Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Sazangiller 3 Barbus türleri japon balıkları     

      KİRAZ BARB - TİTTEYA 

        (Barbus titteya)

 

     Diler çikolata kahverenklidir. Erkekler, özellikle üreme zamanında, çok tatkoyu kiraz rengi alırlar. Erkek ve dişileri renkleri bakımından birbirinden ayırmak bu dönemde kolaylaşır. ilk olarak 1936 yıllarında akvaryumlarda yetiştirilmeye başlanılan bu balıklar Seylan orijinlidir. Ülkemize de ithal edilmiş ve tanınan bir rr. Cüsse bakımından küçük olduklarından 20-30 litrelik akvaryumlarda barındırılabilirler ise de, çok hareketli bir balık olduğundan qeniş akvaryumlarda daha rahat ederler. Bu nedenle 50-80 litrelik akvaryumlar üretim için daha uygundur. Akvaryumlarda bitki bulundurulması yararlı olur (Colombo, Ambu/ia veya Myriophyllum gibi) üretim akvaryumlarında su sıcaklığı 26 oC tutulur. Az miktarda hava verilir. Yavrular çok küçük yapılı olduklarından, yavruların içine kaçıp zedelenmelerini veya ölmelerine neden olabileceğinden süzgeç kullanılmaması önerilir. Yavrular girme olanağı bulamıyacağından kum filtrelerinin kullanılması daha uygun olur. Eğer başarılı bir üretim yapılması isteniyor ise, üretimden önce erkek ve dişiler birbirinden ayrılmalı ve dişilerin karnı şişinceye kadar ayrı bulundurulmamalıdırlar. Önce öğlen sıralarında dişi, erkek bak ise akşam üzeri akvaryuma anır. Ertesi gün erkeğin renginin iyice kırmızılaştığı görülür. Erkek dişiyi bitkilerin bololduğu yere doğru çekmeye çalışır. Yumurtlama 2-3 saat sürer. Yumurtlamanın bittiği erkek ve dişinin birbirlerine olan ilgilerinin azalması ve bitkiler arasında dolaşarak yumurta arama ve yemeye başlamalarından anlaşılır. Bu zamanda balıklar hemen akvaryumdan uzaklaştırılmalıdır. Yoksa yumurtaların önemli bir
kısmını yiyerek tüketeceklerdir. Yumurtalardan yavruların çıkması 36 saat rer ve 36 saat içerisinde de larvalaryumurta sarılarını tüketirler. Yavrular hemen yem aramaya başlarlar. Bu dönemde çok küçük ve mini mini olan larvalar ancak infusaria ve bir süre sonra çok iyi ezilmiş toz yem alabilirler. Bu toz yem Tubifex veya Artemia kurusundan yapılabilir. Toz yemin verilmesi in en iyi yol şudur. Akvaryum suyundan bir kavanoz
(100-200 gr.lık) içine alınır. içine az bir toz yem parmakla çok ince ezilerek konulur.  Kavanoz bir re iyice çalkalanır ve bu su azar azar akvaryuma ilave edilir. Böylece toz yem hemen dip  kısma çöker ve dipte yaşayan yavrular bu gıdaları alabilirler. Katı haşlanmış yumurta sarısı da bezden geçirilerek verilebilir. Yumurta sarısı infusaria üremesine de etken olacaktır. ilk günler atlatılabilir ise süratle büyürler.
 
 
     Sol: Barbus binotatus    Sağ. B. albolineatus
 Sol:Barbus cumingil     Sağ.B. callipterus
 
     BARBUS TÜRLERİ
     Barbus türleri daha önce Barbodes sp. ve Gapoeta sp. olarak isimlendirilmişlerdir. Bu nedenle literatürde barbus grubu balıkları bu isimler altında da görebilirsiniz. Barbus sp türleri içerisine giren pek çok akvaryum bağı vardır. Çoğunluğu 24-26 °G sularda rahatlıkla yaşar. Bunlardan B.chola, B.binotatus, B.cumingii rleri akvaryumlarda ilgi çeken balıklardandır. B.calipterus, B.holotaeniave B.schwanenfeldi, türleri insan eli altında üretilmemiştir. Buna karşın B.fasciatus, B.lateristriga, akvaryum koşulları nda yetiştirilebilen türlerdir. Bu gruptan B. everetti (Soytarı bağ i), B.lateristraga B.schwanenfeldi (Tinfoil) ve B. pentazona (Pentazon) ülkemize getirilmiş ve akvaryum severlere sunulmuştur.Bu balıkların beslenmesi ve üretilmesinde daha önce verdiğimiz Barbus sp. türlerine ait verdiğimiz bilgiler az çok uygulanabilir
 

     
     
     JAPON BALıKLARı
     (Carassius auratus.Cyprinus auratus)

      Ülkemizde japon balıkları olarak bilinen bu balıklar dış ülkelerde altın balık anlamına gelen gold flsh ismi ile tanınırlar. Tarihi Çin kayıtlarına göre kırmızı renkli ilkjapon balığı M.S. 2. yüzyılda keşfedilmiştir. Diğer kırmızı havuz balıklar ile bazen karıştırılır. Diğer kırmızı havuz balıkları üz- erinde ise M.Ö. 2000 yıllarına kadar dayanan kayıtlar bulunmuştur. 15. yüzyılda ise kavanoz tipi kaplarda evlere alındığı kabul edilmektedir. Buradan anlaşılır ki bir süs balığı olarak en eski ele alınan bak türlerinden biri olduğu kabul edilebilir. Son 2-3 yüz yılda yapılan ıslah çalışmaları sonucu pek çok varyete geliştirilmiştir. Bu kunudaki çalışmaların devam ettiği söylenebilir.insanlara kolayca alışabilen bir balıktır.

   
 
 
 
 
Resim ;Temiz ve bakımlı bir japon balığı akvaryumu. (Gönderen:Ali Emre ORAL)
 
 
      Küçük akvaryumlarda ısıtıkonulmadan kolayca tutulabilirler. Özellikle son yıllarda ülkemizde küçük kavanoz tipi akvaryumlarda bakılmaları yaygınlaşmıştır. Bu tür akvaryumlarda ısıtıcı ve . hava verme imkanı yok ise balıkların küçük ve sayıca az olması gerekir. Evinizde barındırmayı düşündüğünüz japon balığı üzerinde önereceğimiz ilk konu satın aldığınız balığın sıhhatli olmasıdır. Çok durgun ve sakin görünen balıklar hasta olabilir. Kuyrukları düzgün ve sağlam olmalıdır. Tül gibi olan kuyruklanda yırtıklar olmamalıdır. Üzerindeki pullar tam olmalı ve kopuk veya yırtık pullar bulunmamalıdır. Çünkü kopuk olan pul yerlerinden kolayca hastalık kapabilirler. Balığın ağzı beyazımsı olmalı ve balık canlı şekilde yüzebilmeli ve fakat yüzerken telaşiı ve etrafa çarpar şekilde davranmamalıdır.
       Akvaryuma yeterli sayıda balık konulmasına dikkat edilmelidir. 5-10 It.su hacime 1 balık hesap edilebilir. Akvaryumda bitki bulunması yararlı olur ise de sağlam bitkiler olması gerekir. Çünkü balıklar bitkileri kökleyerek çıkarabilirler.
  
     Akvaryumun dip kısmına konulan çakılların keskin değil yuvarlak olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü Japon balıkları dipteki yemleri toplarken kumları da ağızlarına alırlar ve kumlar sert köşeli olur ise ağızda yara yapabilir.
      Japon balıklarının beslenmesinde kullanılacak yemler konusunda çeşitli öneriler getirilebilir. Japon balıkları diğer akvaryum balıklarına oranla nisbeten iri baklar olduğu için çok ince toz haline getirilmiş yemler ile beslenmeleri doğru dildir. Yemler balıkların yutabilecekleri irilikte olmalıdır. Bu konuda doğru olan yemi akvaryumcunuza sorarak alabilirsiniz. Haftada bir kez canlı yem verilmesi yararlı olur. Yavrretimüşünülmüyor ise günde bir kez yemlemek yeterlidir.
      Akvaryumda bulunan balıklardan bazılarının karınıarın aşırı şekilde şişmiş olması bu balığın yumurtaolduğunu gösterir. Bu balıklarda as içe doğru çökük olur. Üreme mevsiminde erkek balıkların galsamaları üzerinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar cinsiyet tayininde yararlı olur. Cinsel olgunluğa erişmeleri akvaryum kullarına göre değişir. ısısı sabit tutulan ve 22-25 "C olan akvaryumlarda yıl boyu, dış havuzlarda ise ilkbaharda üretilirler. Bazı başajapon balığı üreticileri balıklara kondisyon kazandırmak için beyaz etli balık eti verilmesini önermektedirler.
 
 
     JAPON BAL1GI VARYETELERİ
     Japon balıklanının pek çok varyetesi üretilmiştir. Bu varyetelerden pek çoğu ülkemizde de bilinir. Bunlardan kırmızı japon balığı (Wakin), saç ak kuyruk (Frigle tail), yamagata japon bağı, vatanai, comet, buffola başlı japon balığı, nankin, tavuskuşu kuyruklu japon balığı, teleskop göz, celestial, alman aslan baş, ve alman calico sayılabilir. Bu konu ile ilgilenenler yazarın japon balıkları isimli kitabına baş vurabilirler.
 
 
       HAVUZBALlGI 
      (Cyprinus carpio)
     Kırmızı balık veya havuz balığı olarak bilinen bu balıklar ülkemizde de çok iyi bilinen sazan balıklarının renkli varyeteleridir. Özellikle uzak doğu ülkelerinde Çin'de ve Japonya'da bir süs balığı olarak önem kazanır. Üretimleri akvaryumlardan ziyade havuzlar içindir. llardır yapılan ıslah çalışmaları sonucu yüzlerle ifade edilebilecek renkli  hatlar yetiştirilmiştir. Bu balıkların vücutları oldukça iri, bazı varyeteler 3-5 Kg. boya kadar büyüye- bilir ve bir ev hayvanı olarak bahçelerde kurulan havuzlarda tutulurlar. Bunun yanında akvaryumlarda tutulabilecek küçük ve çok güzel renkli hatlarda yetiştirilmektedir. Japonya'da her yıl bu balık üzerinde festivaller düzenlenirve güzel balık müsabakaları yapılır. Bu festivaliere binlerce meraklı katılırve iyi olarak belirlenen balıklar çok yüksek fiyatlarla pazarlanır. Ülkemizde de bazı havuzlarda tutulduğu görülmekle beraber bilinçli bir yetiştiriciliğinin var olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
 
        Su sıcaklığı bakımından dayanıklı balıklardır. Soğuk su bakları olduğundan 5 il30 "C derece caklıklarda rahatça yaşayabilirler. Bu nedenle ev akvaryumlandısıtıcız akvaryumlarda bile tutulabilirler. Dayanıklı balıklar olmakla beraber bakımlarında dikkatli olunur ise renkleri tam olarak oluşur ve izleyenlere zevk verir. Sulan orta sertlikte olması istenir. Yemleme açından bakımıakolaydır. Havuzlarda tutulduklarında ülkemizde sazan, alabalık ,çipura ve levrek balıkları için üretilen yapay yemlerin karıştırılması yolu ile 
etkili bir yemleme sağlanabilir. iki üç günde bir havuzlarda marul ve yeşillik verilmesi yararlı olur. Akvaryumlarda ise bilinen akvaryum yemleri ile beslenebilirlerÜretimleri oldukça kolaydır. Dış havuzlarda su sıcaklığının 20 oC olduğu dönemlerde yumurta bırakırlar. Bu dönemlerde havuzlara kakaban tabir edilen ve üzeri lifli özel yumurtlatma malzemeleri konarak kolayca yumurta sağlanabilir. Yavrular ilk 2-3 gün yem almazlar. Daha sonra yumurta sarısı ve zooplanktanlar ile beslenebilirler. Konu ile ilgilenenler yazarın Akvaryum tekniği ve Sazan balığı yetiştiriciliği kitaplarından faydalanabilirler