Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Yayın Balığı Yetiştiriciliği 

        

              YAYIN BALlĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

        Yayın balığı yetiştiricili kültür balıkçılığı içinde özellikle ABD'nde önemli bir yer tutar. Orta Avrupa'da ise doğal kaynakları balıklandırmak amacı ile yavru üretimi yapılmaktar. Güney Avrupa bölgelerinde tarla balıkçığı işletmelerinin bazılarında yan ürün olarak da az miktarda yetiştirilmektedir. Amerika'da benekli yayın üretimi 1960 yıllarından beri yük bir gelişme göstermiştir. Özel ntemlerle havuzlarda yetiştirme yaygındır. 2002 yında 25.000 hektardan daha fazla alan bu amaçla kullar hale gelmiştir. Tanklar içerisinde yetiştiriciliği de oldukça yaygınr. Birçok Asya ülkesinde entansif üretimi yalan Clarias türlerinin hayvansal protein slanması ısından önemli bir yeri vardır ve gelecekte bu rlerin Afrika ülkelerine de yaygınlaşması beklenmektedir.

 

     Ülkemizde yayın balığı yetiştiriciliği konusunda henüz önemli bir uygulama olduğunu söylemek zordur. Bazı fakültelerimizde deneme amacında bazı ön çalışmalar yapılmış. ise de üretim zeyinde bir işletme. kurulamaştır. Ülkemizde birçok bölgede iklim ve su koşullan bakımından uygun ortamlar olduğunu söylememiz mümkündür. Batı ve Orta Anadolu'da birçok göl ve akarsuda yayın dal olarak yaşayan bir
türdür.

 
 
YAYIN BALIKLARINI BİYOLO:

     Dış görünüş bakımından az çok birbirlerine benzemekle beraber yan balığı olarak tanınan pek çok balık türü bulunmaktadır. Yayın bakları dünyada geniş bir yayılım alanı göstermektedir. Çoğunlukla tatsu balıklaolmasına rağmen denizlerde yaşayan rleri de vardır. Genel olarak vücut yapıları uzun ve az kısa olabilmekle beraber genelde yuvarlakça, silindirik kesitli ve kalın yapılıdırlar. Bazı türler uzun yalı ve yılan bağı görünümünde olan türleri vardır. Vücutlagenel olarak çıplak ve bildiğimiz pul yapılarına sahip değildirler. Bazı rlerde ise vücut üzerindepula benzer fakat aslında pul olmayan kemiğimsi sert plakalar bulunur.

 

     Genel olarak, yüzgeç ışınları yumuşaktır. Fakat bazı türlerde birktane sert kemimsi yüzglere sahip olabilirler ve bu yüzgışınlakorunmada yardımcı olur. Bu sert ışınlan sayısı 2-3 tanedir ve türlere göre bu sert ışınlar ya sırt ya da göğüs yüzgeeinin ilk ışıarı olabilmektedir. Bazı türlerde ise çok nadir olarak yağ yüzgecinin ön kısmında bulunabilir. Yayınlarda ı ile 4 çift arası bıyık vardır. Bu bıyıklar bazı türlerde çok uzun, bazılarında ise belirli belirsiz kısa olarak bulunabilir. Fakat bu bıyıklar pekçok türde dikkati çekecek şekildedir ve yayın baklarının bir özelliği olarak ele alınabilir. Hatta İngilizcede yayın balıkla"ca tfish " türkçesi kedi bağı olarak isimlendirilir. Bu isimlendirme kedilerin sahip olduğu gibi uzun bıyıklara sahip olmaları nedeniyledir. Ağızları içerisinde sıralar halinde dizilmiş pek çok dişlere sahiptirler. Fakat bu dişler turna veya tatlı su levreği (Sudak) balığında olduğu kadar güçlü değildir. Yayın balıklarının yem aşkanlıkları türlere göre çok fark eder. Bazı türler bitkisel gıdalar ile beslenebildikleri gibi, bazı türler sadece canlı balıkları yiyerek yaşarlar. Genel olarak dip baklarıdırlar ve su dibinde yaşamayı tercih ederler. Tüm dünyaya yayılmış olmakla beraber yetiştiriciliği ancak son yıllarda yaygınlaşmaya blaştır.

         YEŞTİCİLİĞİ YAPILAN TÜRLER;

         AVRUPA YAYINI (Silurus glanis) Bölgesel bir yoğunluk göstermeksizin Orta ve Doğu Avrupa ve Batı Asya akarsu ve göllerinde yaşamaktadır. Avrupa'n en büyük tatlı su balıklarıdandır. Maksimum büyüklüğü 3 m. üzerini ve 200 kg.'ı aşmaktadır. Kültür koşullarında yetiştiriciliği de birçok Avrupa ülkesinde ele alınmıştır. Genç balıklar doğal suların baklandırılmasında kullanıldığı gibi havuzlarda da yetiştirmeye anmaktar. Ülkemizde de yayn bir balık türüdür ve bu konuda çaşıldığında başarılı sonuç almama için hiçbir neden bulunmamaktadır. 
       AMERİKAN YAYIN BALIKLARI: içerisinde en yaygın olanı Kanal Yayını (Ietalurus punktatus)dır. Bu tür ABD'nde yetiştiriciliği en fazla yapılan türdür. ABD'nde bulunan diğer yayın balığı türleri Ietalurus catus L. (Beyaz yayın balığı) Ictatlurus nebulosus L. (Kahverengi iskorpot yayın balığı veya kahverengi iri kafalı yayın) ve Ictalurus furcatus L. (Mavi yayın) üzerindeki yetiştiricilik çalışmaları daha azdır.
 
       ASYA YAYIN BALIKLARI: Clarias rnacrocephalus, Clarias batrachus, Clarias lazera dile getirilebilir. Bu türler Güney Doğu Asya'da önemli bir kültür balığı olarak yaygındırlar. 8 bıyık taşır ve hava teneffüs organına sahiptirler. Bu organ yardımıyla havanın oksijeninden yararlanabildikleri için, oksijence fakir sularda ve hatta çamurda bile yaşayabilirler
 
     Yayın eti çok lezzetlidir, oldukça yağlı fakat kılçıkları azdır. Tanıtılan tüm yayın türleri pulsuz olduğundan kolayca işlenmektedir. Yayınlar genel olarak ılık suları severler. Bu bakımdan yetiştirme koşullarında su sıcaklığı 20°C'nin üzerinde bulunmalıdır. Avrupa yayınları en ideal 24°C'de gelişmektedir. 29°C'de pek önemli olmayan bir gelişme yavaşlaması görülür. 21°C'de gelişme %10 düzeyinde yavaşlar.
 
     Kanal yayını (Amerika yayını) en ideal 28-30°C'de gelişir ve bu sıcaklıkta optimum derecede yem değerlendirme sağlanır. Su sıcaklığının 16-20°C arasında bulunduğu dönemlerde gelişme yavaşlar. Kanal yayını 16°C'nin altında gelişme göstermez. Şayet ani olarak bırakılmazlarsa düşük sıcaklıklarda geçici olarak dayanırlar. Kanal yayını 3-4 yıl damızlık olarak kullanılabilir. Yayın yumurtaları yapışma özelliği gösterir. Suda bitkilere, çeşitli ortamlara tutunurlar. Önceden hazırlanmış yumurtlama kaplarına dişi balıklar yumurtayı döktükten sonra erkek balıklar bir süre yavru koruma görevini sürdürür. 

     Clarias türleri de 25-30°C arasında optimal gelişme göstermektedir. Suyun oksijen içeriği üretim tesislerinde 6 mg/lt. altına düşmernelidiı 3 mg/lt. oksijen koşullarında kayıplar artmaktadır. Clarias türleri bir ölçüde havadaki serbes oksijenden yararlanabilmektedir. Fakat bu türle ilk 10 günlük larval gelişme döneminde sadeo suyun erimiş oksijenini alabilirler. Çünkü bu dönem içinde havanın oksijenini alabilecek teneffüs organlagelişmemiştir. Daha sonraki dönemde de suda fazla CO2 yoğunlaşmasını engellemek için yeterli havalandırma yapıl-
malır.

 

      Yayın yetiştiriciliğinde optimal pH derleri 6,5-8,5 arasındadır. Bu sularda %10 tuzluluğa kadar kanal yayınladayanabilir. Yayınlar su sıcaklığının arttığı aylarda (İlkbahar-yaz başlangıcı) eşeysel olgunluğa ulır ve yumurtlama gerçeklir. Avrupa yayınlanda erkekler 3-4 yaşında, dişiler 5 yında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.

   DEVAMI . LÜTFEN YAYIN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 2  Kısmına gidiniz