Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » İNSİYUS - BOSEMANİ BALIĞI -KUTUBU GÖLÜ GÖKKUŞAĞI -AROWANA -KAVAL BALlĞI -UÇAN BALIK -KELEBEK BALlĞI -FİL BALlGI -Mylosoma duriventris-PRİİTELLA -Gobio gobio       KARIŞIK DİĞER TÜRLER

 

      MELANOTOENİİDAE FAMİLYASı
     
     Sol: Glossolepis incisus                        Sağ: G. multisquomatus
     
      İNSİYUS

         ( Glossolepis incisus )

 

 
      Ülkemize ithal edilmiş ve tanınan bir türr. Melanotaeniidae familyasındandır. Sentoni gölü orijinlidir. ingilizcede Kırmızı Gökkuşağı Balığı olarak isimlendirilir. 12 cm.'ye kadar büyüyebilmektedir. Kızılımsı-kırmızı bir rengi vardır. Özellikle erkeklerin renkleri dişilere nazaran daha kızıl, canlı ve parlaktır. Üreme dönemlerinde bu özellik daha da belirginlir.Canll yemler ve bilinen akvaryum yemleri ile beslenebilirler. Su sıcaklığı 24-26 "C ve pH 7 civarında olan su ortamlarından hoşlanırlar. Hareketli balık olduklarından geniş akvaryumlar tercih edilmlidir. Hafif su akınsı sağlayan filtrelerin olması istenir. Aynı gruptan olan G.multisquomatus (Avstralya Gökkuşağı Balığı) ülkemize ithal edilmiş olan birtürdür.
 Sol:Melanotaenia boesemani                                          Sağ:S. herbertaenia
      BOSEMANİ BALIĞI 
      (Melanotaenia boesemani)

      Ajamoru gölü orijinlidir. Erkekler 9, dişiler 7cm.'ye kadar büyüyebilirler. Bilinen akvaryum yemlerini severek tüketirler. istedikleri su sıcaklığı 27-30 "C ve pH 6.5-7.0 arasıdır. M. herbertaxolrodi (Avustralya Gökkuşağı Balığı) ve M. perkinsoni türleri ülkemize ithal edilmiş aynı gruba dahil balıklardır. Bu türlerden M.herbertaxolrodi Tekono gölü orijinlidir. 8-9 cm. boya kadar olabilir ve erkekler dişilerden daha koyu ve parlak renklidirier. M.perkinsoni mavi rengi ile daha renkli bir balık olup Papua Yeni Gine orijinlidir. Üç tür de benzer su koşullarından hoşlanırlar.

      Aygruptan olan M.splendida ve M. affinis akvaryumlarda ele alınmış olan diğertürlerdir.
 
 
 

       Sol: Melanotaenia lacustris                                Sağ: M. spelandida
 
     KUTUBU GÖLÜ GÖKKUŞAGI
     (Melanotaenia lacustris)

      Melanotaeniidae familyasından olan bu balık Papua Gine'de Kutubu Gölü'nün doğal bir türüdür. 24-26 "C su sıcaklığı ve pH 7.0-7.5 olan ortamlardan hoşlanır. Akvaryumda dikkat çeken bir balıktır. Erkeklerin mavi rengi daha belirgindir. Fakat yaşlandıkça renklerinin biraz solgunlaştığı kaydedilmektedir. Yumurtalarını sabah aydınlığında bırakırlar. Yavrular 8 gün içersinde yumurtadan çıkarlarve Artemia ile beslenebilirler. Aynı familyadan, M.splendida, Glassolepis macuietis, Chilatherina sentaniensis ve C. fasciatus akvaryuma alınan ilgibak rleridir.

    PANGASIDAE FAMİLYASI

     Bu familyadan çeşitli türler akvaryumlara alınşlardır. Bunlardan Pangasius sutchi ve Schiibe mystus dile getirilebilecek türlerdir.

 

      Sol: Osteoglossum bicirrhosum                             Sağ: O. ferrairai
 
     AROWANA
    (Osteoglossum bicirrhosum)
 
     Osteoglossidae familyasındandır. Güney Amerika'da Amazon nehrinin ve Guana'nın yerli bir balık türüdür. Primitif bir balıktır. Diğer bir deyişle çağlar öncesinin bu balığı günümüze dek değişmeden gelmiştir. Bu nedenle de akvaryumlarda tutulması ilginç bulunmaktadır. Oldukça iri yapılıdıriar. 25 cm. ile 100 cm. arası değişen bolarda olabilirler. Bu nedenle geniş akvaryumlarda tek başına tutulurlar. Oldukça oburdurlar. Canlı balık eti ile beslenirler. Doğalolarak yaşadıkları yerlerde ise, sığ sularda, suya sarkan bitki uçlarnı da yiyerek gıdalarını sağlarlar. Akvaryumda tutulduklarında ideal su sıcaklığı 25 °C'dir. Kolay evcilleşirler, hatta kısa sürede elden verilen yemleri çekinmeden parmak ucundan almaya alışırlar. Bu balıktan insan eli altında yavru üretmek ilk kez 1966 yılı Eylül ayında Kaliforniya'da mümkün olmuştur. Üretim 1300 litrelik büyük bir akvaryum içerisinde yapılmıştır. iki hafta süre ile balıklara hergün 100 adet japon balığı verilmiştir. Fakat erkek günde sadece 1 tane yemiş, dişi ise bu sırada hiç yem almamıştır. Çakılolan zeminin çukur bir yerine 12 adet yumurta bırakmışlardır. Yumurtaların döllenmesinden sonra erkek ve dişi ağızları içinde oluşturdukları bir özel torba içine yumurtaları yarı yarı paylaşarak yerleştirmişlerdir. Fakat 3.günde dişi ağzına aldığı yumurtaları yu tuverince akvaryumdan uzaklaştırılmıştır. 7.günde ise erkeğin ağzında kalan yumurtaların kabuklarını çıkardığı, 45. günde ise larvaların yumurtalardan çıktığı izlenmiştir. Bu zamana kadar da rkek yem yemeyi reddetmiştir. Yavrular 59.günden sonra ananın ağzından ayrılarak serbest olarak yüzmeye başlamışlardır. 66.günden sonra ise erkek yavruları ile hiç ilgilenmemeye başlamıştır. Erkeğe bir çok japon balığı yem olarak verilmiş ise de hergün ancak bir tanesini yemekle yetinmiş tir. Yavrular ise verilen Artemia salina larvalarını iştahla tüketrnişlerdir. Yavrular büyüdükçe aralarında kavganın arttığı izlenmiş bunun üzerine yavruları bu dönemde ayırmanın doğru olacağı görüşüne varılarak yavrular birbirlerinden ayrı akvaryumlara alınmışlardır
 
      KAVAL BALlGI
    (Erpetoicthys calabaricus)

        Dayaklı ve uzun yapıbir balıktır. 90 cm.ye kadar büyüyebilir. Genellikle dip kımlarda yaşar. Cinsel karakter olarak erkeklerde 12-14 anal zgeç ışını, dişilerde ise 9-12 anal yüzgeç ışını vardır. Akvaryumlarda üretimi konusunda bir bilgi yoktur. 100 It.lik ve daha büyük akvaryumlarda tutulurlar ise rahat ederler. Akvaryumun üzeri iyi örtülmelidir. Sıcaklık 22-28 oC olmalıdır. Afrika'da Nijerya Deltasında ve Kamerun'da yaygın olarak bulunur. Yılan balığına benzer fakat rengi kırmıya çalar.

     

     UÇAN BALIK -KELEBEK BALlGI
     (Pantadon buchholzi)

 

     Pantodontidae familyasındandır. Uyumlu ve dayanıklı, akvaryumların üst kısımlarında yaşamayı tercih eden bir balıktır. Akvaryumlarda üretilebilrniş fakat yavrularının büyütülmesi zor olmuştur. 15 cm. boya kadar büyüyebilen kahverengi ve bazı kısımları sarımsı olan bir balıktır. Erkeklerde anal yüzgeç konkavdır. Normal akvaryumlarda tutulabilirler. Diğer balıklar ile uyumlu yaşayabilir ise de ağız yapısı büyük olduğundan küçük balıkları yutabilir. Akvaryumda bol bitki bulunmasından hoşlanırlar. Su 20-30 oC arası ve sertlik 10 OH olabilir. Hertürlü et ve akvaryum balığı yemini severek tüketirler. Afrika'da Zaire, Kamerun ve Nijerya'da bulunurlar. Türkiye'ye de getirilmiştir. 
         FİL BALlGI
      (Gnathonemus petersı)

      23 cm. boya kadar büyüyebilen oldukça aktif bir balık olup ülkemize de ithal edilmiştir. Cinsiyet ayrıiçin belirli bir özellik bilinmemektedir. Akvaryumlarda henüz yetiştirilememiştir. 60-70 cm.den büyük akvaryumlarda barındılabilirler. Yumuşak kumlu bir zemin hazırlanmalı akvaryum bol larak bitkilendirilmelidir. Bakların kaçabileceği bazı kuytuyerler hazı rlamada yarar vardır.

      Su sıcaklığı 22-28 oC arasında olmalıdır. Afrika'da Nijerya'dan Zaire'ye kadar olan bölgelere yayılmışlardır. Her çeşit yemle beslenebilirler. Fakat canlı yemleri seçebilirler. Marceisenius brachyistus aynı familyadan, Batı Afrika orijinli ve küçük bir elektirik gücü olan ilginç bir balık türüdür. Akvaryumlara alınmakta, fakat üretimi yapılmamaktadır.
 
     Mormyrus sp.
 
      FİL BALlGI
      (Mormyrus kannume)

     Ülkemizde fil balığı olarak isimlendirilen diğer bir türdür. 50 cm. kadar büyüyebilen bu balığın özelliği ağız yapısının aşağıya
doğru az kıvrık ol
masıdır. Böylece diplerde bulunan solucanları ve kurtları kolayca yiyebilirler. insan eli altında henüz yetiştirilememiş olup, belirli bir cinsiyet ayırımı yapılmasını sağlıyacak özellik bilinmemektedir. Taş ve ağaç kökleri ile dekore edilmiş, serbest gezme yerleri bulunan akvaryumlardan ve dinlendiriimiş 24-28 derecedeki sulardan hoşlanırlar. Arasıra suyun bir kısmı değiştirilirse yararlı olur. Küçük kurtlar, solucanlar, su piresi, sivrisinek larvaları sevdikleri yemlerdir. Afrika orijinlidirier.
      Mylosoma duriventris

      25 cm.ye kadar büyüyebilen, uzun ömürlü, yassı yapılı, uysal bir balık türüdür. Cinsiyet ayırımı oldukça zordur. Henüz insan eli altında yetiştirilememiştir. 80 cm.den büyük, iyi dekore edilmiş akvaryumlarda kolayca barındırılabilirler. Az asit, sertliği 10 DH'dan daha az, 24-27 "C akvaryumlardan hlanırlar. Tubifex, su piresi, sivrisinek larvaları, kuru yem, marul ve ıspanak gibi çeşitli yemlerle beslenebilirler. Güney Amerika'nın Amazon nehrinde, Paraguay ve Panama yörelerinde bulunurlar.

 
 Sol: Mylosoma dyriventris                                                 Sağ: Pristella riddlei

      PRİSTELLA
   (Pristella riddlei)

     Amazon havzasının kuzey Guianos ve Venezuella'nın yerli bir balığıdır. Gruplar halinde üzmekten hoşlanırlar. Bu nedenle diğer balıklar ile bir akvaryumda tutulduklarında toplu yüzmeleri nedeni ile güzel bir görünüş arzederler. Diğer balıklarla iyi geçinirler ve sakin huyludurlar. Oldukça popüler ve yaygın bir akvaryum balığıdır. Bunun da pek çok nedenleri varr.Çoğunlukla devamlı hareket halinde olduklaiçin akvaryum içinde bir hareket ve canlık sağlarlar. Renkleri ve vücut yapıları da çok güzeldir. Kuyrukları koyu pembe, sırt yüzeçlerinin uç kısımları tatlı siyahtır. Yem bakımından her türlü yemi severek yerler. Su bakımından da pek duyarlı değildirler. Fakat soğuk sulardan hoşlanmazlar. 20-30 "C arası sularda rahatlıkla yaşayabilirler. Güneş alan geniş akvaryumlardan hoşlanırlar. Akvaryum iyice bitkilendirmiş olmalıdır. 4 cm.ye ulaşabilen bu balıklar 3 cm.den itibaren yavru üretimi için kullanılabilirler. Uretim için 25-30 litrelik akvaryumlar seçilir. Temiz yumuşak (6.8-7.2 pH dereceli) su ile doldurulur. Akvaryumun birköşesi yapraklı bitkiler ile donatılır. Akvaryumun diğer köşesi ise boş bırakılır. Böylece balıkların gezebileceği bir yer ayrılmış olur. Akvaryum cam ile ikiye ayrılır. Bir tarafına dişi diğertarafına ise erkek balık konur. iyi bir besiye tabi tutulurlar. Dişinin karnının iyice yumurta ile şişdiği izlenince bu cam kaldırılır. Yumurtalama genellikle sabahın erken saatlerinde vuku bulur. Eğer dişi balık yumurtlamaya pek istekli gözü kmüyor ise sıcaklık 27-28 °C'ye çıkartılır. Bir süre sonra yumurtlamanın vuku bulduğu izlenir. Ebeveynlerin hemen akvaryumdan uzaklaştırılması lazımdır. Aksi halde yumurtaları hemen yemeye başlayacaktır. Bir seferde 300-400 yumurta bırakabilirler. Akvaryumun etrafı gazete ile kapatılarak loş bir duruma getirilir. Çünkü yumurtalar kuvvetli ışığa karşı oldukça hassastırlar. iki üç gün içinde yavrular yumurtadan çıkar. Cama veya yapraklara tutunan yavrular yumurta sarılarını tüketince yem almaya başlarlar. Bu dönemde çok az yumurta sarısı, pudra haline getirilmiş toz yavru yemi verilebilir. Daha sonra Artemia salina larvası verilir. Yavrular dayanıklıdır ve iyi yemlendirildiklerinde yaşatılmaları kolay olmaktadır.

       
     Gobio gobio

      15 cm.ye kadar büyüyebilen kuvvetli, dipte yaşamayı tercih eden uzun ömürlü bir balıktır. Cinsiyet ayırımı zordur. Fakat üreme mevsiminde vücudun ön kısmında ve baş üzerinde beyaz tepecikler oluşur. Insan eli altında yetiştirilebilirler. 50 cm.den daha büyük bir kısmı kumlu kaya ve köklerle dekore edilmiş akvaryumlarda rahatça yaşar. Soğuk su balıklarıdır. Taze ve iyi havalandırılan 4-20 "C arası akvar-yumlarda tutulabilirler. Avrupa orijinli bir balıktır. Tubifex, su piresi, sivrisinek larvası, solucan ve bilinen kuru yemlerle besi en ebilirler.