Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi » Sazangiller 1. Cobıtıdae familyası , Botya (botia macracanthus) Lleopar zebra, Zebra Büyük arı ballğı, Cobitis taenia              SAZANGİLLER

 
COBITIDAE FAMİLYASI
 
 
 

 

Acanthophthalmus semicintctus

        8 cm.ye kadar büyüyen ve dipte yaşama alışkanlığı olan balıktır. Vücut uzun üst kısmı koyu kahve ve dikine açık sarı-pembe arası -şeritlerle kesil miştir. Geceleri hareket etmeyi sever, gündüzleri ise kumun içine vücudunu gizlemeye çalışır. 3 çift bıyığı vardır. Dişiler daha iri yapılı ve soluk renklidir. Bazı akvaryumcularda az miktarda ü retilebilmiştir. 40-50 cm.denbüyük az ışıklı dip kısmı kumlu, içinde küçük mağaralar oluşturulmuş ve iyi bitkilendirilmiş akvaryumlararı severler. 

Akvaryumların üst kısımlarında yaşa maktan hoşlanan balıklar ile birlikte uyumlu şekilde yaşarlar. 23-30 oC su ve 10 DH dolayında sertlikten hoşlanırlar. Güney Doğu Asya'nın balığıdır. A.myersi benzer bir tür olup yılan şeklindedir.8 cm. kadar büyüyebilir. Bu gruptan A.kuhli ülkemize getirilmiş ve Kuhli ismi altında pazarlanmıştır. 
 
 
          Botia macracanthus
 

 

          BOTYA (Botia macracanthus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobitidae familyasına dahildir. Vücutları açık kahverengi sarımsı ve dikine siyah kalın bantları olan bir balıktır. 30 cm.ye kadar büyüyebilir. Hareketli ve çok yavaş gelişen bir türdür. Akvaryumlarda ele alınan bir çok Botia sp. türü vardır. Çoğunluğunun akvaryumlarda üretimi yapılmamaktadır. Su içerisindeki eseri kimyasal maddelere karşı bile hassastırlar. 4 çift bıyıkları vardır. Cinsiyet ayırımı zordur. Diğer balıklar ile uyumlu bir şekilde akvaryumlarda yaşayabilirler. 24-30 oC sulardan hoşlanırlar. Haftada bir ak-varyum suyunun bir kısmının (1/4 veya 1/3) diştirilmesi yararlı olur. Canlı ve ansız yemlerle kolay bir şekilde beslenebilirler. Güney Doğu Asya, Sumatra orijinlidir. Bu grupta B.lohachata 10 cm., B.striata 10 cm., B.sidthimunki 3 cm., B.beauforti 25 cm.ye kadar büyüyebilen ve akvaryumlarda ele alınan balıklarr. Bu grup içerisinde B. modesta (Modesta), B. sidthimunki (Cüce botya), B.beauforti (Çizgili Botya), ve B. hymenophysa (Çizgili botya) ülkemize ithal edilmişlerdir.

   

 

       Sol:Brachidanio frankei                     Sağ: Brachidanio rerio
 
 
       LEOPAR ZEBRA (Brachidanio frankei)

        Akvaryum yetiştiriciliğine nispeten yeni katılmış bir balıktır. 1961 yıllarında ele alınan bu balık günümüzde oldukça yaygınlaşmış bulunmaktadır. Yurdumuzda da sevilen bir rdür. Oldukça hareketli diğer balıklar ile uyumlu ve yetiştirilmesi kolayolan bir türr. Temiz ve iyi havalandırılan akvaryumlarda suyun niteliğine pek aldırmadan kolayca yaşayabilirler. istedikleri en iyi su sıcaklığı 20-24 oC arasıdır. Her türlü yemi alırlar. Akvaryumlarda 5 cm. kadar boya ulaşabilen bu balıklar altın sarısı renkte ve üzerlerinde küçük beneklere sahiptirler. Diler erkeklere oranla daha iri ve soluk renklidir.

 

 

      Üretilmeleri oldukça kolaydır. 6 aylıktanitibaren üretime alınabilirler. iyi beslenerek kondisyon kazandırılmalıdırlar. Üreme zamanında erkekler daha belirgin beneklere sahip olur ve  hareketlilikleri artar. Dişilerin ise karınıarı iyice şişmiş olur. Su pH'sl 7-8 ve sıcakğı 26-27 "C din lendirilmiş su bulunan bir akvaryuma 2 dişi 4 erkek konur. Yumurtlama ekseri sabahları olur. Eğer yumurtlama olmaz ise su pH'sı 0.2-0.3 derece düşürülerek etkide bulunulabilir. yumurtlama 2-3 n devam edebilir ve 1000 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtlama bitince anaçlar hemen ayrılmalıdır. Yumurtalardan yavrular eğer su sıcaklığı 26-27 oC ise 2 günde çıkar. Yavrular ilk günler cama tutunur. Yemlemede Zebra (Brachidania rerio) yavrulanda olduğu gibi davranılır

 

 
 
 

 

ZEBRA (Brachydanio rerio)

 

 
Zebra balığını üzerinde zebra'nın çizgilerine benzer hatlar olduğundan zebra balığı denilir. Yaygın ve tanınan bir türdür. Hindistan orijinlidir. Hareketli bir balıktır. Akvaryum içerisinde bir köşeden diğer köşeye devamlı gezer durur. Diğer balıklarla beraber çok iyi ve uyumlu bir şekilde yaşarlar. Hareketli olmalarına rağmen diğer balıklara bir zararları olmaz. Sürü halinde yaşamaktan hoşlanırlar.
Tropikal baklar içerisinde oldukça yaygın ve aranılan bir baktır. Boyları dişilerde 5 cm.ye kadar ulaşabilir. Erkekler ise dişilerden daha ufaktır. Erkeklerde karın düz ve bu nedenle dişiye oranla daha ince gör. Vücut temelolarak gümüş rengindedir. cudu boydan boya 7 ile 9 arasında mavi çizgilere sahiptir. Bu çizgiler kuyrukta da devam eder.
Yaşam' koşulları bakımından 20 ile 30-32 C arasındaki' sıcaklıklarda yaşayabilirler. Bu bakımdan dayanıklı balıklardır. Bu balıklar için en ideal su ısısının 25-26 C olduğu söylenebilir. Nötr sulardan hoşlanırlar ve 6.5 ile 7.2 pH arasındaki sular bunlar için idealdir. Daha sert sularda da yaşarlar. Fakat üreme bakımı ndan problemli olabilir. Normal çeşme suyu konmuş akvaryumlarda bol havalandırma koşullarında rahatça yaşarlar.
Yem bakımından da her türlü yemi kabul ederler. Yemlenmelerinde haftada bir canyem alırlar ise döl alma işi garantilenmiş olur ..
Bu balıkların üretilmesi pek zor değildir. Oldukça fazla sayıda yumurta bırakırlar. Yumurtlatmak için akvaryuma konulduklarında dikkatli olunmadığında ve önlem alınmadığında yumurtalarını yerler. Bu nedenle yumurta bırakmaları için damızlık balıkların konulacağı akvaryumların dip kısmı 1-2 cm. ebadındaki çakıl taşları ile kaplanır. Böylece dip kısımda taşlar arasına düşecek yumurtalar balıkların yemelerinden kurtalş olur. Akvaryumun dip kısmına zeminden2.5 cm. yükseklikte ancak yumurtaların geçebileceği kadardelikleri çok ince bir ağın çokgergin olarak gerilmesi ile de yumurtaların yenilmekten kurtarılabileceği bildirilmiştir. Kimi üre ticiler cam bilya kullanarak bunu sağlarlar. Balıkların geçemeyeceği kadar aralıklarla yarım santim kalınlığındaki cam boruları yan yana tabandan 2 cm. karıya koyarak da yumurtaların yenmesi önlenebilir.
Yumurta almak için uzun bir akvaryum seçilir. Dip kısmı biraz önce belirtildiği gibi önlemler alarak kaplanabileceği gibi en basit olarak iri çakılla kaplanır. Temiz ve klorsuz çeşme suyu doldurulur. Yarı yarıya şaşal suyu veya saf su koymak, suyu çok sert olan yerler için gereklidir. Akvaryumda suyun yüksekliği 6-10 cm. arasında tutulur. Akvaryum bol aydınlatılmalıdır. Temostatlı bir ısıtıcı ile su sıcaklığı 26 °C'de tutulur. Bu şekilde hazırlanan akvaryum en az 3 gün dinlendirilmelidir. Dinlendirilmemiş su kullanılır ise yumurtaların %50'sinin hemen beyaz bir mantar tabakası ile kaplandığı ve öldüğü görülecektir. Mümkün ise lif yapraklı bitki konulabilir. Sıcak su ile dezenfekte edilmiş söğüt kökü de konabileceği bazı yazarlarca önerilmekte ise de gereği yoktur.
Yavru alınacak erkek ve dişiler birbirleriden 1 hafta kadar önce ayrılmalıdır. Bol sayıda damızlık olabilecek balık var ise karnı şişmiş dişilerden takriben 1 ylarında olan 4-5 cm. boyunda olanlar ayrılmalıdır. Bu bir hafta içerisinde balıklar buz dolabında saklanmış daphnia ve tubifex ile en iyisi mümkün ise bu yemlerin canlıları ile beslenmelidirier.
Bu şekilde ayrı bakılan dişi ve erkeklerin hazır olduğu anlaşılınca hazırlanmış olan akvaryu ma alınırlar. Dişilerin hazır olduğu karınıarının iyice şiş olmasından, erkeklerin ise aktif ve renklerinin parlaklmasından döl vermeye hazır olduklaanlaşılır. Akvaryuma tek bir çift konulmaz, en az birdişiye iki erkek konulmalıdır. Bu çalışmalar iyi yapılmış ise diğer günün sabahında balıkların yumurtlamış oldukları rülür. Yumurtlama
periyotlar halinde devam eder. Kendisinden yumurta alınan bir dişi, 3 hafta sonra tekrar yumurta bırakabilir. Yumurtlamadan sonra balıkların hemen alınması lazımdır. Zira yumurtlamayı bitiren 
balıklar bu kez de bıraktıkları yumurtaları aramaya ve bulduklarının tümünü yemeye başlarlar. Bir dişi eğer ilk yumurta alımında kullanılıyor ise bu yumurtalardan yavru çıkmaması mümkündür. Fakat ikinci yumurta alımında iyi yumurta verecektir. Yumurtlama sayısı arttıkça balıklar daha fazla-umurta vermeye ve yumurtalarından daha yüksek oranda yavru çıkmaya devarneder. Genel olarak bir balıktan ortalama 250 dolayında yumurta elde edilir. Bu sayı 1000'e kadar yükselebilir. Yumurtalar yarı yapışıktır ve oldukça iri sayılırlar. 24 ile 48 saat arasında yumurtalardan yavrular çıkar. iki gün içerisinde de yavrular serbest yüzebilir hale gelir. ilk günler çok az verilecek yumurta sarısı yararlı olur. ilk günler için infusarialar çok yararlıdır. 2 haftalıktan itibaren 5-7 gün için artemia salina verilebilir. Akvaryumda bitki bulunur ise yapraklarda oluşacak yosunları da yierek süratle büyürler. Balıklar 5-6 ayda cinsel olgunluğa erişirler
 

     

     Sol: Bracygobius xanthozona     Sağ: Cobitis taenia

BÜYÜK ARI BALlGI  

       (Brachygobius xanthozona)

 

      Orijini Malezya nehirleridir. Dışarı çıkmış gözleri ile kavgacı ve hırçın görünüşlü bir balıktır. Yüz görünüşü biraz gülünççe ve buldog yapılıdır. Karın yüzgeçleri ile bir destek gibi yere veya bir yere tutunarak istirahat halinde kalabilir. Küçük akvaryumlarda barındırılabilirler.       _
     Vücut renkleri genelde tereyağ sarısıdır. 4 adet, geniş koyu bantlara sahiptirler. Sırt ve anüs yüzgeçleri siyah, diğer yüzgeçleri ise daha açık renklidir. Küçük boylu balıklardan sayılır. Boyları 4 cm 'ye kadar ulaşabilir ise de genellikle akvaryumda tutulanları daha küçüktür. Bodur ve tıknaz yapılıdıriar. Kuru ve canlı yemin her ikisini de yiyebilirler. Çok az tuzlu sularda yaşamayı severler. Bu nedenle konuldukları akvaryumlara her 5 lt. su için bir çay kaşığı tuz atılmalır. Su biraz asit yapılı olmalıdı r. (pH=6.8 dolayında). Su sıcaklığının ise 24-25 C olması en iyisidir.
 
 
     Üreme zamanında dişi erkeklere oranla daha soluk ve tıknaz yapıda olur. Üreme zamanından en az 2-3 hafta önceden başlamak üzere balıkların iyi şekilde beslenmesi lazımdır. Yumurtalar iyice olgunlaşınca dişinin karnı belirgin şekilde şişer. Erkeklerde ise bu dönemde renk değişmeleri izlenir. Sarı olan vücut rengi turuncuya dönüşür. Yumurtlamadan önce erkek ve dişinin ayrı tutulmasına gerek yoktur. Üretmek için bir akvaryumda 2 dişi 3 erkek birlikte tutulur. Akvaryum 40-60 litrelik olmalı ve iyi şekilde bitki. il~ donatılmış bulunmalıdır. Su derinli 10 cm. dolayında ve sıcaklık değişmez şekilde 25 °C'de sabit tutulur, Akvaryum içinde yan kenarda taşlar ile küçük mağaralar oluşturmalı veya küçük bir saksı konulmalıdır.
A
kvaryumun dip kısmı 1-2cm. ince kum ile kaplanır .. Ayrıca kık saksı artıkları akvaryuma knulduğunda mağaramsı yerlere balıkların başarı ile yumurta raktıkları görülür.
 
 
     Yumurtlama yaklaşınca erkek heyecanlı bir şekilde dolaşmaya ve yumurtaların bırakılması in seçilen yeri süpürerek temizlemeye çalışır. Dişi mağaramsı yerlere girer ve yumurtaları döller. Bu yumurtlama işlemi 4-6 gün devam edebilir. Sonuçta 100-150 kadar yumurta bırakılmış olur. YUmurtlamanın bittiği hissedilince dişinin uzakltırılması lazımr. Erkek ise iyi bir koruyucudur. YUmurtalara yakınbir yerde durur ve hiç usanmadan gayretle yumurtaları havalan dırır. Su sıcaklığı 24 "C dolayında tutulduğunda yumurtalardan yavruların çıkışı 5-6 gün sürer. Yumurtalar irice ve mantarlara karşı hassastırlar. Mantardan korunmak in 4-5 litre suya 2 veya 3 damla hesaile %5 oranında sulandırılş metilen mavisi kullanılır. Yumurtadan yavrular çıkınca infusaria verilebilir. Çok çük, yumurtadan yeni çıkmış Artemia salina larvası da birre sonra verilmeye başlanabilir. B.doriae ayfamilyadan akvaryumlara alınmış olan birtürr.
 
 

         Cobitis taenia

 

      Avrupa ve Asya'da çok yaygın olan bir balıktır. Uysal ve diğer balıklar ile uyumlu şekilde yaşayabilir. Geceleri hareket eder. Gündüzleri ise sadece baş kısmını dışta bırakarak kumda
hareketsiz yaşamayı tercih eder. Geceleri dipte yem arayarak dolaşır. Genellikle çöpçü balıkları ile birlikte tutularak akvaryum dibine çöken yemleri geceleri temizleyen bir balık olarak tutulur. Genellikle canlı yemlerden hoşlanır
. Bitkisel ve çürümeye yüz tutan bitkileri de yerler. Akvaryum dibindeki kumları ağzına alır ve içerisinde gıda olabilecekleri ayırdıktan sonra diğerlerini dışarı atarak gıda sağlamaya çalışır.
Suda oksijen düşüklüğüne biraz hassas olmalarına rağmen su sıcaklığı bakımından pek
duyarlı değildirler. 14-25 "C arası sıcaklıklarda kolaylıkla yaşayabilirler
. Akvaryumun dip kısmı çok ince kum ile kaplanmalıdır. Eğer kum kalın ve köşeli olur ise balığın diş ve galsamalarını zedeleyebilir.10 cm. uzunluğa kadarerişebilen bu balıklar yeşilimsi kahverengidirier. Yanlarında koyu renkli beneklerden oluşan bir kaç sıra hatlar bulunur. Erkekler daha küçük yapılıdır. Yetiştirilmesi nispeten zor olan bir balıktır. Çalış- malar soğuk kış geçiren balıklardan daha kolay yumurtladıklarını göstermiştir.
     Üretim mevsimleri nisan ile haziran ara-sıdır. 1000-1600 arası yumurta bırakabilirler. Yumurtalardan yavruların çıkışı suyun sıcaklığına bağlı olarak 6 ile 10 gün sürer. Yavruların yumurtadan çıkması sağlanabilir ise beslenmeleri oldukça kolaydır. Çünkü akvaryum dibinde oluşturulabilecek çürümüş maddelerden gıdalarını temin edebilirler.