Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Karagöz Yetiştiriciliği
     KARAGÖZ
     (Diplodus vulgaris)
     Yetiştiriciliği ele alınabilecek bir tür olarak anılmasına rağmen diğer altarnetif türler arasında pek karlı olacağını düşünmemekteyiz. iri balıklarda bile et yapısının zayıf olması ve gelişmenin bir çok türe oranla yavaş olması yetiştiricilik olarak ele alınmasında önemli engellerdendir. Bunun yanında denizlerden yakalanarak ağ kafeslere alınan bireyler yapay yeme uyum göstermekte ve gelişme sağlanabilmektedir: Bol miktarda yavru üretilebildiği taktirde diğer balıklar yanında ek bir ürün olarak yetiştirmeye alınabilir.

     Demersal bir türdür. Maksimum 160 ın. derinliğe kadar olan sularda dağılım gösterirse de genelde 50 m.'den daha az sularda yaşamayı tercih ederler. Kıyısal kayalık bölgelerde ya da kayalık bölgelere yakın kumluk alanlarda yaşar. Posidonya yataklarında özellikle genç bireylere sıklıkla rastlanır. Avcılıkta 15-20 cm boyundakiler daha çok avlanır ise de iri birey avcılığı çok azdır ve en iri bireyler 25 cm. dolaylarındadır. Genç bireyler acı sulara girme eğilimindedirler.

     Vücut genellikle gürnüşi gridir. Karın beyazdır. Sırt yüzgeeinin baş ve son bölümünden aşağıya doğru iki siyah bant uzanır. Başın üst kısmı siyahtır. Kuyruk yüzgeeinin arka kenan siyah renklidir. Anal ve karın yüzgeçleri koyu renklidir. Burun gözler arası mesafeden uzundur. Dudaklar incedir. Farklılaşmış Gonokrist özelliğin de dir. İki yaşında cinsel olgunluğa ulaşır cı 7-18 cm). Ekim-Kasım (Doğu Akdeniz) Kasım- Ocak (Doğu Akdeniz) arasında yumurtlar.
 
     SİVRİBURUN KARAGÖZ

     Sparidae ailesi üyesi olup, kayalık ve derin sularda yaşayan demersal bölge balığıdır. Taşlık ve kumluk dip yapısını sever. Atlas Okyanusu ve tüm Akdeniz'de yayılım gösterir. Ülkemiz için üreme mevsimi Ağustos-Eylül ayları arasındadır. 20-24°C su sıcaklığında yumurta bırakırlar. Proto- gynous   hermafroditizm gözlenir. Yaşamının ilk yıllarını dişi olarak geçirdikten sonra erkekleşrneye başlar. Son yıllarda Akdeniz ülkelerinde kültür çalışmaları artmıştır. Kafes koşullarında yetiştirme tekniği Çipura balığında olduğu gibidir. Ancak otçul bir balık olduğundan beslenmesinde biraz düşük proteinli yemler kullanılabilir. Bölgemiz için bir yıllık dönemdeki büyüme performansı 350-400 gramdır.

     Larva üretiminde başarılı olunmuştur. Ek bir ürün olarak çipura ve levrek yanında yetiştirilmesi söz konusu olabilir. Larva üretim çalışma- larında 45 günlük larvaların 23 mm. ve 0,13 gr. geldiği kaydedilmiştir. 120 günde ise 3,1 gr. ağırlığa ulaşmışlardır. Üretimde çipura ve levrek yetiştiriciliğinde kullanılan protokollara yakın bir yetiştirme yapıldığı söylenebilir.

     Sivriburun Protogynous hermofrodit özelliğe sahip bir türdür. Yumurtlama sıcaklığı 22-230C dolaylarında olup 20QC su sıcaklığının altında yumurtlama faaliyeti durmaktadır.