Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Çiklit Balıkları Bilgi Demeti 1             

Sol: Aequidens curviceps                                                   Sağ: A. portalegrensis

        CICHLIDAE FAMİLYASI

         KÖRKAFA ÇİKLİT
         (Aequidens curviceps)

Çiklit türleri içerisinde en sakin huylu olanlarından bir tanesidir. Bu nedenle diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşayabilir. Ülkemize de ithal edilmişlerdir. Çok güzel renkleri vardır. Kahverengi sarı zemin üzerinde gümüşi gri renkte gökkuşağı gibi yanar söner parlak mavi beneklere sahiptirler. Kuyruk ve anal yüzgeçleri sarıdır ve üzerinde parlak mavi benekler vardır. Dişi erkekten daha donuk renklidir.
Amazon orijinlidir. Ortalama 7-8 cm. boya ulaşabilen bu balık 5-6 cm. boya ulaşıldığında üretimde kullanılabilir. Cinsiyet ayırımı oldukça kolaydır. Yukarıda belirtilen ve erkeğin kuy-ruğunda görülen mavi benekler dişide yoktur. Ayrıca dişinin kuyruk yapısı daha yuvarlaktır. 23-30 oC sıcaklıktaki sularda yaşarlar. Üretim için su sıcaklığı diğer pek çok balıktaki kadar önemli değildir. Su yumuşak 6.5-7 pH değerinde olmalıdır. Üretim için akvaryumun iyi bir şekilde bitkilendirilmiş olmasılazımdır. Sagittora (su otu) ve Vallisneria türü bitkiler bu amaç için en uygunudur. Akvaryum orta büyüklükte 40-50 It.lik olabilir. içine birkaç düzgün yapılı yuvarlak iri taş (10-15 cm. çaplı) ve bunların yanına küçük bir saksı konulması yararlı olur.
Yumurta bırakmadan önce balıklar bir taş seçerler. Bunun üzerini iyice temizleyerek par- latırlar. Bazen bitkiler üzerine yumurta bırakırlar ise de çoğunlukla temizledikleri taş üzerine yumurta bıraktıkları görülür. Yumurtaların sayısı bir seferde 100-200 adet olabilir. Çok iştahlı balıklardır. Özellikle genç iken cüsselerine göre umulmayacak miktarda yem tüketirler. Su piresi, Tubifex, sığır ciğeri, balık eti ve Artemia salina larvalarını severek yerler. Kuru yemle de beslenebilirler. Üretim zamanında renkleri daha parlak ve göz alıcı bir durum alır. Utangaç ve sıkılgan balıklar olmasına rağmen üreme mevsiminde biraz saldırgan olurlar. Bu balığın üretiminde önemli problemlerden bir tanesi genellikle ilk yumurtladıklarında yumurtalarının tümünü hemen yemeleridir. Bazen ikinci yumurtlamalarında da aynı olay vuku bulur.
 
       Sol: A. itanyi                           Sağ: A maroni
 
        YUNUS ÇİKLİT
 

             (Aequidiens itanyi)

 

Akvaryum dünyasına yeni katılmış bir balıktır. Fransız Ginesi orijinlidir. Sakin balıklardır ve diğer çiklit türlerine zıt olarak diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Üreme zamanında ara sıra bitkileri kökünden sökme ve dip kumlarını kazma eğilimi gösterirler. Oldukça güzel görünüşlüdürler. 10-15 cm. boya ulaşabilirler. Renkleri sarımsı filizi yeşildir. Sırtları kahverengi renklidir. Genç balıkların vücutları üzerinde göz hizasından kuyruk ucuna kadar uzanan siyah bir şeride sahiptirler. Balık yaşlandıkça bu şerit bölünerek siyah benekler halini alır. Her iki cinsiyette de renk aynıdır. Yavru alabilmek için iyi besin ön şarttır. 60 litrelik akvaryumlar üretim için uygundur. Normal bir su ile doldurulan akvaryumun dip kısmı çakıl ve taşlar ile donatılır. Su sıcaklığı 25-26 "C 'ye yükseltilir. Dişide üreme tüpü belirlenmeye başlayınca dişi balık bir taşın üzerini temizler ve buraya diziler halinde yumurta bırakır ve erkek tarafından bunlar hemen döllenir. Bir yumurtlama
döneminde 300 kadar yumur
ta bırakabilirler. YUmurtaların yakınına bir havataşı ile hava veri lerek sağlanacak su hareketi ile yumurtalardan yavru sağlanır. Aynı gruptan A.portategrensis akvaryumlarda ele alınan diğer bir türdü
 

Mavi acora (Alt ve üst)

Aequidens pulcher

................................................

 

 
MAVİ ACORA
             (Aequidens tatifrons) (A.putcher)

 

Mavi acora, akvaryum balıkları içerisinde kendilerinden en kolay yumurta alınabilen türlerden bir tanesidir. Çok güzel görünüşlüdürler. Erkek daha geniş yüzgeçlere sahiptir. Tam olarak gelmiş ve döl verecek bir dişi 12-15 cm. uzunluğundadır. Fakat 10 cm.ye ulaşmış dişilerden de kolaylıkla yavru üretilebilir. Bu balığın yetiştirileceği akvaryumların biraz büyükçe, 80-100 lt. su alabilen bir kapasitede olması lazımdır. Akvaryumlarda kuvvetli köklenmiş bitki istenilmez. Çünkü balık bu köklere erişmek için akvaryumun devamlı dip kumunu kazacaktır. Bubalıkların akvaryum dibini kazma alışkanklarından dolayı akvaryumda kullanılan filtrelerin kuvvetli olması lazımr. Böylece su temiz tutulmuş olur. Yumurtlama için su sıcaklığının 25-27 "C olması gerekir. Yumurtlamaları için bir çiftin ayrı bir akvaryuma alınmadan önce 2 hafta süre ile iyi beslenmeleri, fakat bu beslenmenin de çok aşırı olmaması önerilir.
Bir çift balık üretim akvaryumuna alındıkları zaman, erkek kovalamaya başlayınca dişi bir yere sığınma veya saklanma eğilimi gösterir. Fakat erkek düz bir taşın veya akvaryuma konulacak küçük toprak bir saksının üzerini temizlemeye başladığı zaman dişi erkeğe ilgi göstermeye başlar. Bu dönemden sonra ilginç bir olay izlenmeye başlanır. Her iki cinsiyetteki balığın da anüslerinden birer üreme tübünün (borucuğu) dışarıya dru uzandığı rülür. Bu boru dişlerde daha kalın ve kabaca, erkeklerde ise daha dar ve sivridir. Erkek temizleme işini bitirince dişiyi yumurtlama yerine doğru çekmeye çalışır. Bazen dişi bu davetlere uymaz. Eğer dişi bu davete uyar ise önce temizlenmiş yeri kontrol eder ve karnını taş veya saksıya sürterek yumurtlamaya başlar. Yumurtalar birbirine yapışır bir ra halinde bırakılır. Bu anda erkek diyi takip eder ve süratle spermlerini salarak yumurtaların döllenmesini sağlar. Bu çaşma, dişi 400-600 yumurta bırakıncaya kadar devam eder. Bundan sonra bazen, erkek dişiyi kovar. Yumurtaları beklemeye ve korumaya başlar. Bazı durumlarda erkek dişiye pek kaba davranmaz ve ikisi birden yumurtaları korumaya çalışırlar. Çok ender olarak ise erkek uzaklaşır ve yumurtaları koruma görevini dişi üzerine alır. Bu bekleme sırasında balıklar yumurtaları çok temiz tutarlar ve suyun hareketini sağlıyarak yumurtaladevamlı şekilde havalandırırlar. Ara sıra da karın ve kuyruk yüzgeçleri ile yu- murtalara çok hafif çarparak oynatırlar. Döllenmemiş yumurtaları ayıklar ve onları yerler. Böylece ölü yumurtaların çürümesi dolayısı ile ortamı kirleterek diğer canlı yumurtalara zararvermesi önlenmiş olur.
Yavrular 3-4 gün içerisinde yumurtadan çıkar. İlk nler, kıvrılmış gibi sıçrama darbeleri ile yüzerler. Birkaç gün içinde yumurta sarıları tükenince ebeveynleri etrafında sürü şeklinde yüzmeye başlarlar, işte tam bu sırada yeni
çık
arılmış Artemia salina verilmesine başlanılmalıdır ve bu zooplankton ilk 2 hafta için 
ideal bir gıda olacaktır
                Yavrular çıktıktan sonra yetiştiriciler içinönemli bir problem başlar. Ebeveynleri ile beraber olan yavruların yenilme tehlikesi her zaman vardır. Esasında anaç balıklar yavrularını bir sürü gibi güder ve korurlar. Fakat sebebi bilinmemekle beraber, hiç bir sebep yokken balıkların yavrularını yedikleri görülmektedir. Bu nedenle dış ülkelerde bazı üreticiler yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz anaçları akvaryumdan uzaklaştırırlar. Bazıları ise, hemen yumurtlamadan sonra anaç balıkları akvaryumdan uzaklaştırmakta ve yumurtaların havalandırılması ve su hareketi sağlama amacı ile yumurtaların çok yakınına hava vermeye başlamaktadırlar.
                            Yavrular oldukça dayanıklıdır ve çabuk gelişirler. Eğer, iyi yemlenirler ise 6-7 ayda olgun hale gelirler. Gerek genç, gerekse olgun balıklar kuru yemlerle beslenebilirler. Ara sıra azar azar Daphnia ve Tubifex gibi yaş yem verilmesinde yarar vardır.
 

          ANAHTAR DELİCİ ÇİKLİT
          (Aequidens maroni)

      Çiklit türleri içerisinde en sakin, uyumlu ve ürkek olanlarından biridir. Guyana orijinlidir. Çok ürkek olmaları nedeni ile bunlardan yumurta elde edilmesi ve yavru üretilmesi akvaryumlarda güç olmaktadır. Ülkemize de getirilmiştir.

 
Boyca kısa, dikine ise vücut yüksekliği fazla olan bir balıktır. Renkleri çok güzeldir. Balıktan balığa çok farklı da olabilmektedir. Krem sarısından soluk kahverengiye kadar değişenrenkte olabilirler. Dikine birkaç tane renkli bantları vardır. Sırt yüzgeçlerinin en son üç yüzgeç şuası altında siyah bir benek vardır. Bu benek anahtar deliğini andırdığı için İngilizcede anahtar deliği anlamına gelen "keyhole" adı ile tanınırlar.
 
Cinsiyet ayırımı oldukça zordur. Ancak üreme zamanı çok yaklaştığında iki cinsiyetarasında bazı ayrılıklar izlenir. Erkeğin sırt ve anal yüzgeçleri daha benekli bir hal alır. Fakat bunda da bazı yanılmalar olabilmektedir.
 
Urkek ve çabuk. korkan balıklardır. Bu nedenle çok iyi bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoşlanırlar. Fakat diğer bir çok çiklit türlerinin yaptığı bitkileri sökmek gibi kötü bir alışkanlıkları yoktur. Konulacakları su temiz, yumuşak, nötr veya az asit ve 28-30 "C sıcaklıkta olmalıdır.

        Ağızlarına alabilecekleri her türlü kuru yemi yiye- bilirler. iyi beslenmişler ise 5-6 cm. boyda iken yumurta almak mümkündür. Yumurtlama öncesi balıklarda bazı değişiklikler izlenir
. Dişiler geli-şen yumurtalar nedeni ile ağırlaşır ve anüste üreme tüpleri belirmeye başlar.
 
Uretim akvaryumu çok iyi bir şekilde bitkilendirilir. Ayrıca düzgün taşlar ve küçük saksılar konulur. Yumurtlamaları diğer çiklit türlerinde olduğu gibidir. Seçilen bir taşı iyice temizlerler ve üzerine 150 ile 250 arası yumurta bırakırlar.
 
Yerlerini beğenirler ise dişi iki hafta süre ile her gün 5 ile 15 yumurta bırakır. Bu süre içinde akvaryum içinin mutlak loş ışıklı ve asla direkt ışık almaması lazımdır. Bu iki hafta sonunda balıklar alınır ve akvaryumun suyu dikkatle sifonla boşaitılır. Akvaryum az rutubetli bir yerde üç hafta tutulur. Bu süre sonunda akvaryuma yukarıda özellikleri verilen üretim suyunun aynı 10-15 cm. konulur. Eğer her şey düzgün gitmiş ise çok kısa bir süre sonra yavrular çıkar. Bir süre sonra yavrular yem alma gereksinimi duyarlar. Bu nedenle su ile birlikte yumurtadan yeni çıkmış Artemia salina larvası verilir. Her gün yeterli yemleme yapılır ise gelişme çok iyi ve süratli olur.
Sol: Apistogramma rivilatus                                 Sağ:A.borelli
 
         AQUA ÇİKLİT
( Aequidens rivulatus )
Ülkemizde Aqua Çiklit ismi ile tanınır. Cichlidae familyasından olup Ekvator ve Peru orijinlidir. 20 cm.'ye kadar yebilen bu bak, mümkün ise canlı yem ile beslenmelidir. Fakat yapay yemleri de alabilirler. istediği su sıcaklığı 21-24 "C ve pH 6.5-7.5 arasındar. Heyecanlı ve hareketli bir balık olup saldırgan olabilir. Bu nedenle kendisini koruyabilen türler ile tutulmaları düşülmelidir. Özellikle üreme zamanında akvaryum içerisinde kendisine bir bölge edinir ve bu yeri korumaya çaşır. Erkekler genellikle dişilerden daha iri ve daha koyu renklidir. Üremeden sonra dişi ve erkek yumurta ve yavrulabirlikte korurlar. Yavrular biraz geç büyür. Artemia larvası verilmesi yavruların hızlı gelişmelerinde yararlı olur. Geniş akvaryumlarda diğer balıklar ile beraber yaşayabilirler ise de saldırgan olabilirler. iyi bir filtrasyon ve suyun 2-3 haftada 1/2 oranında değiştirilmesi yararlı olur
 

             CÜCE ÇİKLİT 

         (Apistogramma omtmanni)

Amazon orijinlidir. Uysal ve diğer balıklar ile uyumlu şekilde yaşayabilirler. Renkleri kızılımsı kahverengiden siyahımsı griye kadar değişebilir. Kuyruk boğumu üzerinde karakteristik siyah bir ben ek vardır. Renklerinin güzelliği ve parlaklığı akvaryuma verilen ışık arttıkça daha belirgin olarak ortaya çıkar. Dişiler erkeklere oranla daha soluk renklidirler. Fakat üreme zamanında dişilerin yüzgeçleri daha parlak sarı bir renk alır.
 
Erkekler 7-8 cm. boya kadar gelişebilirler. Cinsiyet ayırımı kolaydır. Dişinin yüzgeçleri daha kısa yuvarlak ve renkçe her tarafı sarımsıdır. Üreme zamanında karın kısmı dişide siyahımsı iken erkekte koyu turuncu olur.
 
Üretim için akvaryumun hazırlanması diğer çiklit türlerinde olduğu gibidir. Su sıcaklığı 26 °C'ye ayarlanır. Su az asit ve bekletilmiş olmalıdır. Kondisyon kazandırma aralıklı canlı yem vererek yapılır. Yumurtlatılması kolay bir balık olarak belirtilebilir. Anaçlar gerek yumurta, gerekse yavrularını yemezler. Yumurtaları genel olarak gizli yerlere bırakma ilimindedirler. Bu nedenle akvaryuma dip kısmı açılmış çük bir saksı konulması yararlı olacaktır. Yumurtalar döllendikten sonra genellikle erkek ilgisiz bir durum alır. Dişi ise koruyucu görevini yüklenir. Bu zamanda erkek akvaryumdan uzaklaştırılmalıdır. Birinci haftadan sonra yavrular serbest olarak yüzmeye blarlar. Bu süreden itibaren Artemia salina larvası verilmeye başlanır. Yem almaya başladıktan sonra süratle büyürler.
       Aynı familyaya giren    A.reitzigi (Yil çiklit), A.klei, A.klausewiA.borelli, ve A.trifasciata akvaryumlarda ele alınan diğer çiklit türleridir
 
Sol: Apistoramma agassizi       Orta: A. bitaeniata                 Sağ: A.reitzigi
         
AGASSİZİ 
 

         (Apistogramma agassizi)

 

Uretim zamanı dışında sakin huyludur. Bu nedenle diğer balıklar ile barındırılabilir. Amazon orijinlidir. Vücut renkleri açık sarı kahverengiden, mavi griye kadar debilir. Yan kenarları açık mavi parlaklığında boyuna bir hat ile ikiye ayrılmış durumdadır. Erkekleri 7-8 cm. boya ulaşabilir ve 5 cm. dolaylarında iken döl verebilirler. Dişiler, erkeklerden 1.5-2 cm. daha küçüktür. Cüce çiklit'lerin en büyüklerinden biri olmasına rağmen pek geniş akvaryumlara konulmasına gerek yoktur. Üretim için 30-40 litrelik akvaryumlar yeterlidir. Akvaryum iyice bitkilendirilmiş olmalıdır. Ayrıca, balıkların gizlenebileceği bazı basit düzenlemeler yapılması da yararlı olur.
 
Su yumuşak pH 7, su sıcaklığı 25 oC dolaylarında (22-29) olmalıdır. Kondisyon kazanmaları için besiye alındıklarında caklığın az düşürülmesi ve 23-24 °C'ye ayarlanması uygun olur. Et yiyici türlerdir. Canlı yemleri çok severler. Fakat kurutulmuş Tubifex gibi yemler de rahatlıkla verilebilir. Dişilerin kuyrukları yuvarlak yalıdır. Renkleri sarımtrak, yüzgleri ise kahverengidir. Erkek daha güzel renklere sahiptir. Sırt, yanal ve karın yüzgeçleri mavi olup, kenarları portakal rengi, kimilerinde ise kırr. Her iki cinsiyette de yumurtlama öncesi renkler çok parlak v~ göz alıcı bir durum alır.
 
Uretimi biraz problemli olan bir balıktır. Yumurtalanı saklama huylavardır. Ekseriya yumurtalarını ağızlarına alarak taşlar arasındaki oyuklara gizlerler. Yumurtlamaları in akvaryum içine küçük bir saksı yatık olarak bırakılır. Yumurtlama, ya bu saksı içerisinde veya alt kısmına doğru yapılır. Erkek bazen saksı altına yumurtaları yerleştirmek için oyuk açar. Dişiyi buraya gelmeye zorlayarak yumurtlamaya çalışır. Eğer bu dönemde di hazır değil ise, erkeğin dişiyi fena şekilde yaralaması da mümkündür.
 
Yumurtaların bırakılacağı zaman her iki cinsiyette de üretim tüplerinin ortaya çıktığı görülür. Yalnız dişininki erkeğinkinden hemen hemen 2 misli daha kalındır. Bu dönemde rahatsız edilmez ve ürkütülmezler ise genellikle ertesi günün sabahında yumurtlama tamamlanmış olur. Bir seferde 50 ile 150 arası yumurta bırakırlar. Bu balıklar genellikle kendi yavrularını da yiyebilirler. Bu nedenle yapay üretim yolu önerilmektedir. Ayrıca uygulanacak tekniği bilmeyenler için yapay üretim oldukça güçtür. Yumurtlamadan sonra dişi ürkek halini bırakır ve oldukça atak bir davranış içine girer. Hatta erkeğe bile hücum eder. Bu dönemde erkeğin akvaryumdan alınması uygun olur. Yumurtalar yuvarlak, sarı veya açık kahverengidir. Yavrular 4 gün içinde çıkar. Oldukça ağır olan yumurta keseleri nedeni ile akvaryumun dip kısmında kalan yavrular 3 gün sonra serbest olarak yüzmeye başlarlar. Bu dönemden sonra dişi balık yavruları ara sıra ağzına alır ve holden hole dolaşır durur. Holun ağzında anaç balık yüzgeçlerini devamlı kullanarak su akımı sağlar. Bir çok yetiştirici yavrular serbest halde yüzmeye başlamadan anayı uzaklaştırmayı denemiş ise de yavruların çoğunluğunun öldüğü görülmüştür. Bu nedenle yavrular serbest halde yüzmeye, iyice alışıncaya kadar ananın kalması, yavruları yeme tehlikesi olmasına rağmen uygun görülmektedir. Yavrular serbest olarak yüzmeye başlayınca ananın rengi koyulaşır ve bu sırada ana uzaklaştılabilir.
 
Bazı balıkların yumurtlamadan önce yaptıkları aşk oyunlarında öpüştükleri de izlenmiştir.
Aynı familyadan, A.trifasciatum ve A. ramirezi ilgi çeken türlerdir.