Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Sazangiller 2. Minnov, Cyprınıdae familyası, Silver şark, Siyah yakut , Benekli barbus stoliczka barbus', Tetrazon 

     Sağ: Balantiochelius melanopterus

    Cynopoecilus melanofaenia


     Brezilya'nın, yılın yaz aylarında kuruyan, sonra kasım ayında yağan yağmur suları ile tekrar gölet haline gelen çamurlu yerlerinde yaşayan bir balıktır. Bu nedenle yaşam süreleri doğada bir yılı geçmez. 8-9 ay kadar yaşarlar. Erkekleri çok kavgacıdır. Bu nedenle akvaryuma bir adetten fazla konulmaz. Hemen hemen her çeşit su koşullarında yaş ayabilirler ve 21-30 "C arasındaki su sıcaklıklarından hoşlanırlar. Canlı yemleri severIer. 
Erkekler 5 cm. dişiler ise erkeklerden biraz daha küçüktür. Vücut renkleri şarap kırmızısı olup, karın altları soluk kırmızıdır. Yan taraflarında sıra halinde sarı ve soluk yeşil bantlar
vardır. Kulakçıkları altın sarısı renginde, yüzgeçleri ise kırmızı beneklidir. Dişiler daha soluk renkli ve yüzgeçleri daha kısad i r. Yumurtlama çamur veya kum içine tek tek bırakılarak olur. Yumurtlama bitince akvaryumun suyu boşaitılır. Az rutubetli kalmalıdır. 6 hafta karanlık bir yerde her tarafı örtülmüş tutulur. Bu dönem sonunda 8-10 cm. doldurulur. 5-10 dakika gibi kısa bir süre sonra yavruların kumdan çıkmaya başladıkları görülür. Bu yaşayış şekilleri ile oldukça ilginç bir hayat yaşamları vardır.
 

       MİNNOV (Phoxinus phoxinus)

      Dayanıklı, uyumlu ve gruplar halinde gezmekten hoşlanan ve 15 cm.ye kadar büyüyebilen bir balık türüdür. Dişiler daha iri yapılıdır. Bunun dışında cinsiyet ayırımı zordur. Akvar yumlarda üretilebilirler. 60 cm.den daha büyük bitkilendirilmiş gezme alanları bulunan akvar yumlarda barındırılabilirler. iyi havalandırılan temiz sulu 420 oC sıcaklıkları arasındaki sularda yaşayabilirler. Avrupa orijinli olan bu balıklar canlı ve cansız yemlerle beslenebilir. Aynı familyadan Misgurnus fossilis akvaryumlara alınmış ve ilgi çeken birtürdür.

 
    CYPRINIDAE FAMİLYASI

    SİLVER ŞARK
    (Balantiochelius melanopterus)

       20 cm.ye kadar büyüyebilen vücudu zeytin yeşili, kuyruğu ve anal yüzgeçleri sarı ve yüzgeç sonları siyah bir bantla biten çok güzel bir akvaryum balığıdır. Gruplar halinde gezmeyi severler. Türkiye'ye de getirilmiştir. Kendi yavrularını bile rahatlıkla yediklerinden küçük balıklar ile tutulmamaları lazımdır. 20 cm.ye kadar büyüyebilirler. Yetiştirmek için sadece büyük akvaryumlar uygundur. Uzun ömürlüdürler. Akvaryumlardan dışarı zıplayabilirler. Dişiler daha kaba yapılıdır. Akvaryumlarda yavru üretimi yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Yetiştirmede en uygun sıcaklık 23-26 °C'dir. Canlı ve cansız yemlerle beslenebilirler. Güney Doğu Asya ülkeleri doğalolarak yaşadıkları bölgelerdir. B. birnaculatus aynı familyadan akvaryumlara alınmış olan birbalıktır.

 
    SİYAH YAKUT
    (Barbus nigrofasciatus)

      Seylan orijinlidir. Yavaş akan derelerin ve durgun suların balığıdır. Hareketli, zıplamayı sev- en, kendinden saha ağır yüzen balıkların yüzgeç lerini didiklemekten hoş- lanan bir karaktere sahiptirler. Barındırılalacakları su, yumuşak az asit ve 24-27 oC sıcaklıklarda olmalıdır. Akvaryumun suyu iyi filtre edilmeli ve iyi bit- kilendirilmiş olmalıdır. Ak- varyum güneş alır ise yararlı olacaktır. Yemleme bakımından kolay besilenebilecek balıklardır. Her türlü akvaryum yemini severek yerler. üzeilikle üreme mevsiminde renkleri çok güzelleşir. Erkek kestane rengindedir. Dikine, 3-4 adet siyah band vardır. Cinsiyet ayırımı oldukça kolaydır. Erkeğin renkleri daha parlak, bandları da- ha belirgindir. Ayrıca dişiler erkeklerden daha küçük yapurdular. Uretim zamanın-dan önce erkek ve di ayrılmalı ve canlı veya kurutulmuş yemle iyice beslenmelidirler. 40-50 litrelik akvaryumlar üretim için yeterlidir.Mümkün ise akvaryumun dip kısmı çakıl ile örtütür ve bir köşeye bir demet bitki yerleştirilir. Uretim için su sıcaklığı 26-27 "C olmalıdır. Hatta bazı durumlarda 28-29 °C'ye kadar yükseltilmesi uygun olur. Erkeğin rengi parlak bir şekilde morlaşır ve dişinin de karnı iyice şişince, bir akşam üzeri akvaryuma alınırlar. Birkaç gün içinde genellikle bir sabah vakti yumurtlamanın yapıldığı izlenir. Yumurtlama genelolarak erkeğin dişiyi zorlaması ile olur. Yumurtlama bitkiler arasına yapılır ve iki-üç saat devam eder. Bir kerede 500 'e yakın yumurta bırakırlar. Yumurtalardan 30 saat içerisinde yavrular çıkar. Gelişme oldukça çabuk olur. Beşinci günde yavrular serbest halde yüzmeye başlar. Bu dönemde bol miktarda Artemia salina larvası ile beslenmeleri lazımdır. Akvaryum mümkün olduğunca sabit koşullarda tutulmalı sıcaklık değişmelerinden sakınılmalıdır. Çünkü yavrular çevre değişimlerine karşı çok duyarlıdırlar.

       BENEKLİ  BARBUS 
      (Barbus oligolepis)

      Sumatra orijinli olan bu balık diğer tür balıklarla birlikte çok uyumlu bir şekilde yaşayabildiğinden mükemmel bir akvaryum balığı gözü ile bakılır. Dayanıklı, oldukça hareketli, 3-4 tanesi bir arada olduklarında toplu olarak gezme alışkanlığındadırlar. Az asit, yumuşak 21-26 oC sulardan hoşlanırlar. 60-70 litrelik, yüksek olmaktan ziyade bol hareket imkanı veren uzun akvaryumlar en uygunudur. iyi bitkilendirilmiş ve aydınlatılmış ortamlardan hoşlanırlar. Her türlü yemi severek tüketirler. 5 cm. boya ulaşınca üre- tim için kullanılabilirler. Renkleri kırmızıdan sarımsı kahverengiye kadar değişir. Pulları cüsselerine göre oldukça büyüktür. Pulları gümüşi mavi renkte ve açık kısımları siyahımsı olup tüm vücudu bir inci parlaklığı rünüşünü verir. Yan kenarlarındaki az belirgin beneklerden oluşan iki koyu band balıklara ayrı bir güzellik verir. Dişiler daha soluk renklidirier. Üretim açısından oldua verimli balıklardır. Üretmek için 20-30 litrelik ince yaprakbitkilerle donatılmış akvaryum düzenlenir. Su sıcaklığı 26 °C'ye ayarlanır. 2 diye 3 erkek hesabı ile balıklar akvaryuma alınır. Yumurtlama yüzeye yakın bitkiler arası nda olur. Yumurtalar yapışkandır, bitkilerin dal ve yapraklanrıa değdikleri yere hemen yaşırlar. Yumurtlama fasılalar ile olur ve 200 kadar yumurta bırakırlar. Her seferde az miktarda yumurta bırakırlar. YUmurtlama bitince balıkların hemen akvaryumdan uzaklaştırılması lamdır. Yoksa tüm yumurtalayiyebilirler. Küçük ve şeffaf olan yumurtalardan 26-27 oC sıcaklıkla 2-3 gün içinde yavrular çıkar. Yumurtadan çıkklarında çok küçük olan larvaları ilk günler ancak çok küçük yapıinfusaria'lar verilmelidir. Daha sonra diğerbalıklargibi beslenir. Çin Barbus'u adı ile tanınan bu balık Güney Çin'de sığ· sularda bulunur. Çok çeşitli akvaryum koşullarına uyabilen bu balıklar diğer balıklar ile uyumlu şekilde yayabilir. Çok da- yanıklıdırlar. Pek çok su koşullarına uyum sağlayabilmekle beraber bu balı klar in en uygunu az asit ve yumuşak sulardır. 18 ile 29 oC arasındaki sularda rahatça yaşayabilirler. Geniş, iyi bitkilendirilmiş ve günün bir kaç saati güneş alan akvaryumlardan hoşlanırlar. Kuru ve canlı yemleri severek tüketirler. Ortalama 5-8 cm.ye ulaşabilirler. 5 cm.ye ulaşınca yumurta vermeye başlayabilirler. Yavru üretimi için pek fazla ihtimam gerekmez. 50-60 litrelik, iyi bitkilendirilmiş ve ışıklandırılmış bir akvaryum hazırlamak yeterlidir. Kondisyonu iyi olanlar seçilmelidir. Su sıcaklığı üretim için 23-24 "C olmalıdır. Akvaryuma balıklar alınıp iyi beslenmeye başlayınca kısa sürede dişinin karın kısmının yumurtalar nedeni ile şişmeye, erkeğin ise karın kısmının pırıltılı kırmızı bir renk almaya başladığı görülür. Yumurtlamadan önce erkek dişinin etrafında bir çok aşk oyunları yapar. Dişiye arasıra tos vurur, ağzı ve kuyruğu ile dişiyi bitkiler arasına gitmeye zorlar. Bir süre sonra dişi ile erkek yanyana gelir ve erkek, dişi yan i nda hafif bir şekilde titremeye başlar. Bu sırada dişi yumurtaları bırakır ve erkek hemen dölleme görevini yerine getirir. Yumurtlama 2 ile 4 saat arası devam eder. Yumurtlama bitince ebeveynler hemen  ayrılmalıdır. Yumurtalar sarımsı renktedir ve 500 kadar yumurta bırakabilirler. 25 ile 40 saat arasında yavrular çıkar. Yavrular 6 gün içinde yumurta sarılarıtüketirler ve serbest olarak yüzmeye başlarlar. Bu dönemde infusaria, yumurta sa, artemia larvası ve toz tubifex yem olarak verilebilir.

        
      STOLİCZKA BARBUS'
      (Barbus Stoliczkanus)

       Burma ve Tayland'ın yerli bir balığı olup 5 cm. kadar boya ulaşabilir. 3-4 cm. boya ulaşınca döl vermeye başlar. Çok hareketli, renkli, güzel görünüşlü ve dayanıklı balıklardır. Çeşitli su koşullarına dayanabilirler. En çok hoşlanacakları su sıcaklığı 23-24 °C'dir. Yem konusunda pek hassas değildirler. Devamlı olarak akvaryumun dip kısmını araştırır ve diğer balıklarca yenilme yen gıdaları toplarlar. Böylece çöpçü balığı .gibi akvaryumun temiz tutulmasına yardımcı olurlar. ksek kondisyonda tutulmaları için haftada 1-2 kez kuru su piresi veya tubifex ile yemIenmelerinde yarar vardır. Büyük akvaryumlarda der balıklar ile birlikte bulunmaktan ve zaman zaman akvaryumun kuytu yerlerinde dinlenmekten hoşlanırlar.

     Renk kombinasyonları kırmızının çeşitli tonları ile gümüşi ve altın sarısı renklerin bir karışıdır. Kuyruk üzerinde siyah bir Iekeye sahiptirler. zgeçler açık kırmızı bir tonda bir şekil ile sonuçlanır. Özellikle erkeklerin sırt yüzgecinin kenarındaki kırmızı parlak bant cinsiyetaymrrunda kolaylık sağlar. Uretilmeleri oldukça kolaydır. Uretim için akvaryuma alınmadan önce, dişinin karnı yumurta nedeni ile  yuvarlaklaşıncaya ve erkeğin rengi daha parlak bir renk alıncaya kadar, kondisyon kazandırmak için canlı yemler ile iyi bir besiye tabi tutulmalıdırlar. 60-70 litrelik akvaryumlar üretim için iyidir. Akvaryumun bir köşesi bol yapraklı bitkiler ile bitkilendirilir. Kullanılan su en az 3 gün dinlendiriimiş olma lıdır.Balıkların yumurtlamaya hazır oldukları anlaşılınca suyun sıcaklığı 27 °C'ye yükseltilir. Balıklar akşam üstü akvaryuma alınır. Gelecek günün sabahı balıkların yumurtlamaya başladıkları görülecektir. Yumurtlama periyotlar halinde olur. Her seferinde 3 ile 6 arası yumurta bırakırlar ve yumurtalar tükenineeye kadar yumurtlama devam eder. Yumurtlama biter bitmez balıkların akvaryumdan uzaklaştırılmasılazımdır. Çünkü az sonra büyük bir iştahla kendi yumurtalarını yemeye başlayacaklardır. Yavrular 30-36 saat sonra yumurtadan çıkarlar. iki gün içinde de larvalar serbest yüzebilir hale gelecektir. ilk günler infusaria daha sonra Artemia salina larvası iyi bir yem olacaktır.
 
     TETRAZON
     (Barbus tetrazona)

       Üzerinde enine 4 adet siyah hat bulunan, hareketli ve çok sevilen bir balıktır. Çok hızlı ve neşeli bir halde yüzerek akvaryuma renk katarlar. Ülkemizde de çok popülerdirier. Yavaş yüzen balıkların kuyruklarını didikleyerek zarar verebilirler. Özellikle uzun kuyruklu beta gibi balıkarın bulunduğu akvaryumlara konulmamalıdırlar. Bu balıklar 8-10 cm.ye kadar büyüyebilirler. Çok büyükleri pek sevilmez, genellikle akvaryumlarda 4-6 cm. dolaylarında olanları bulunur ve bunlardan yavru sağlanır. Oldukça iştahhdırlar. Bitkisel ve hayvansalorijinli her türlü yemi alırlar. Ayrıca akvaryum içerisinde bulunan çöp olabilecek çürümeye yüz tutmuş artıkları da yerler. Bu yararlı bir yönleridir. Çünkü bir çok balık bu tür yemleri pek yemek istemezler. Yemlenmelerinde dikkat edilmesi ve devamlı biryemleme yapılması yararlı olur. iyi yemlenmezler ise döl almakzorlaşır. iyi bir akvaryum balığıdıriar. Oldukça dayanıklıdıriar. Renklerinin güzelliği nedeni ile herzaman akvaryuma bir canlık verirler. Sırt yüzgeçleri siyah renklidir. Erkekler özellikle üreme zamanında kırmızı yüzgeçlere sahip olurlar.
      Erkeklerde pembe olan burun özellikle üreme zamanında kızıl birrenkalır. 50-60 litrelik akvaryumlarda iyi yaşarlar. Tabanın siyah ve karanlık olması ve akvaryurnda bol bitki bulunması hallerinde çok rahat bir yaşam bulurlar. Akvaryumlara bir miktar güneş ışığı her gün az bir süre için gelir ise akvaryumda yosunlar oluşur ve balıklar bunları yiyerek iyi bir yaşama gösterirler. Ayrıca balıkların bu algleriyemesi onların renklerinin parlak ve göz alıcı olmasını sağlar. Akvaryumlar iyi havalandırılmalıdır, yalnız bu havalandırma akvaryumu bulandırmamalıdır. Çünkü bu balıklar kirliliğe ve bulanıklığa karşı çok hassastırlar.

  
     Suyun çok az asit olması iyi olur. Bu balıklar için ideal sıcaklık 25-26 °C'dir. Üreme için ısının 26-27 °C'ye çıkarılması gerekir. Yetiştirilmesi gerekli kullar sağlanır ise kolayolabilir. Kullanılan suyun dinlendiriimiş (3-4 gün) olması esastır. Balıklar yumurtaya yatırılmadan önce bololarak yemlenmelidirler. Erkek ve diler kolayca ayırt edilebilir. Erkekler üreme döneminde, kızıl bir burna sahip olurlar, dişiler ise daha ağır, koyuca ve ence daha iridirier. Karın da şişkince olur. Yumurtlatmak için erkek ve dişi akşam üzeri akvaryuma alınırlar. Akvaryum içerisinde bol bitki olması yararolur. Söğüt kökü de dezenfekte edildikten sonra kullanılabilir. Bitkiler arasında bakların girip çıkabilecekleri yerler bulunması yararlıdır. Bunun için ğüt kökleri bir kaç çakıl ile gölge yapacak yuvalar haline getirilebilir. Sıcaklık 27 oc dolaylarında ise gelecek sabah balığın yumurtlamış olduğu görülebilir. Bazen yurriurtlamanın 1-2 gün geciktiği olur. Yumurtlama neminde dişiyi erkek balık kovalar. Ara sıra din- lendikleri görülür. Erkek dişi balığın karnına doğru darbeler vurur. Bu darbelerin dişi balığı ölüme kadar sürüklediği görülebilir. Erkin kovalamaları sonucu dişi yorulmuş gibi durur ve erkeğin başı ile dokunmasını bekler. Erkek ve dişi yanyana dururlar ve bu rada dişi yumurtlar, ilk bırakılan yumurtaların sayısı azdır. Bu yumurtalar erkek tarafından hemen döllenir. Bu aralarla devam eder. ilk önceleri az olan aralar uzamaya başlar ve bir süre sonra son bulur. Balıklar yumurtlar yumurtlamaz hemen akvaryumdan uzaklaştırılmalıdırlar. Çünkü yumurtlamayı bitiren balıklar bir süre sonra yumurtalarını arayarak bulurlarve yemeye blarlarSu sıcaklığı 27 oC tutulduğunda 48 saatte yumurtalardan yavrular çıkar. Yumurtadan çıkan yavrular cam kenarlarına, bitkilere ve çakıllara asılı dururlar. ilk günleri çok küçük olan yavrular eğer yerleri geniş ve yem durumu iyi ise süratle gelişirler. Eğer akvaryum çok küçük ise gelişmeleri pek iyi olmaz ve ileride de iyi gelişemezler. Blangıçta infusaria ideal bir yerndir. Çok az yumurta sarisı da verilebilir. Arta kalan yumurta sarılada akvaryumda infusariaların çoğalmasını sağlar. Bir haftalık olunca Artemia salina larvası verilmelidir. Daha sonra bilinen diğer yemlere qeçilebillr.