Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Mırmır Yetiştiriciliği
     MIRMIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
     (Litbognatbus mormyrus)

     Sparidae familyasına dahildir. Eti lezzetli olup değerli balıklardan sayılabilir. Subtrapikal iklim kuşağında bulunur Atlantik kıyılarında Biscay körfezinden Cape Verde'ye, Kızıl Deniz Akdeniz ve Karadeniz'de dağılım gösterir. Aynca Hint Okyanusu'nun güneyinde de bulunur.

     Demarsal bir türdür. Maksimum 150 m. derinliğe kadar olan sularda dağılım gösterir. Kumlu, kumlu-çamurlu bölgeleri tercih eder. Posidonya yataklarında özellikle genç bireylere sıklıkla rastlanır. Genç bireylerin sürü oluşturduğu gözlenmiştir. Genellikle erginlere 25 cm. 'lik uzunluklarda rastlanır. Eurihalindir. 55 cm. (Toplam Boy) ve 2,2 kg ağırlıkta daha iri bireylere rastlanabilir. Karnivor bir balıktır. Knıstase, kurt ve mollusklar (bivalvia, gastrapoda) ile beslenir.

     Vücut ovaldir. Burun gözlerin ön kısmında ve uzundur. Burun ve baş üstü kahverengidir. Gözler nispeten küçüktür. Vücut genelikle gümüşi gridir. Sırt kısmı daha koyudur. Karın beyaz sarımsı-beyazdır. Vücudun lateralinde 14-15 koyu renkli bant açıkça görülebilir. Ve balığı dıştan tanımada özel bir görünüş olarak belirtilebilir. Dorsal ve Kaudal kahverengimsi renktedir. Diğer ' yüzgeçler daha açık renklidir.

     Yetiştiriciliğine ilgi duyulmakla ve larva üretiminde başarılı olunmasına rağmen yaygın bir yetiştiriciliği yoktur. Yakın yıllarda alternatif bir tür olarak yetiştirmede yer olması beklenmektedir. Yetiştirmede çipura ve levrek yetiştiriciliğine yakın yöntemler uygulanır. Ülkemizde de larva üretiminde başarılı olunmuştur.