Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Limon Balığı Yetiştiriciliği
     LİMON BALlĞI YETİŞTİRİCİLİGİ


     Cobia veya ingilizceden dilimize limon balık olarak tercüme edebileceğimiz bu tür, ılıman denizlerde yaygın ve eti lezzetli olan bir balıktır. Bu nedenle yetiştiriciliğine ilgi duyulmuş ve yapılan çalışmalar sonucu uygulamada başarı elde edilmiştir. Doğada 1-1,5 m. boya ulaşan bu türden 2 m. boy ve 68 kg gelen bireylerin yakalandığı kaydedilmiştir. Tayvan 'da ilk kez 1992'de yetiştirme çalışmalarına başlanılmış 199Tde larva
üretim tekniği uygulama prensipleri ortaya konulmuş ve bu süreden sonra Tayvan'da ağ kafeslerde yetiştirilen önemli bir tür durumuna gelmiştir. Kısa sürede önemli bir yetiştiricilik türü durumuna gelmesi ve diğer yeni türlerin su ürünleri yetiştiricilik sektörüne kazandırılmaları açısından örnek olabilecek bir çalışmadır. Tayvan'dan sonra Japonya'da Okinawa Adası'nda da yetiştirilmeye başlanmış olup, süratle yaygınlaştığı bildirilmektedir.


     Larva üretim tekniği diğer deniz balığı yetiştirme tekniklerine benzerdir, yumurtalarının çapı 1,4 mm. olup yetiştiriciliği yapılan deniz balıkları arasında yumurta çapının nispeten büyük olduğu söylenebilir. Yumurtlama güneş doğmadan önce olmaktadır. Yumurtlama döneminde su sıcaklığı 24-26°Cdir. Döllenmeden 30 saat sonra larvalar yumurtadan çıkar. Larvalarda boy uzunluğu 3,5 mm. olup, çok hızlı gelişirler. Uygun koşullarda 3 gün sonra 5,5 mm. 25 gün sonra 6-7 cm. ve 45 gün sonra 9 cm. boya ulaşır ve ağ kafeslere alınırlar. Ağ kafeslerde yapay yemle beslemeye kolaylıkla uyum göstermektedirler. 5-6 ayda 5-6 kg ve bir yıl içinde 8- 10 kg canlı ağırlığa ulaşmaları ve fiyatının yüksek olması nedeniyle ideal bir kültür balığı gözüyle
bakılmaktadır. %48 protein ve %18 yağ içeren yapay yem ile beslemede yemin canlı ağırlığa dönüşüm oranının 1/1,5 olduğu bildirilmektedir.
 

 Kuluçkahane de üretilmiş ve ağ kafeslere alınmaya hazır limon balığı yavruları