Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Kefal Yetiştiriciliği ve Dalyancılık 

 

      KEFAL BALlĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

 

Kefal balıkları dünya denizlerinde çok yaygın olan bir grubu teşkil ederler. Özellikle Mugil cephalus tüm tropikal denizlerden ülkemiz denizlerine kadar var olan bir rdür. Tayvan, İtalya ve ülkemiz dalyanlarının en değerli bak türlerinden biridir. Pek çok ülkede tanınan ve bilinen bir tür olduğundan aranılan değerli bir balıkr. müzde yetiştiriciliğine ilgi özellikle dalyanlarda oldukça fazlar. Kefal balıkların kültürü son yıllara kadar sadece doğadan dalyanlara giren yavrular yolu ile sağlanmış olmakla beraber, yavru üretimi konusunda da barılı sonuçlara ulılmışr. Günümüzde kefal yetiştiriciliği genel olarak diğer türler ile birlikte uygulanmaktadır. Kefal balıklarının yetiştirilmesi üzerine istek birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Öncelikle etleri çok lezzetlidir. Çok çeşitli tuzluluk oranlarına dayanabilirler. O tuzluluktan %0,38 tuzluluğa kadar kolaylıkla yaşarlar. Sıcaklık değişimlerine karşı da toleransları çok geniş olup, 2-35°C arası sıcaklıklarda barınabilirler:

 

Yemleme bakımından da pek çok yemi değerlendirebilirler. Planktonik bitkisel ve karbonhidratça zengin yemlerle de beslenebilirler. Bu nedenle gübreleme yolu ile planktonca zenginleştirilen yerlerde yetiştirilebilirler. Yapay yemleri de kolayca alırlar.

DOGAL ÜREME DURUMU:

Yumurtlama mevsimi türlere göre fark eder. Yumurtaları pelajiktir. Yumurtlama esnasında bir dişinin peşinde pek çok erkin yumurtlamayı teşvik ettiği izlenir. Yumurtalardan yavru çıkışı sıcakğa bolmakla beraber normal sıcakkta 2 günde olur. Yumurtadan çıkan larvalar kıyılardaki azmaklara girer ve buralarda bol olan
p
lanktonlayiyerek büyür. Kış sonlarında girdikleri lagün, azmak veya dalyan sularında sonbahara kadar kalırlar. Havaların suması ile birlikte sığ kısularıterk ederler. Genel olarak yavrular diatom ve Cyanophyceae tüplanktonları tercih ederler. Tatsularda yaşayan Hindistan ve Pakistan yörelerinde bulunan Mugil corsula türü larvaların kopepodları ve küçük zooplanktonları da severek tükettiği kaydedilmiştir.

 

Balıklar büyüdükçe aldıkları gıdalar da büyür. Bitkisel orijinli gıdalar da alırlar. Topan kefal veya has kefal adı verilen Mugil cepbalus 50-55 cm. boy ve 2-3 kg. ağırlığa 3-5 yılda ulaşır. Diğer türler ise daha küçük yapıdadırlar. İndo pasifik orijinli Mugil tade türün ise maximum 70 cm.'ye kadar büyüdüğü bildirilmektedir.

 

İSRAİL'DE KEFAL YETİŞTİRİCİLİĞİ

     Kefal bağı yetiştiriciliğinin başarılı olarak yalğı ülkelerden biri Israil'dir. Bu ülkede sazan balıkları ile polikültürde kefal balıkları yetiştirilir. Yetiştirmede daha çok Mugil cepbalus türü ele anmakla beraber, Mugil capito ve Mugil auratus türleri de yetiştirilir. İsrail'de kefal bağı yetiştiriciliği 1940 yıllarında başlamışr. Bu yetiştirmeye blamada, havuzlardaki tüm yemlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çitli bakların birlikte yetiştirilmesi fikri etken olmuştur. Bu amla pek çok r ele alınmış ve neticede Tilapia türleri özellikle Tilapia galilea ve Tilapia nilatica türleri ile kefal ve sazan balıklanın müştereken başarılı şekilde yetiştirilebileceği saptanmıştır. Bu yetiştirmede en önemli sorun üretimde kullanılacak yavruların temininde olmaktadır.

 

Bu ülkede kefal yavruları yakalandıktan sonra ilk yıl yalz olarak stoklanmakta ve ikinci yıl 50-70 grama ulaşınca sazan ile birlikte diğer havuzlara alınmaktadırlar. Stoklamada hektara 500-800 adet bak bırakılması yaygın bir uygulamadır. 5-7 ay sonra kefaller pazarlanacak ağırlığa ulabilmektedirler. Dekara üretim konusunda çeşitli bildirişler olmakla beraber sazan ile yetiştirmede bu üretimin azami 100 kg. dolayında kabul edilmesi gerekir. Bir çalışmada hektara yaklaşık 1.200 sazan, 1.000 Tilapia nilatica ve 600 adet kefal stoklamanın yeterli bulunduğu bildirilmiştir. İsrail'de Tilapia ile birlikte Kefalin sazan yetiştiriciliğinde ele alınması üretim alanındaki farklı yemlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesine neden olmaktadır.