Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Yumurta Saçanlar Bilgi Demeti 

Sol: Anostomus anostomus ; Sağ: Anostomus ternetzi

YUMURTA SAÇANLAR
                (Characins)
       ANOSTOMIDAE FAMiLYASI
          ÇİZGİLİ ANOSTOMUS, KALEM BALlGI
          ( Anostomus anostomus )
Amozon orijinlidir. Ülkemize de ithal edilmiştir ve kalem balığı olarak tanınmaktadır. Su koşulları bakımından 23-27 "C ve 6.0-7.5 pH 'dan hoşlanırlar. Boyları 16-18 cm.'ye kadar büyüye- bilir. Bitkisel ve hayvansal gıdalar ayrıca zooplanktonlarile beslenirler. Sürü halinde bulunmayı severler. Akvaryumda 3-4 arasında birey olduğunda birbirleri ile kavga ederler. Tek olması halinde kendisine bir yer seçer ve buraya diğer balıkları yaklaştırmazlar.   Yetiştiriciliğinin yapıldığı  bildirilmekle beraber  detaylı bilgilerin olmadığı kaydedilmektedir. iyibitkilendirilmiş ve taşlarla dekore edilmiş akvaryumlardan hoşlanırlar. Suyun iyi filtre edilmesi ve sirkülasyonunfazla olması arzu edilir. Akvaryum iyi ışıklandırılarak alg üremesi ve bunları besin olarak değerlendirmeleri sağlanabilir.    Anostomusternelzi, şekil ve boyca benzer yapıda bir balık olup Brezilya orijinlidir.
Sol: Leporinus fasciatus 
 
SİYAH ÇİZGİLİ LEPORİNUS
(Leporinus octafasciatus)
Anostomidaefamilyasından olan bu balık Amozon nehrinin kolları ile birleştiği bölgelerddoğal olarak bol miktarda bulunmaktar. Su sıcaklığı 24-27 "C ve pH'sı 6.0-7.5 olan sulardan hoşlanırlar. 24-26 cm.'ye kadar olabilirler. Canlı ve dondurulmuş. yemlerle beraber yil yemleri (ıspanak gibi) severek tüketirler. Kendi aralarında bazen kuyruklarını didikleyerek kavga ettikleri görülür ise de akvaryumdaki der balıklar tarafından rahatsız edilmediklerinde uyumlu bir yaşamları vardır. insan eli altında henüz üretimi yapılmamıştır
Kökler ve taşlar ile dekore edilmiş  akvaryumlardan hoşlanırlar. En sert bitkileri bile yiyebilirler. Akvaryumda antı yapacak güçlü bir filtrasyon yararlı olacaktır 
KALEM BALlGI(Leporinus fasciatus )
Ülkemize ithal edilmiş Anastomusanastomus ve Leporinusoctofasciatus gibi kalem balığı ismi verilmbir türr. ingilizcede siyah bantlı Leporinus olarak tanınır. İnce uzun yalı olmakla beraber enine koyu kahverengi bantlar ile ilgi çekici güzel bir balıktır. Doğada 25 cm.'ye kadar büyüyebilir.Üst Amazon bölgeleri ve Venezuella'da yaygın bir türdür. Bitkisel gıdalarla beslenmekle beraber küçük böcek ve kurtları da yerler. istediği pH 6.0-7.5 ve su sıcaklığı 22-27 "C dir. Kendi aralarında bile biraz kavgacıdırlar.Akvaryumlarda diğer rlerce rahatsız edilmedikçe uyumlu olarak yaşarlar. Üretimi yapılmamaktadır.
Sol:Astyanax mexicanus  Sağ: Astyanax fasciatus
 
      (Anoptichthys jordani) (Astyanax mexicanus)
Akvaryum balıkları içerisinde ilgi duyulan bir türr. Bunun nedeni de kör olmalarıdır. Amazon ve Meksika nehirlerinde karanlık mağaralar içerisinde yaşarlar. Akvaryumlarda üretilebilirler. Erkeklerin anal yüzgeci sonunda beyaz bir hat bulunur. 24-2S"C sulardan hoşlanırlar.
A fasciatusbu gruptan ülkemize getirilmiş olan bir türdür ve gümişitetra olarak isimlendirilmiştir.
 

 

Astyanax bimaculatıs
 
       iBENEKLİ ASTYANAX (Astyanax bimaculatus)
Güney Amerika orijinli olan bu balık Amerika'da bir akvaryum balığı olarak ele alınmış ise de Avrupa'ya pek ithal edilmemiştir. Henüz insan eli altında  yetiştirilememiştir. 60 cm.den büyü k iyi bitkilendirilmiş akvaryumlarda çöpçübalıkları ve diğer sakin çiklit balıkları ile uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Su sıcaklığı 23-25 o C olmalıdır. Canlı ve kuru yemlerle beslenebilirler.
Paracheirodon innesi (Neon tetra)
 
       KARDİNAL TETRA (Cheirodon axelrodi)
       (Paracheirodon axelrodi)
m akvaryum balıkları içerisinde en güzellerinden birtanesidir. Sakin huylu balıklardır. Akvaryumda diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşarlar . Hastalıklara karşı da dayanıklıdırlar.
 
Bu türün insan eli altında üretilmesi oldukça zorve problemlidir. Bu nedenle akvaryumcularda satılan balıklar çoğunluğu doğadan yakalanarak sağlanmaktadır. 5 cm. boya kadar ulaşabilirler. Neon Tetra'ya benzemekle beraber daha zayıfça ve ha parlak kırmızı renklere sahiptirler. Vücutlarının orta kısmı solungaç arkasından kuyruk bağına kadar kırmızıdır. Üretim için kullanılacak suyun çok asit (5-6,S pH) ve çok berrak olması gerekir.
 
Cinsiyet ayırımı zor yapılır. Çünkü;dişi ve erkek benzer vücut, renk ve şekline sahiptirler. Erkekler biraz daha kısa yapılı ve karın altları biraz düz yapılıdır. Üretim için erkek ve dişi ayrılır. Çok iyi şekilde bakım ve yemlemeye tabi tutularak kondisyon kazanmaları sağlanır. Bu amaçla Tubifex ve artemia salina kullanılabilir. Yumurtlama yaklaştıkça karının şişmesi nedeniile dişi balık daha kolayayırt edilebilir.
 
Üretim için akvaryum içerisine 20-30 lt. su doldurulur. Çok hafif hava verilir. Suyun biraz asitli olması lazımdır. Ayrıca su çok yumuşak (1 OH) olmalıdır. Her 5 litre su için 1 çay kaşığı tuz ilave edilir. Böylece bakteri faaliyeti önlenebilir.
 
Suyun derinliği 10-12 cm. tutulur. Su sıcaklığı 23-24 C olmalıdır. Damızlık balıklar bu akvaryuma akşam alınır ve çok hafif bir ışık verilir. Ortam uygun ise diğer günün sabahına kadar balıklan yumurta bırakmış oldukları görülür. Yumurtlamanın izlenmesi oldukça zordur. Yumurtalar sarı şeffaf, kahverengi ve yapışkandırlar. Bir yumurtlamada 300-500 arası yumurta bırakabilirler. Yumurtlama olunca anaçlar uzaklaştırılmalıdır.
 
Yavrular çıkıncaya kadar yumurtalar karanlıkta tutulur. iki gün içinde yavrular çıkar ve bundan sonra her gün verilen ışık azar azar çoğaltılır.4-5 günden itibaren larvalar serbest şekilde yüzmeye başlar. Bu süreden sonra yemlemeye başlanır. Olgun hale gelmeleri ancak 9-10 ay sonra olur.
Sol: paracheirodon innesi : Sağ: Paracheirodon axelrodi 
 
      NEON TETRA (Paracheirodon innesi)
      Neon tetra akvaryum balıkları içerisinde en tanınmış ve aranılan bir tanesidir. Küçük akvaryumların en güzel balıklarından biri olarak belirtilebilir. Amazon nehrinin Peru'da bulunan kısımlarında yaşarlar. Zaman zaman yüzbinlerce sürü halinde bu doğal ortamlarında çoğaldıkları rülür. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan yerliler ve çocuklar her gün bir çok balık yakalayarak
bunları mahalle bakkallarına veya balık toplayıcılara sigara, küçük giyim eşyaları veya az bir para karşılığı satarlar. Böylece her yıl milyonlarca toplanarak diğer ülkelere ihraç edilen balıklar bu yol ile kolayca sağlanmış olur.
Neon balıklarının doğalolarak yaşadıklasular minerallerle çok zayıf, çoğunlukla yağmur suları ile beslenen nehirlerdir. Bu nedenle akvaryumda kullanılan suların biraz asit ve su sıcaklığınında 22-24 derece dolaylarında olması lazımr. Tutulacakları akvaryum iyi bir şekilde bitkiler ile donatılmalıdır. Kullalan kumun siyah olması balığın parlak renklerinin daha belirgin olarak göz çarpmasını sağlar.
 

Boyları küçük olan bu balıkların uzunluğu 3-4 cm.ye kadar ulaşabilir ise de genellikle akvaryumlarda tutulanlar 2 cm. dolaylarındadır. Vücutlarının en güzel renkli olan smı cudun alt kısmında kuyruktan anüs bölgesine kadar devam eden koyu kahverengi bölgedir. Buradan başa kadar bir hat halinde karınla beraber gümüşi bir renk üstünde parlak mavi renkli bir şerit bulunur. Mavi rengin üst kısnda ise morumsu bir hat varr. Karın altı anüsten kuyruğa kadar ise çok güzel parlak kırmızıdır. Kuyruklaşeffaf ve renksizdir.


          Yem konusunda pak hassas değildirler. iştahları da iyidir. Tubifex, su piresi ve diğer kuru yemler bunlar için iyi bir gıdadır. Bu balığı akvaryumlarda üretmek iç in pek çok çabalar verilmekte ise de neticede ancak bir kaç yavrunun yaşatılabildiği bildirilmektedir. Bir bilgi olarak sunulursa üretim çalışmalarında 20 It.lik bir akvaryum, az bir bitki, 3 DH'dan daha sert olmayan yumuşak bir su, pH=6.5 ve 22-23 C su sıcaklığı ve 4-5 litre suya 2 çay kığı tuz atılması önerilmektedir. Akvaryum çok temiz ve çok az aydınlatılmış ve balıklarçok iyi birşekilde beslenerek kondisyonkazandırılmış olmalıdır. Bir seferde 60-150 yumurta verebilirler. Yumurtlama olunca balıklar tanktan ayrılır. Yavruların yumurtadan çıkışı yaklaşık 1 gün sürer. Yumurta ve yavrular ışığa karşı çok duyarlıdırlar. 5. güne kadar akvaryum karanlık tutulur. ilk günler yumurta sası daha sonra artemiasalina larvası verilir. Ne yazık ki çok dikkatli çalışılsa bile yaşama gücünün çok az olduğu bildirilmektedir.

 
PİRANHA (Colosoma sp. )
Colossomabrachypomumve C. macro- pomun ülkemize getirilmiş olan Pirenha grubundan balıklardır. Amozonorijinlidirler. Su sıcaklığı 24-26 "C ve pH 7 civarı olan sulardan hoşlanırlar. Genelde kaba yapıbir balık olmasına rağmen Pirenha grubundaki balıkların insan eti bile yerler fikri sonucu bu gruptaki balıklara  ilgi gösterildiği izlenmektedir. Bu grup balıklar 20 cm.'ye kadar büyüyebilirler ve genellikle iri olanlabüyük akvaryumlarda iyi birrünüm verir. Diğer pirenhagrubu balıklar ile tutulabilirler. Akvaryumlarına küçük tür balıkların konulmaması gerekir.
 
PİRANHA (Serrasalmusnatterei)
Oldukça ünlü bir balıktır. Ülkemiz akvaryum sevenlerince de iyi tanınan bir balıktır. Amazon nehri ve kollarının bir türüdür. Çok tanınmış olmalarının ana nedeni çok kuvvetli bir diş yapılarına sahip olmaları ve bir ısırışta bir tutam eti herhangi bir canlıdan kolayca koparabilmeleridir. Dişleri jilet keskinliğindedir. Yüzleri bir buldog köpeği görünüşündedir. Amazon bölgesinde nehre herhangi bir kaza ile düşecek bir canlının birkaç dakikada ancak kemiklerinin kaldığı söylenir. Hatta nehirden bir sürü geçirmek isteyen koyun sahiplerinin önce nehre bir hayvan attıkları ve bölgedeki piranhalar bir araya toplanınca diğer hayvanlarını süratle nehirden geçirme yoluna gittikleri bildirilir. Yaralı hayvanın bırakıldığı yerde, eğer bölgede bu balıktan var ise birkaç dakikada kızıl bir renk alırve koyun kısa bir sürede tüketilir.
 
Bu davranışlarından dolayı akvaryum yetiştiriciliğinde daima dikkatli olunması ve bu balıklara hiç bir zaman güvenilmemesi önerilir. Doğada boyları 30-35 cm.ye kadar ulaşabilen bubalıklar akvaryumda hiçbir zaman bu boya ulaşamamaktadırlar. Çok iştahdırlar. Beslenmelerinde her türlü balıktan yararlanılabilir. Öyle ki her zaman açmış gibi, verilen yeme iştahla saldırırlar. Canlı yem verilmesi daha uygun ise de ölü balık ile de beslenebilirler.
 
Akvaryumlarda başka tür balıklar ile tutulmazlar. Orta boy bir akvaryumda 1-2 çift olarak barındırılabilirler.
 
Vücutları çelik mavisi rengindedir. Boyun altı karın ve anal yüzgeci kızılımsıdır. Arka ve yanlarda sayısız parlak ve yanıp sönen kırmızı ve yeşilimsi noktalar vardır. Cinsiyet ayırımı oldukça zor- dur. Fakat dişilerin daha koyu bir renge sahip oldukları ve daha geniş yapılıolduklarına inanılır.
 
Doğada bile nasıl ürediği konusunda eldeki bilgiler oldukça azdır. Akvaryumda üre-tilmesi konusunda yapılan çalışmalarda başarılı olanlar var ise de üretimi zor bir balık gözü ile bakılır. Üretim için 400-500 It.likakvaryumlarönerilir. Su sıcaklığı 24-26 "C tutulur. Et veya balık ile iyice beslenerek kondisyon kazandırılır. 15-18 cm. uzunluktaki balıklar üretim için seçilir. Akvaryumda bazı bitkilerin bulunması yararlı olur. Balıklar bu bitki altına gelerek köklere yumurta bırakırlar. Şeffaf olan yumurtalar bitkilere tutunur. 2-4 günde yumurtalardan yavrular çıkar. ilk günler Artemia larvası ile beslenebilen yavrular daha sonra kurt ile yemlenebilir.
 
Aynı piranha olarak isimlendirilen ve ülkemize de getirilmiş çeşitli türler vardir. Bunlardan S. gibbus(Kırmızı piranha) ,S.notatusve S.spilopleuraülkemizde de pazarlanmıştır.
Serraselmus Sp.
 
 
 Sol : Serraselmus natterei:  Sağ:Serraselmus sp
 
BEYAZ PİRANHA 
        (Serrasalmus rhambeus)
 
Toplu yaşamaseverler. Dayanıklı ve çok saldırgan bir balıktır. 35 cm.ye kadar büyüyebilir. Akvaryumlarda yalnız olarak veya aynı boydaki balıklar ile beraber tutulabilirler. Çünkü diğer tür balıklara saldırarak parçalayabilirler. Diş yapılaçok sert ve güçlüdür. Belirgin bir cinsiyet ayırımı yoktur. Akvaryum koşullarında üretildiği kaydedilmemiştir. Ağaç dallave taşlar ile dekore edilmiş geniş akvaryumlardan hlanırlar. Su sıcaklığı 24-27 "C, sertlik 10 DH olmalıdır. Tubifex, sivrisinek larvaları toprak solucanı, balık ve diğer etler ile beslenebilirler. Güney Amerika'da Amazon ve Guyana bölgelerinde yaşarlar. S.strio/atusele alınan birdiğer piranha türüdür.
 
  Sol üst: S. natterei     Sağ üst: S. spilopleura 
 Sol Alt : S. stiriolatus  Sağ Alt : Gymnocorymbus ternetzi

      SİYAH TETRA
     (Gymnocorymbus ternetzi)

     ilginç vücut şekli ve rengiyle dikkat çeken bir balıktır. Vücudun arka kısmı siyah, vücut kahverengi ve üzerinde üç adet bant bulunur. Küçük yapılı bir balık olup 6 cm.ye kadar büyüyebilir. Dişiler daha iri yapılı olup, kuyruk rengi erkeklerde daha açıktır. insan eli altında yetiştirilebilirler. 60 cm.den daha büyük ve iyi bitkilendirilmiş akvaryumlarda rahatça barındırı labilirler. Beslenmeleri kolay olup her türlü canlı ve kuru yemi severek yerler. Güney Amerika'da Amazon, Paraguay, Brezilya ve Bolivya'da yaygın olarak bulunurlar.

   

Üst:Hemigrammus ocellifer 

 

 

 

 

 

 

Alt: Hemigrammus caudovittatus

      BUENOS AİRES TETRA
     (Hemigrammus caudovittatus)

     Çok güzel, 12 cm. boya kadar ulaşabilen bir balıktır. Bazen kavgacı olabilir ve akvaryumdaki bitkileri yiyebilirler. Erkekler daha renkli, dişiler ise biraz daha iri yapılıdır. Renkleri kah-verengimsi, yüzgeçleri kızılımsı pembedir. Akvaryumlarda üretilebilirler 40 cm.den daha çok,iri bitkilerin bulunduğu akvaryumlardan hoşlanırlar. 18-28 "C arası, dinlendirilmiş sularda diğer balıklar ile barındırılabilirler. Güney Amerika orijinlidir. Yem bakımından çeşitli gıdalar ile beslenebilirler. Aynı gruba giren Fener Balığı (Hemigra- mmus ocelliter) aktif, grup halinde gezen ve 4-5 cm.ye kadar büyüyebilen bir balıktır. Ülkemizede getirilmiş ve ışıklı tetra olarak isimlendirilmiştir. Erkek daha renklidir. insan eli altında üretilebilir. 40 cm.den daha büyük iyi bitkilendirilmiş akvaryumlarda rahat bir şekilde yaşayabilirler. 22- 27 oC ve 10 DH'dan daha az sertlikteki sulardan hoşlanırlar. Çeşitli yemleri severek tüketirler. Güney Amerika orijinli olup aynı gruba giren H.oce/iter tassus, H.pu/cher (Güzel tetra), H.rhodostomus (Kırmızı burunlu tetra)., H.armstrongi (Altın tetra), H.hyanuary H. unilineatus ve H.rodwayi türü balıklar da benzer koşulların balığıdıriar. Ayrıca H.graci/is ülkemize getirilmiş ve grasilis ismi altında pazarlanmıştır.

 

Sol üst:H.pulcher          Sağ üst: H. ocellifer fassus

Sol Alt:H. rhodostomus  Sağ üst: H. unilineatus 

 

     Hemigrammus erythrozonus

     Tetra grubuna giren bu balık Güney Amerika orijinlidir. Döl verimleri oldukça iyidir. Çok yaygın olan bir akvaryum balığıdır. Bakımıarı da kolaydır. Su konusunda istekleri azdır. Yeter ki temiz olsun. 21-28 "C sıcaklıktan hoşlanırlar. Küçük boylu balıklardır. 3-4 cm.'ye kadar büyüyebilirler. Zarif bir görünüşleri vardır. ince uzun normal balık vücudu şekline sahiptirler. Parlak yeşilmisi-kahverengi vücutlarının tam orta yerinde boydan boya uzayan koyu kırmızı bir    banta sahiptirler. Sırt yüzgecinin ön kısmı  pembemsi, karın ve anal yüzgeçleri ise renksize yakın şeffaftır. Karın, gümüşi beyazdır. Cinsiyet ayırımı pek zor değildir. Erkek daha ince yapılı ve karnı düzdür.
       Neon tetranın üretimi için anlatılan yol aynen uygulanabilir. Yumurta alımından önce iyi bir şekilde canlı yemle veya kuru yemle (su piresi veya Tubifex kurusu ile) beslenmelidirier. Üretim için 20-25 It./ik akvaryumlar uygundur. Kullanılan su temiz, yumuşak, az asit olmalıdır. Bazen sıkılgan ve çekingen olduklarından akvaryum iyi bir şekilde bitkilendirilmelidir. Yumurtlama çoğunlukla bitkiler arasında olur ve birkaç saat devam eder. Yumurtlamadan sonra ebeveynler akvaryumdan uzaklaştırılır ve akvaryum, yavrular serbest halde yüzer hale ge- linceye kadar etrafı kağıt ile kapatılarak örtülur. Az yapışkan olan yumurtalardan 24 saat sonra yavrular çıkar, 3-4 gün sonra yavrular serbest ola- rak yüzmeye başlarlar. ilk günler küçük infusarialar daha sonra ise yavrular için hazırlanmış toz yemler ile beslenebilirler.

 

    Sol üst: H.hyanuary         Sağ üst:H. gracilis

    Sol alt: H. erythrozonus    Sağ üst:H. rodwayi 

   

     ŞEBBOY TETRA
     (Hyphessobrycon erythrostigma)
     Kolombia orijinli olup ülkemize de ithal edilmiştir. 7-8 cm.ye kadar büyüyebilirler. Kendi boylarındaki diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Dayanıklı balıklardır. Üretimleri oldukça zordur. Hatta çok iyi beslenerek kondis- yon kazandırılanlarından sonra bile iyi sonuç alınması güç olmaktadır. Yumuşak4 DH'dan daha yüksek sertliği olmayan, az asit (pH=6.6-6.8), 23- 26 oC sularda tutulmaları önerilmektedir. iyi bakıldıklarında çok güzel olan renkleri tam olarak ortaya çıkar. Vücutları geyik rengi kahverengidir. Orta çizgi boyunca mavimsi parlaklıklar vardır. Solungaç kapaklarının arka hizasında kan lekesini andıran kırmızımsı bir bene sahiptirler. Anüz yüzgeçlerinin kenarı siyah bir şeritle son bulur. Sırt yüzgeçleri pembemsi olup üzerinde enine siyah bir bant vardır. Kimisinde ise sırt yüzgecinin uç kısmı kırmızıdır. Erkekler daha uzun olan sırt yüzgeçleri ile kolayca ayırt edilebilirler.

     Üretmek için Neon tetra'daki yol izlenebilir. Eğer yumurta alımı başarılı ise balıkların çok süratle akvaryumdan alınmaları lazımdır. Bir seferde 100 kadar yumurta bırakırlar ise de yavruların büyütülmesi çoğunlukla güç olmaktadır.

Sol: Hyphessobrycon flammeus  Sağ: H.herbertaxelrodi
    

     Hyphessobrycon flammeus

     Brezilya'nın Rio de Janario bölgesinin bir balığıdır. Üretilmesi oldukça kolay, yumurta ve yavru üretimi yüksek olan bir türdür. Küçük cüsseli, boyu ancak 3.5-4 cm.ye ulaşır. Bu nedenle kendileri gibi küçük boylu balıklarla tutulmalıdırlar. 6-8 tanesi birlikte akvaryumda tutulur ise daha güzel bir görünüş verirler. 50 lt. veya daha büyük akvaryumlar bu balıklar için yeter- lidir. Akvaryumda yosun ve diğer bitkilerin bulunması yararlı olur. Çekingen ve korkak değildirler. Akvaryum içinde sağa sola aşağı yukarı hareket eder dururlar. Su bakımından pek duyarlı değillerse de, çok az asit, yumuşak, 21-27 "C sıcaklığındaki sulardan hoşlanırlar. Her türlü yemi severek alırlar. Fakat ara sıra canlı yem ve kurutulmuş su piresi veya Tubifex unu verilir ise kondisyonca iyi tutulmuş olurlar. iyi beslenirler ise kolayca üretilebilirler. Üretim için 1 dişiye 2 erkek konulur. Erkekler dişiyi delice kovalarlar. Bu sırada dişi bitkiler arasına 10 kadar yumurta bırakır. Aynı anda erkeklerden biri gelir ve yumurtaları hemen döller. Dişi hızlıca yumurtlama yerinden ayrılır. Bu kez tekrar bir kovalamaca başlar ve 100-200 kadar yumurta fasıla ile bırakılır ve erkek tarafından döllenir. Yumurtalar yarı yapışkandır. Yumurtlamadan sonra balıklar hemen akvaryumdan alınmalıdır. Yoksa bulabildikleri bütün yumurtaları yiyecekIerdir. Yumurtalardan su sıcaklığına bağlı olarak 2-3 günde yavrular çıkar. Alqler ilk günler için ideal yemlerdir. infusaria'lar da iyi bir yemdir. Daha sonra canlı yem veya kurutulmuş Tubifex unu verilebilir. iyi beslenirler ise 6-8 ayda ergin hale ulaşırlar.
 


 Sol: Hyphessobrycon heterorhabdus    Sağ:H. robertsi

 

     SİYAH TETRA 
     (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) 

     Hayat dolu, uyumlu, 4-5 cm.ye kadar büyüyebilen akvaryumun orta ve üst düzeylerinde gezme alışkanlığı olan bir balıktır. Adipose yüzgeci dişilerde daha iri yapılıdır. Akvaryumlarda üretilebilirler. Dinlendirilmiş, 24-26 "C sulardan hoşlanır ve 30 cm.den büyük akvaryumlarda,diğer balıklarla barındırılabilirler. Güney Ameri- ka'da Brezilya'da yaygın birtürdür. 

     BAYRAK TETRA 
    (Hyphessobrycon heterorhabdus) 
 
     Canlı yapılı, uyumlu, dayanıklı 5 cm. boya ulaşabilen bir balıktır. Vücut yeşilimsi ve uzunluğuna kırmızı bir banta sahiptir. Adipose yüzgeci dişilerde daha geniş ve iridir. Dinlendiriimiş 23-25 "C az asit sulardan hoşlan ırlar, insan eli altında yetiştirilebilirler. Kuru yem, tubifex, su piresi gibi çeşitli yemlerle beslenebilirler. Güney Amerika'da Amazan orijinlidir. 
 
    Hyphessobrycon robertsi 
 
     6 cm boya kadar büyüyebilen ve akvaryumun orta ve dip sularında yaşama alışkanlığında olan bir balıktır. insan eli altında üretilebilirler. Erkeklerin anal yüzgeçleri, dişilerinkinden dikine daha uzun yapılıdır. iyi bitkilendirilmiş 30 cm.den büyük akvaryumlarda yaşatılır ve 23-26 oC dinlendirilmiş sulardan hoşlanırlar. Tubifex, su piresi, kuru yem, marul, ıspanak gibi çeşitli yemlerlebeslenebilirler. Güney Amerika orijinlidirler. 

 

      Uyumlu, dayanıklı , 6 cm ye kadar kadar büyüyebilen, akvaryumda çoğunlukla dip kısımlarda yaşamayı seven bir balıktır. Sırt yüzgeci ve apidosa yüzgeci erkeklerde daha geniş yapılıdır. İnsan eli altında üretilebilirler İyi bir şek,lde bitkilendirilmiş akvaryumlardan hoğlanırlar