Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Olta Balıkçılığı » Balık Nerede BulunurBaraj su çıkışları, gerek iç gerekse dış tarafta balıkların bol olarak bulunabileceği yerler olarak belirtilebilir. Çünkü barajdan gelen su ile yem gelme olasılığı oldukça yüksektir


 

BALIK NEREDE BULUNUR
 
Her balık avı ele alındığında bu balıkların nerede bulunabileceği konusunda bilgiler ileride verilecek ise de, bu kısımda kısa bir ön açıklama yapılması yönüne gidilmiştir.
Balık avcılığında en önemli konu av mahallinin belirlenebilmesidir. Çünkü olta takımı iyi yapılmış ve çok uygun yemlere sahip olsanız da bölgede balık yok ise avcılığın boş geçeceği açıktır. Bu nedenle bir olta avcısının ilk öğrenmesi gereken konu, balığın bulunabileceği yeri saptaması veya tecrübe ile öğrenmesidir.
Her balık türünün kendine göre davranışları olmakla birlikte bazı genel kaideler tüm balıklar için geçerlidir. Öncelikle balıklar kendilerinin pek çok düşmanı olduğu için emniyetli buldukları bölgelerde yaşama eğilimindedirler. Balıkların bulunabileceği yeri tayin eden ikinci konu ise balıklara yem olabilecek imkanların çok olduğu yerlerde balıkların gezmeyi tercih ettikleri alanlardır. Kısa ve öz olarak balıklar emniyetli ve yem imkanı bol veya iyi olan yerlerde bulunurlar. Avcılık mahallinin de bu görüşlere göre aranmasında yarar vardır.

 

Sol: Göl kıyılarındaki otlu yerler ve yakın kısımlar balıkların bol olabileceği muhtemel alanlardır. Çünkü otlar içerisinde çoğalan yemler balıkları cezbeden kaynaklardır
Sağ: Köprü altları da nehirlerde balıkların bulunabilecekleri alanlarolarak mutlaka denenmesi gereken yerlerdir. Çünkü her balık gizlenebilmek için kendine uygun yerler aramaktadır veya bu gibi yerlerde yem beklerler.
 
 
Tatlısu balıkları açısından şu kısa özetlemeleri yapabiliriz. Balık avlanacak yerin saptanması için önce avlanacak balığın iyi tanınması ve yemlenmeleri konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Şöyle ki bu balık türü hangi yemleri sever? Durgun sulardan mı hoşlanır, yoksa akıntılı suları mı sever, yem alma alışkanlıkları sabah mı, gece mi yoksa akşam üstü müdür? Derin ve sığ yerlerden mi hoşlanırlar? Mevsimlere göre alışkanlıklarında farklılıklar olur mu? Göç ederler mi? Genel olarak nehirlerde balıkların çoğu az akıntılı yerleri tercih ederler.Bitki ve ağaç köklerine yakın yerler balıkların gizlenme yerleri olabilir.Alabalıklar çağlayanların alt kısmındaki kovuklarda akıntı ile gelecek yemleri almak için beklerler.Ağaçların ve bitkilerin bol olduğu yerlerde büyük balıklar bol bulunabilir.Bu gibi yerlerde yılan,sazan ve bıyıklı balıkların bol olarak bulunacağı tahmin edilebilinir.
Nehirlerde, akarsularda geniş durgun alanlar ve bu alanlarda ağaç gölgeli kuytu yerler balıkların saklandığı yerlerdir.Eğer suda iri yapraklı bitkiler var ise bu yaprakların altı bir çok balığın sığınağı olabilir. 
Balıkların bulunmasının tahmin edildiği yerlerde, avda kullanılacak yem ile bölgenin yemlenmesi ve çevredeki balıkların çoğunun burada toplanmasının sağlanması da av şansını arttırır.Ege kıyılarında bu çalışma mazmuz yapma tabir edilir.


Sulardaki hayat birbirini takip eden bir süreç içerisindedir. Suda üreyen planktonları küçük balıklar, küçük balıkları daha iri balıklar ve bunları da daha iri balıkların yemesi yolu ile dönen bir hayat döngüsü kurulmuştur. Bu nedenle bir yerde balık var olup olmadığını anlamak için suyun verimliliğini de bakmak yararlı olur. Eğer bir su ortamında plankton bol ise balıkların bu ortamda bol olarak bulunmaları da doğal olarak beklenecektir


 

Köprü altları, kanal girişi ve çıkışı gibi yerlerde de bol balık bulma şansı vardır.
Deniz balıklarında ise bilgi ve tecrübe en önemli konudur. Özellikle iyi bir av yapılan alanın unutulmaması ve her zaman o yeri bulabilmek lazımdır. Nişan almak tabir edilen bu çalışma yapılmaz ise her seferinde aynı yeri bulmak mümkün olmayabilir. Hatta denizlerde aynı yerler keşfedilmesi 8-10 metre uzağında bir tek balık tutulamadığı halde olta bilinen yere atılınca devamlı balık tutulabilir. Çünkü denizlerde de karada olduğu gibi balıkların gezdiği ve gezmediği yerler mevcuttur. Balık türlerine göre bu yerler değişebilir. Bu konuda deneme ve tecrübe çok önemlidir. Mevsimlere göre balıklar farklı derinliklere inebilirler. Bu konuda tecrübeli ve bilgili olmak gerekir. Örneğin; çipura balıklarının kıyılara yaklaştığı yaz aylarında 3-4 kulaç yerde lidakiler bol olarak bulunduğu halde, 8-10 kulaça olta atılmaya kalkılır ise elbette ki şans azalacaktır. Bu nedenle bir kez balık avlanan alana tekrar gelebilmek için nişan alınır. Bu nişan alma veya kerteriz tutmak balık avcılığında çok önemli bir konudur. Bu amaçla birbirlerine 90 derece olan iki ayrı yönde, her yönde iki mahallin birbirini kestiği nokta olarak yer tayini yapılmalıdır.
Hatta iyi ve becerikli bir balıkçı av yaptığı yerler ile ilgili bilgileri var ise bir not defterine not ederse gelecek yıllarda bu yerleri yoklayarak avcılık şansını arttırabilir.
Son teknoloji ile GPS aletine yer işareti koyarak bu işi daha teknik olarak gerçekleştirebilir.