli yemler ile beslenebilirler. Diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Yanlız bına gezme alışkanlığı olan bir balık olmakla beraber grup halinde de akvaryumlara konulabilir.
 


                     
     BİKALIR (Labeo bicolor)

      Uzun ömürlü 20 cm.ye kadar büyüyebilen cudu siyah, kuyruğu kırmızı çok ilginç ve güzel yapılı bir balık türüdür. Ülkemizde de iyi tanınır. Dişiler daha iridir. Asit, 22-26 "C sularda ve 10 DH'dan daha az sert sulardan hoşlanırlar. insan eli altında üretilmesi mümkün kınmıştır. 50 cm.den daha büyük iç kısmı kaya ve kökler ile dekore edilmiş, bazı saklanabilecekleri kısımları bulunan, akvaryumlardan hoşlanırlar. Bitkilendirme çok önemlidir. Böylece balıklar birbirlerini görmeden gizlenip dinlenebilecekleri yerler bulmuş olurlar. Tubifex, su piresi ve sivrisinek larvaları ile iyi beslenirler ise döl alınabilir. Güney Doğu
Asya'da bol miktarda bulunur. Aynı familyadan Labeo forskalii 36 cm. kadar büyü-yen kahverengi renkli, Labeo variegatus da ise 20 cm.ye kadar büyüyen ve insan eli altında üretilememiş türlerdir. L frenatus ve L. erythrurus türleri ülkemize ithal edilmişlerve bu iki tür Frenetus ismi altında pazarlanmışiardır

 
 
    SOYTARI BALIĞI 
   (Rasbora heteroınorpha)

      Çok tanınmış ve akvaryumların en güzel balıklarından bir tanesidir. Almanya'nın Saxony lgesindeki yetiştiriciler bu balığın üretimini başarı ile yapabildikleri halde, Almanya'nın diğer bir çok yerinde bu balığın üretimi başarılamamakta ve meraklıların bu bağın üretimesinin mümkün olmadığını ileri sürmekteydiler. Bu kişiler Saxony lgesindeki yetiştiricileri n bazı gizli sırları olduğuna inanmaktaydılar. Bu sır daha sonra yapılan incelemeler ile ortaya çıkarılmıştır. Bu lgedeki suyun çok yumuşak olması yanında oldukça asit yapıda olduğu anlılmıştır. Hatta "Neon tetra balığının da aynı suda üretilebileceği tesadüfen ortaya çıkalmıştır.   

     Bu rrın çözülmesinden sonra uretımı ıçın özel su kullarının sağlanması ile heryerde başarılı sonuçlara ulaşılmaya başlanılmıştır. Uretimde uygun su koşullarını yaratmak için 10 lt.lik bir akvaryum yağmur suyu ile doldurulur. içerisine bir miktar kuru yosun konur. 3-4 hafta içerisinde yosunlar akvaryumun dip kısmına çöker. Bu devrede 50-60 litrelik bir akvaryum seçilir. Çok iyi birşekilde temizlenir.10 lt.lik akvaryumdaki su boşaitılır ve yosun iyice kaynatıldıktan sonra 50-60 litrelik akvaryuma konulur ve dibe yayılır. Bu yosun suyun asitleşmesini sağlayacaktır. Yosun üzerine bir gazete konularak sıçratmadan akvaryuma 5-6 cm. yağmur suyu eklenir Akvaryuma temiz!enmiş bir saksıda bulunan Cryptocoryne bitkisı ilave edilir. Sonra akvaryum saf su ile suyun pHderecesi 5.5-5.7 oluncaya kadar doldurulur. Suyun OH değeri 3 civarında olmalıdır. Su sıcaklığı 26 "C' ye ayarlanır ve balıklar bu akvaryuma alınır. Eğer balıklar iyi şekilde kondisyon kazanmışla, 5e erkekler kovalamaya ve sonra erk~k zaman zaman dışıye arkadan teslamaya başlar. Balıkların kondisyon kazandırılmaları kuru yem, et, karaciğervetubifex ile yapılabilir. Yumurtlama bir bitki altında olur ve bir miktar yumurta bitki yaprağının alt yüzüne bırakılır. Yumurtlama fasılalarla olur. Bu zamanda akvaryumun üzeri bir gazete veya havlu ile örtülur. Yumurtalardan 1 gün sonra yavrular çıkar, 5 gün sonra serbest olarak yüzmeye başlarlar. Bu anda örtü alınmalı ve yemlemeye başlanılmalıdır. Yem bakımından pek duyarlı olmayan larvalar yutabildikleri her türlü yemi alırlar ve çabuk gelirler.Sert haşlanmış yumurta sarısı ile kolayca yemlenebilirler.

 
     Daha sonra Artemia larvası veya kurutulmuş tubifex tozu verilebilir ve normal yemlemeye geçilir.   
       
          RASBORA SP. TURLERI
                       
                ÜRETİLEBİLEN                    ÜRETİLEMEYEN

                R.borapetensis                     R.argyrotaenia             
                R.d.dorsiocellatta                 R.daniconius     
                R.lrilineala                            R.kalochroma  
                R.einthovenii                        R.pauciperforata 
                R.maculla   
                R. elegans  
           R.urophthalma              

 

      Rasbora türleri içerisinde birçok akvaryum balığı bulunmaktadır. Genellikle küçük boyludurlar. Çoğunluğu 20-25 oC aralarında yaşayabilirler. Genelde nötr sulardan hoşlandıkları söylenebilir. Rasbora türlerinden çok çeşitli türler ülkemize ithal edilmiştir. Bunlara örnek olarak, P.heteromopha (Soytarı balığı), R.ka/ochroma (Rasbora) , R. macu/ata (Cüce rasbora), ve B. trlineata (Bulut balığı)'ı sayabiliriz. Ayrıca bu grupta akvaryumlara alınmış pek çok balık türü bulunmaktadır. Yukarıda bunlardan bir kıserişebildikleri boy ile akvaryum kullanda yettirilebilen ve üretilemiyenler olarak kısa bir sınıflandırma ile sunulmuş bulunmaktadır.
 

    

   Üst: Rhodeus ocellatus  Alt: Barbus schwanefeldi

    ACI BALIK

    Rhodeus sericeus
    Orta Avrupa orijinlidir. Ülkemizde R. ocellatus ile birlikte acı balık olarak tanınırlar. Tanakia tanaga ülkemize getirilmiş ve acı balık olarak isimlendirilen diğer bir türdür. Avrupa orijinli ve tropikal bir balık olmadığından biraz serin sulardan hoşlanırlar. 16-21 oC ler arası en iyisidir. Ülkemizin batı bölgelerinin bir çok nehir ve llerinde de bulunur. Dişileri 7-8 cm. boya erebilir. Erkekler biraz daha iridir. Normalde soluk gümüşi renktedirier. Fakat üreme mevsiminde renkleri kırmızı parlak ile altın sarısı tatlı bir renk alır. Özellikle erkeklerinin rengi çok güzelleşir. Bel kısmı ve anüs yüzgeci parlak kırmızısı, yan çizgi ise açı k mavi renge dönüşür.
     Bu balığın üretilmesi oldukça ilginç ve heyecanlı bir deneme olacakr. Kendi doğal kullarında erken yaz veya bahar sonlarında yumurtlarlar. 30-40 litrelik akvaryumlar üretim in uygundur. Dinlendiriimiş su kullanılmalıdır. Sıcaklık 20-21 "C tutulur. Akvaryumun içi 7-8 cm. çakıl ile şenir, akvaryuma bir kaç adet canlı tatlı su midyesinin konulması lazımdır (Unio pictorum). Ayrıca bitkilendirme de yapılır. iyice besleme yapılarak balıklar kondisyon kazandırılmış olmalır. Bir süre sonra dişinin çok uzun hatta 5-6 cm.ye ulaşan bir üretim tübünün geliştiği rülür. Çünkü dişi balık bu tüp ile yumurtalanı midyenin içerisine bırakacaktır. Dişi balık yumurtasını midyenin içine raktığı an erkek balık bombarman halinde sperma bırakır ve su ile spermalar midyenin iç kısmına giderek llenme işi tamamlar. Böylece döllenme ve yumurtalardan yavru çıkışı midyenin iç kabuğunda olur. Yumurtlama sadece bir tek midye değil bir çok midye içine yapılır. Bu çalışma midyelere hiç bir zarar vermez. Çünbu yavrular gıda olarak midyeden hiç bir yarar sağlamazlar. Ancak midye kabuğu içi yumurtalar için çok emin bir yerdir. Yumurtlama bitince balıklar akvaryumdan uzaklaştırır. Yumurtadan çıkan larvalar midyenin içinde bir süre kalırlar. (21 °C'de 30-35 gün kadar). Bu re sonunda dışarıya çıkan larvalara infusaria ve artemia salina larvası verilir.
 

 

     TON'UN BALlGI (BEYAZ BULUT BALIĞl)

 
      Çin ve Hong Kong'da bulunur. 1938 yılında Ton isimli bir çocuk tarafından keşfedilmiştir. Bu nedenle batı ülkelerinde Ton'un Balığı ismi ile anılır. ilk keşfedildiği nehir (The white cloud) Beyaz Bulut nehri olduğu ve bu nehirlerin yerli balığı olduğu için bu isim ile de tanınır. Ülkemizede getirilmiştir.
Mükemmel bir akvaryum balığıdır. Özellikle yeni başlayanlar için idealdir. Çünkü çok dayanıklıdıriar. 10 C ile 28 C arasındaki sularda yaşayabilirler. Akvaryumlarda kolayca döl vermektedirler. Akvaryuma ısıtıcı konulmasa da olur. Fakat çok düşük ve yüksek sıcaklıklarda öle- bilirler. En ideal yaşama ortamı 6.5-7.5 arasında olmalıdır. Bol bitkiden hoşlanırlar. Ağızları biraz küçüktür. Yutabildikleri hertürlü yemi alırlar. 3-4 cm. kadar boya ulaşabilirler. Vücutları koyu zeytin yeşilidir. Vücudun ortasında boydan boya uzanan kırmızı bir banta sahiptirler ve bu bant kuyrukta siyah bir nokta ile son bulur, bu bantın hemen altında ise yeşilimsi bir çizgi vardır. Sırt ve anal yüzgeçleri soluk sarı renklidir ve kenara yakın kızıl bir renk alır. Kuyruk çok gü zel parlak kırmızıdır. Dişi erkekten daha iri yapılıdır.
     Akvaryum balıkları içerisinde belki de üretilmesi en kolayolan balıklardandır. Üretim için birer yaşında balıklar seçilir. Üretimden önce erkek ve dişiler ayrılır ve bir hafta on gün kadar iyice beslenerek kondisyon kazandırılır. Orta boy bir akvaryum hazırlanır. Dip kısmı çakıl ile kaplanır. Akvaryum Fontinalis, Elodea, Nitela veya Myriophyllum türü bitkiler ile donatılır. Akvaryum 10 gün kadar güneş gören bir yerde bekletilir. Az bir hava verilir. Sıcaklık 23 C'ye ayarlanır ve balıklar akvaryuma alınır. Yumurtlamadan önce erkek dişi etrafında çok zarif dansa benzer hareketlerde bulunur. Dişi yumurtlayabilecek bir yer arar. Birlikte gezen dişi ve erkek yan yana yüzer iken birbirlerine yaslamnar. Bu sırada dişi yumurtlar ve aynı anda erkek tarafından bırakılan spermalar ile yumurtalar döllenir. Yumurtalar şeffaf ve yapışkan değildirler. Yumurtlama teker teker olur ve fasılalar ile devam eder. Çok küçük olan yumurtalardan 24 saat sonra yavrular çıkar. Yumurta sayısı diğer türlere oranla oldukça azdır. Yavrular 4-6 gün sonra serbest olarak yüzmeye ve yem aramaya başlarlar. Çok ince kuru yem ve infussaria bu dönemde verilebilir. ilk günler su ve ısı değişimine karşı yavrular çok duyarlıdır. Erkekler genellikle yavrulara karşı ilgisizdirler ve aç olmadıkça yavrulara saldırmazlar.