Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Yılan Yetiştiriciliği     

      Bir restoranda yemeklik olarak kullanılan ve müsteri bekleyen yılanlar 

     YILAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 
     Yılan yetiştiriciliği ülkemiz için hiç bilinmeyen konulardan bir tanesidir. Karada yaşayanlar olduğu kadar su içerisinde yaşayan pek çok türü bulunan lanlar konusunda dünyanın bir çok ülkesinde çok başarılı yetiştiricilik çaşmaları vardır. Yılan yetiştiriciliğinin ele alınmasında pek çok 'neden bulunmaktadır. Yılan eti bir çok ülkde bazı türler açısından çok değerlidir. Doğadan . avlanan lan miktarının azalması ve yılan etineolan talep nedeniyle yetiştiricilik çalışmalarına girişilmiştir.
 
 
lanların yemeklik olarak kullanılmaları yanında yılanlardan elde edilen yılan zehirinin tıpta geniş ölçüde kullanılması ve bu ürüne olan talebin ldan yıla artması da yettiricilik nedelerinden birisi olmuştur.
 
 
Sol:Combat türü yılan ve yumurtaları     Sağ:Kobra ile üretilmiş Vietnam şarabı
 
 
Yılan yetiştiriciliğinde diğer bir etken de çeşitli hayvanat bahçeleri ve amatör meraklılar için yılan yetiştirilmesidir. Çünkü bazı türlerin doğadan yakalanarak hayvanat bahçelerine alınması yerine yettirilerek gösterime sunulmanın bir çok tür in mümkün olduğu rülmüştür.
 
         Yılanların türlere göre farklı davranışları ve buna bağolarak farklı yetiştirme yöntemleri var ise de yine de benzerlik gösteren taraflavardır. Ülkemizde ise bazı yılan türlerinin yetiştirme bakımından özellikle yılan zehiri üretme açısından ele alınması meraklı kişiler için söz konusu olabilir. Ülkemizden eski yıllarda yılan toplanarak yurt dışına kırıldığı bilinen bir durumdur. Günümüzde ülkemizden yılan avlanarak dışaya pazarlanması yasalolarak suçtur. Ama, yine de bazı kaçak avcılıkların sürdüğü de bilinen bir durumdur. Yalnız bu kak avcılığın devam etme şansı da pek bulunmamaktadır. yle olunca yetiştiricilik konusunda başarılı olacakların zehir üreterek karbir işletme kurmaları da olasıdır. Bu konuda 2003 yılında İzmir'in Selçuk İlçesi'nde yılan bağı zehiri üretme amayla bir teşebbüs olmuş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan kuruluş izni alınmıştır. Bu tür girişimlerin başlaması ile yeni iş kaynaklayaratılabileceği düşünülebilir. Yemeklik olarak yılan yetiştiriciliği konusunda bir örnek olarak Çin ve Vietnam'da yettiriciliği yapılan Kobra üretimini ele alabiliriz. Bu ülkelerde kobra yılaeti çok makbul sayılan bir gıdadır. Hatta kobra ile üretilmiş şarap türlerinin pahalı bir içki olarak Vietnam'da pazarlandığı kaydedilmektedir. Bunun yanında kobra zehiri geleneksel Çin tıbbı ve modern tıpta çok değerli bir ürün durumundadır. Çin'e eskiden bolalarak Vietnam'da avlanarak pazarlanan kobra yılanı miktarının azalması sonucu yetiştiricilik çalışmalarına gidilmiş ve barılı bir uygulama bu gün üretim dünyasına girmiş bulunmaktadır. Vietnam'da Hanoi'nin kuzeyindeki bir köyde sayısız yılan çiftliği oldu ve bu köydeki yılan eti lokantalarının ülke çapında çok ünlü olduğu kaydedilmektedir
 
     Sol: Western Taipan (Oxyuranus microlepidotus)
      Sağ: Python rerius cazip renkleri ile ilgi çeken ve insan eli altında oluşturulmuş yeni bir yılan hattıdır
 
 
      Çin'de yetiştiricilik için ilk önceleri Vietnam'dan yumurta getirilmiş ve ilk deneme yılında 20.000 adet yılan yetiştirildiği kaydedilmiştir. YUmurtalardan çıkış cü %90 olmaktadır. Yalnız kış. aylarında aşırı soğuklara dayanamadıkları için kışlatma da dikkatli olunması gerekmektedir. Yumurtalardan yavru çıkışı iki ay sürmektedir. Canlı olarak 7 dolar civarında olan fiyat yetiştiricilik için teşvik edici olmaktadır. 2000 yılı için yüz binleri aşan bir üretimin kurulan bir kooperatıf  aracılığıyla sağlandığı kaydedilmektedir. Bir yaşlı bireylerde canlı ırlık 0.5 kg ve erginlerde ise
ı.5 kg olmaktadır. Yalnız Vietnam'da ormanlardan avlanarak pazarlanan kobra yılanlarında canlı ırlığın iki misli olduğu ve fiyatının da 25- 30$ civarında olduğu bildirilmektedir.
 
      Yılan üretiminde ilk aşama darrıızlık olacak bireylerin temini ve çiftltirilmesidir. Erkekler çiftleşmeye hazır olduklarında dişilere yanaşırlar. Bu dönem genelolarak erkek yılanların deri diştirdikleri dönemdir ve yeni deri diştiren yılanların çiftleşmeye karşı ilgi gösterdikleri zlenir. Burada yeni deri değiştiren yılanlardaki taze deri kokusunun cinsel ilgiyi arttırdığı sanılmaktadır.
 
     Çiftleşme türden türe farkolmak üzere sa veya uzun sürebilir. Çiftlme anında yılanların hiç hareket etmemeleri ilginç bir davranıştır. Üretim için ele alınan türün üreme dönmindeki sıcaklık istinin iyi bilinmesi gerekir. Bu nedenle ilk yumurtlama ve çiftleşme gözleminde çevre kullarının (Sıcaklık, rutubet, günlük aydınlanma süresi, mevsim vs.) iyi bir şekilde kayıt edilmesi yetiştirmenin diğer aşamalarında yararlı olacaktır.
 
 

     Erkek ve dişileriri ayrı tutulması önerilmektedir. Çünkü uzun zaman beraber tutulan erkek ve dişllerin çiftleşmeye pek arzulu olmadıkları gözlenmiştir. Üretime alınacak bireylerin fazla beslenerek şişrnanlatılmaması ve şişman bireylerde üreme istinin kısıtolduğu bildirilmiştir.

 

 
    Hayvanat bahçelerine satılmak üzere çeşitli yılan türlerini yetiştiren dünya çapında ünlü yılan çiftlikleri bulunmaktadır. Bu konuda yetiştiriciliği yapılan bazı yılan türleri resimleriyle birlikte aşağıda sunulmuş bulunmaktadır. Örneğin bu kuruluşlardan bir tanesi olan Avusturalya'da ki Queensland Museum isimli firma 120 tür yılana sahip olduklarını ve bunların bir çoğunu başarı ile yetiştirdiklerini kaydetmektedirler. Bu kuruluşa yılan müzesi olarak bakılmaktadır. ABD'nde de bu konuda başarılı kuruluşlar vardır. Bu amaçla yetiştiriciliği yapılan İngilizce Western Taipan (Oxyuranus microlepidotus) de-nilen türün, 9-20 adet yumurta bıraktığı 66 gün sonra yumurtalardan yavru çıktığı, yumurtadan çıkan bireylerin 40 cm dolayında olduğu ve anaçların tavşan ve iri fareler ile beslendikleri kaydedilmiştir Bu yılanlar 2 m. dolayında bir boya sahip olup dünyanın en zehirli yılanlarından biri sayılmaktadır.
 
Aynı şekilde Angola pitonları hayvanat bahçeleri için aranılan bir türdür. Bu yılanların Ana vatanlarında bile azaldığı ve çok zor yakalandıkları kaydedilmektedir. Fakat ABDinde bu tür başarı ile yetiştirilebilmektedir Bu yılanlar oldukça utangaç, insan eli altında yetiştirmeye yatkın 27-290C sıcaklık isteyen 2-3.5 m. boyı.inda bir türdür.
 

Python türü ve insan eli altında üretim için alınmış yumurtalar
 
Yılan yetiştiriciliği üzerinde yapılan çaşmalar sadece yılan yetiştiriciliği ile kalmaş üretimde yeni hatlar elde etme nünde de başarılı çalışmalar yapılmıştır. Örnin Python rerius türünde mutasyon yoluyla elde edilen bir hat doğada bulunmamakla beraber insan eli altında farklı renkli bir ırk olarak yetiştirmede ele alınmış bulunmaktadır. Elde edilen hat yeni ve sayıca kısıtlı bir üretim yapıldığından fiyatı da çok yüksektir. Bu ırkın üretimi kolay, orta bir rutubet istemekte 25-30QC ısılardan hlanınakta ve 1.5 m dolaylarındadır. Yeni hat normal türe oranla çok daha açık ve parlak renklere sahip ve derideki desenler daha göz alıcı ve çok belirgindir.


 Lampropeltis t. campbelli türü ABD lerinde akvaryumlar için insan eli altında üretilen bir yılan türüdür. Cazip renkleri ile ilgi çekerler