Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Olta Balıkçılığı » Amatör, Sportif ve Profesyonel Balıkçılık
 

 

 

    AMATÖR, SPORTİF VE PROFESYONEL BALIKÇILIK

    Sadece vakit öldürmek ve hoşça vakit geçirmek için yapılan avcılığı amatör, bu işten para kazanmak için yapılan avcılığı ise profesyonel avcılık olarak kabul ediyoruz. Her iki avcılıkta da spor eylemi mevcuttur.

     Sportif balık avcılığı mutlaka balık öldürmek değildir. Ülkemizde bu açıdan sportif balıkçılığın tam olarak yerleştiğini söylemek mümkün olamamaktadır. Çünkü ülkemizde ister sportif, ister profesyonel olsun avlanan balığın öldürülmesi gerektiği fikri yaygındır. Halbuki sportif balıkçılıkta amaç spordur. Bu amaçla dış ülkelerde sadece balık avlama ve avcılıktan sonra balıkları suya geri bırakma eğitimi verilir. Bu nedenle kitabımıza bu konu ile başlamayı yararlı gördük. Ülkemizde bu tür, sadece balık avlanan sportif sahaların açılması henüz tam olarak gerçekleşmemiştir ve kısa sürede de yaygınlaşacağını beklemek zordur. Bu nedenle ülkemiz için hiç olmazsa "yenilemeyecek veya başka bir amaçla yararlanılamayacak balığı mutlaka canlı olarak suya döndürünüz" prensibine erişilmesi gerekmektedir.

    Dış ülkelerde sportif balıkçılık çok gelişmiştir. Ufacık bir göl ve nehir etrafında bile yüzlerce amatör avcı görürsünüz. Bu gibi göllerde eğer avlanan balıkların tümü götürülür ise kısa zamanda avlanacak balık kalmayacaktır. Bu nedenle özellikle sportif balıkçılığa açık küçük göllerde balıkları geri atmak esas alınmıştır. Ayrıca bu göletler, yetiştirilen balıklar ile takviye edilerek sportif balıkçılık desteklenir. Bunun yanında avcılık miktarı da bir çok av alanında sınırlandırılmıştır. Bazı alanlarda ise ağırlık sınırlaması vardır. Belirli boydan aşağı balıklar geri bırakılır. Bu alışkanlığın ülkemizde de yerleşmesi şarttır. Örneğin; Gediz Nehri ve Demirköprü barajlarında 50-100 gr.'lık sudak balıkları bile olta avcılığı ile avlanmaktadır. Halbuki bu balıklar ileride çok daha büyüyecek ve iyi bir av verme ihtimali de artacaktır.

     Avcılıkta eğer yenilemeyecek bir balık yakalanmış ise özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Önce iğneyi balığın ağzından dikkatle çıkarın. Yaralamamaya çalışın. Balık olta ile çekilir iken yorulmuştur. Bu nedenle kuvvetten kesilmiş olabilir. Balığı mümkün ise ıslak el veya ıslak bir bez ile tutmaya çalışınız ve suya sakince bırakınız. Suda balığı el içerisinde tutarken bir iki dakika beklemekte yarar vardır. Böylece sersemleşmiş olan balığın avuç içinde dik durmasını sağlayabilir ve balığın düzgünce yüzmesi temin edilebilir. Özellikle düzgün bir şekilde solungaçlarının çalışmaya başlanması izlenmelidir. Eğer avlanan bir balık suya fırlatılarak atılırsa bu gereksiz bir can almaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Bu nedenle suya bırakmanın sakin ve hassas bir şeklide yapılması sportif balıkçılığın genel bir alışkanlığı olmalıdır.

     Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de avcılık süresinin sınırlandığı dönemler konulmaktadır. Türler için mevsimlik yasaklar getirildiği gibi özel su alanları ile ilgili av yasakları da mevcuttur. Bu yasaklar profesyonel balıkçılık için geçerli olduğu kadar sportif balıkçılık için de uyulması gereken zorunluluklardır.