Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Yumurta saçanlar bilgi demeti 3 

           Sol: Nematobrycon lacortai   Sağ: N. palmeri

          GÖKKUŞAĞI TETRA 

          ( Nematobrycon lacortei )

Characidae familyasından olan bu balık Kolombiya orijinlidir. 6 cm. boyda küçük bir balıktır. Su sıcaklığı 23-25 "C ve pH 6.8 olan sulardan hoşlanırlar. Üretimi yapılmamaktadır. Küçük akvaryumlarda da tutulabilirler. Akvaryum bitkili ve iyi dekore edilmiş olmalıdır. Bunun sonunda balıklar istediklerinde saklanacak yer bulmaları bakımından yararlı olur. Grup halinde yüzmekten hoşlanırlar. Bu yüzden akvaryumda en az 3-5 bireyin bulunması arzu edilir. Türkiye'ye ithal edilmesine rağmen pek popüler olmamıştır.
İMPARATOR TETRA
            ( Nematobrycon palmeri )
Ülkemize de ithal edilmiştir. Balığın solungaçlarından kuyruk sapına kadar devam eden gök kuşağı mavisi rengindeki bant dikkat çeken bir güzelliktedir. Dişileri erkeklerden daha küçük olan bu balık Kolombiya orijinlidir. 10-11 cm. boya kadar büyüyebilmektedir. Üretimi yapı labilmektedir. Su sıcaklığı 26 "C ve pH 6.8-7.0 olan biraz yumuşak sulardan hoşlanırlar. Yumutalanı bitkiler arasına bırakırlar. Bırakılan yumurtalar yapışkan olup ortamdaki bitkilere tutnurlar. Yumurta bıraktıktan sonra ebeveynlerin akvaryumdan alınması gerekir. Birdişi 50-100 yumurta bırakabilir. Takriben 48 saat sonra yumurtadan larvalar çıkar. 2-3 gün içinde aktif olarak yüzmeye başlarlar ve süratli büyürler. Yavrulara ilk hafta infusaria ikinci haftadan itibaren Artemia larvaları verilmelidir.
GLAS TETRA
(Moenkhausia oligolepis )
Characidae familyasından olan glas tetra ülkemize de getirilmiş ve ilgi çekmiş olan bir balıktır. Amazon nehrinin üst bölgelerinde bol miktarda bulunur. Uysal bir balık olmakla beraber kendisinden daha küçük balıklarla tutulmamalıdır. 8-10 cm. boyda olmalarına rağmen geniş akvaryumlardan hoşlanırlar. Akvaryumda daha küçük boyda kalırlar. Az asidik ( pH, 6.5-7.0 ) sulardan hoşlanırlar. Su sıcaklığı istekleri 24-26 "C dir. Sık k yemlen-meleri gerekir. Eğer az sayıda konulurlarsa akvaryum içerisindeki bitkileri didikleyerek bozabilirler. Akvaryum severler bu balığı bu şekildeki davranışı karşısında memnun kalmayabilirler. Oldukça dayanıklı balıklardır. Bu türden elde edilen beyaz renkli albino balıkların 1970'li yıllarda Avrupa pazarlarında ilgi çektiği gözlenmiştir. Bu balıklar bitkisel gıdalar ile beslenebilen bir tür olarak bilinmekle beraber, bağırsak yapıları incelendiğinde sindirim sistemlerinin kısa olduğu bu nedenle etobur balıklar oldukları anlaşılır. Bu nedenle yemlemede hayvansal orijinli yemler de verilmesi yararlı olur.
 
 Sol:Moenkhausia oligolepis   Sağ:Myloplus schultzei
Myloplus schultzei
20 cm.ye kadar büyüyebilen, grup halinde gezmekten hoşlanan, dayanıklı ve uyumlu, iri bir balıktır. Akvaryumda bulunan bitkileri yiyerek tüketebilirler. Canlı yemlerin tümünü severek yerler. insan eli altında hez yetiştirilememiştir. Erkeğin anal yüzgecinin ışınları konkav yapılıdır. Diğer balıklarla taş ve köklerle iyi dekore edilmiş akvaryumlarda rahat bir şekilde yaşatılabilirler. Az asit, sertliği 10 DH'a kadar olan, 24-27 "C sulardan hlanırlar. ney Amerika'da Amazon'un güney bölgelerinde bulunurlar. Catoprion mento aynı familyadan akvaryumlarda ele alınan birtürdür.
YALANCI TETRA
(Petitella georgiae)
Characidae familyasından olan bu balık 5 cm 'ye kadar yüyebilir ve Peru orijinlidir. Zaman zaman ülkemize ithal edilmiştir. Su sıcaklığı 23-26 oC ve p+l'st 5.5-7 olan sulardan hoşlanırlar. insan eli altında üretimi yapılmamaktadır. Bol bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoşlanırlar. Bakımı zor olan bir balık olarak bilinir.
 
PENGUEN BALIĞI
Thayeria boehlkei 
 
Bu balık Peru ve Batı Brezilya orijinliidir. Aktif, uyumlu dayak, 8 cm.ye kadar büyüyebilen bir balık türür. Bını yere dik tutarak dik vaziyette yüzebilen ilginç bir baktır. Genelllikle penguen balığı (Thayeria obliqua) ile kanştınhrlar ve böyle isimlendirilirler. insan eli alnda yetiştirilebilen bu balık, 50 cm.den daha büyük iyi bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoşlanır. Su sıcaklığl23-28 "C, sertliği 10 DH civarında olmalıdır. Beslenmeleri diğer balıklar gibidir.
 
Sol:Petitella georgiae      Sağ:Thjayeria boehikei 
 
PENGUEN BALlGI
(Thayeria obliqua)
 
Dik olarak yüzme alışkanlığı olan balık, insan eli altında yetiştirilebilir. Akvaryumlarda yüz meleri için açık yerler bulunmasında yarar vardır. Thay- eria boehlkei ile Amazon'da aynı bölgelerde yaşarlar ve bazen bu balık karıştırıldıkları gölmektedir . Genelde T. boehlkei'de yan tarafta bulunan siyah hat bkısma kadar uzar. Beslenmeleri de benzerdir. 8 cm. kadar bir boy uzunluğuna sahiptir.
Bu balığın üretimi konusunda kitaplarda bir bilgi bulunmamakla beraber benzer türlerde izlenen üretim yöntemleri denenebilir. Dişi ve erkek balıkları ş yapılarından ayırt etmenin zor oduğu kaydedilmektedir ..
 
 
 
       CITHARINIDAE FAMİLYASI
KÖPEK KUYRUKLU DİSTİCHODUS
(Distichodus lusosso)
Ülkemize ithal edilmiş ve Citharinidae familyasından olan bu balık, Angola ve Zaire orjinlidir. 40 cm. boya kadar büyüyebilir. Bitkisel gıdalar ile beslenirler. Bu amaçla ıspanak ve marul verilebilir. Haşlanmış hububat ve karbonhidratlı yemler ile beslenmelidirler. 22-26 "C su sıcaklığı ve 6.0- 7.5 pH'dan hoşlanırlar. Uysal bir balıktır ve diğer iri yapılı akvaryum balıkları ile uyumlu bir şekilde yaşarlar. D. sexfasciatus ile karıştırılabilir ise de daha uzun bir burun yapısı vardır. insan eli altında üretimi yapılmamaktadır. Yüzme alanı geniş olan büyük akvaryumlardan hoşlanırlar. Akvaryumda akınveren güçlü filtre sisteminin bulunması tavsiye edilir
Sol:Distichodus lusosso     Sağ:D. sexfasciatus 
ALTI  ÇİZGİLİ DİSTUCHODUS
(Di
stichodus sexfasciatus)
 
Hareketli bir balıktır. Gruplar halinde gezmekten hoşlanırlar ve 25 cm.ye kadar büyüyebilirler. Özellikle büyük şehir akvaryumları için uygun bir balık olarak kabul edilirler. Akvaryumdaki bitkileri yiyerek süratle yüdükleri görülür. Her türlü gıda tüketen bir balık olup Afrika'da Kongo orijinlidirler. Aynı gruptan D./ussoso (Köpek kuyruklu distichodus) ile birlikte ülkemize ithal edilmişlerdir.
 
 Sol: Carnegiella marthae           Orta:C. myersy       Sağ: Thoracocharax securis
GASTEROPELECİDAE FAMİLYASI
SİYAH HATLI BALTA BALlGI
(Carnegiella marthae)
3-5 cm.ye kadar yebilen, uyumlu fakat nazik yapılı bir türr. Su dışına fırlama eğilimi gösterdiğinden tutuldukları akvaryumların üzeri mutlaka kapalı olmalıdır. Yağ yüzgeçleri bulunmaz. insan eli altında üretilebilirler. Cinsiyet ayırımı zordur. Bitkilendirilmiş 40-50 cm.den
büyük akvaryumlarda ba
rındırılabilirler. Nazik bir tür olduğundan kavgacı balıklar ile tutmak iyi olmayabilir. 22-30 "C sıcaklık ve sertliği 10 DH'a kadar olan sulardan hoşlanırlar. Güney Amerika'da Peru ve Brezilya nehirlerinde yaygındırlar. Aynı gruba giren C.myersi ve C.strigata benzer özelliklere sahiptirler.

 

 
GÜMüŞİ BALTA BALlĞI
(Gasteropelecus levis )
Oldukça nazik bir balık türüdür. 6 cm.ye kadar büyüyebilirler. Suyun üst kısımlarında gemekten hlanırlar. Oldukça hareketlidirler. Akvaryumun üzeri mutlaka kapatılmış olmalıdır. Aksi halde zıplayıp ölebilirler. Akvaryumlarda üretildiği bildirilmektedir. 23-30 "C sıcaklık ve az asit sulardan hlanırlar. Aynı grupta bulunan (G.sternicla) Adi Balta Balığı da benzer özelliklere sahiptir.
Thoracocharax securis
9-10 cm. boya kadar yüyebilen nazik yapılı uysal ve su yüzeyine yakın yaşamayı seven bir rr. Dışarıdan cinsiyet ayırımı zordur. Akvaryumlarda üretildiğine dair bir bilgi yoktur. Bitkilendirilmiş 23-30 oC, sertli 10 DH'dan az 50 cm.den büyük akvaryumları severler. Suyun az
as
it olması yararlı olur. Güney Amerika'da Amazon lgelerinde bulunur. Her türlü yemi severler ise de nazik olan bu balıklan canlı yemler ile beslenmesi daha uygundur.
 
HEMIODONTIDAE FAMİLYASI
 
KALEM BALlGI 
(Nannostomus anomalus)
N.anomalus ve, N.aripirangensis , N.beckfordi'nin alt varyeteleri olarak kabul edilirler.
Arkadaş canlısı ve oldukça güzel bir balıktır. Amazon orijinlidir. Ortalama 3-3.5 cm. boya ulaşabilen bu balıklar her türlü yemi severek yerler. Yeter ki yemler küçük yapılı olan ağızlana girebilecek büyüklükte olsun. Dinlendirilmiş, yumuşak, az asit ve 23-27 oC sulardan hoşlanırlar. Anüs yüzgeci ve kuyruk yüzgecinin dip kısımları çok tatlı pembe renklidir. Sırt yüzgeçleri kadifemsi siyahtır. Dişiler erkeklerden daha soluk renklidir. Yüzgeçler hemen hemen renksizdir. Sırt yüzgeçlerinde de bazen kırmızı bir benek bulunabilir. Kalem balıklarının en güzellerinden bir tanesi olarak kabul edilirler .Bu nedenle çok sevilirler.
Üretim için, iyi bir beslenme ile erkeğin tüm renklerinin parlak bir şekilde ortaya çıkması ve dişinin karın yapısının yumurta ile şişkin bir durum alması için beklenir. Önce dişi balık bitkilendirilmiş üretim akvaryumuna anır. Akvar yum 30-40 litrelik olabilir. Suyun sertliği 8 DH'dan yukaolmamalıdır. Su sıcakğı ise 26-27 "C ulaşabilir. Az asitli sular daha iyidir. Akvaryuma önce dişi balık konulur. Erkek ise 2 gün sonra akvaryuma alınır. Böylece dişinin akvaryuma tam olarak alışmasağlanmış olur. Erkek konulunca hemen aşk oyunlarına başlarlar. Bir süre sonra dişinin bitkiler arasına yumurtladığı görülür. Yumurtalar hemen dip kısma çö ker. Fakat ebeveynler hemen yumur- taları yemeye başlar. Bu nedenle zebra balığının üretiminde olduğu gibi akvaryumun dip kısmına çakıllar veya cam bilyalar koymak yararlı olacaktır. Ayrıca balıklar izlenerek yumurtlama biter bitmez hemen uzaklaştırılmar. Bir yumurtlamada 100 kadar yumurta bırakırlar. Yumurta veya·yavrular direkt ışıktan korunmalıdır, ışık öldürücü olabilir. Diğer bir çok balıkta olduğu gibi infusaria başlangıç yemi olarak en iyisidir.
 
 Sol:Nannostamus anomalus     Orta:N. marginatus          Sağ. N. unifasciatus
 
CÜCE KALEM BALlGI 
(Nannostomus marginatus)
 
Cüce Kalem Balığı diğer küçük balıklar ile çok uyumlu bir şekilde barındırılabilecek küçük cüsseli bir balıktır. Boyları 3-4 cm. kadardır. Guyana orijinlidir. 3 cm. boya erişince döl vermeye başlarlar. Her çeşit yemi severek tüketirler. 24-26 oC su sıcaklıklarından hoşIanırlar. Az asit veya nötr suları severler.
Bu balıklar benzer türler içinde en küçük boylu olanlarıdır. Çok tatlı bir renk kombinasyonuna maliktirler. Vücudu boydan boya ikiye bölen koyu bir şeride ve bu şeride paralel altın rengi bir çizgiye sahiptirler. Sırt, karın ve anal yüzgeçleri rmızı renklidir. Dişilerin yumurta ile karınlarının şişkin olduğu dönemler hariç cinsiyet ayırımı oldukça zordur.
 
Üretim için 80-100 It.lik bir akvaryum, dinlendirilmiş, yumuşak, az asit su ile 12-15 cm. doldurulur. Nitelle, Riccie veya Myriophyllum gibi bol yapraklı bitkiler sık bir şekilde yerltirilir. Dişinin karnının şişmeye başladığının izlenmesi ve erkeğin renginin daha koyu ve parlak bir renk
almaya başlaması sırasında erkek ve dişiler birbirlerinden ayrılı ve kondisyon kazanmalaiçin iyi bir yemlemeye tabi tutulurlar. Balıklar üretim akvaryumuna alınınca zıplamalar şeklinde aşk oyunlayaptıkları görülür ve bir süre sonra yumurtlama su yüzeyine yakın bitkiler arasında vuku bulur. Kendi yumurtalarını severek yeme alışkanlığına sahiptirler. Bu nedenle kısa sürede yumurtlanan ve döllenen yumurtaları arayıp yemeğe başlarlar. Bu amaçla çeşitli önlemler alınmalıdır. Akvaryumun dip kısmına 1-3 cm. yükseklikte aralıklı cam bilyalar yerleştirerek dibe düşen yumurtaların bir kısmının kurtulması sağlanabilir. Anlaşılacağı gibi yumurtlamadan hemen sonra ebeveynlerin aylması gerekmektedir. 25-26 oC sıcaklıkta 3 gün sonra yavrular çıkmaya başlar. ilk günler yavrular çok küçüktür. Bir çoğu yem bulamama nedeni ile açlıktan ölür. Bu nedenle ilk günler çok küçük infusarialar ile yemlenmeleri gerekir. Aynı familyadan N.trifasciatus, ve N. unifasciatus türleri ülkemize getirilmişlerdir. Ayrıca N.beckfordi ak varyumlarda ele alınan diğer bir türdür.
CURIMATİDAE FAMİLYASI
Bu familyadan Curimate Iinopunctata ve Semaprochilodus theraporura akvaryumlara
alınan iki türdü
r
Sol: Semaprochilodus theraporura                                Sağ: Nannostomus espei