Site açılış tarihi: 27 kasım 2012
Geçen ayki Günlük ort. ziyaret: .. 174
Ay içinde en yüksek ziy sayısı: .242
Geçen ayki ziyaretçi sayısı: . 5234 (Mayıs 2023)
Toplam ziyaretçi sayısı: 852 224

Kitaplar » Su Ürünleri Yetiştiriciliği » Mahi Mahi Yetiştiriciliği
     MAHİMAHİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

     İngilizce mahimahi olarak bilinen ve ülkemizde Lambuga ismiyle tanınan bu balık ülkemiz sularında da zaman zaman avlanan bir balık türüdür. Nedense et kalitesi ülkemiz halkı tarafından pek sevilmediği veya nasıl pişirilececeği tam olarak bilinmediği için fiyat bakımından ucuzdur. Ucuz olarak pazarlanmasındaki bir neden de göçmen bir balık olması nedeniyle fazla yakalanmaması ve halkımız tarafından tanınmamasıdır. Dış ülkelerde ise fiyat bakımından nor- mal bir değere sahiptir. Özellikle spor balıkçılığı için önemli kabul edilir. Çünkü iri bir balık olarak alta ile avcılığının zevkli olduğu söylenebilir.

     Hawai, Florida, Avusturalya'da son yıllarda yetiştirilmeye başlanan bir balıktır. Yetiştiriciliğinin ilgi çekmesinin ana nedenide gelişmenin çok hızlı olmasıdır Altı ay içerisinde 2 kg., bir yılda ise 8-9 kg- canlı ağırlığa ulaşabilmektedir.

     Bu hızlı gelişme özelliği nedeniyle mükemmel bir kültür balığı gözüyle bakılmaktadır. Yalnız bu canlı ağırlığa Hawai gibi tropikal su koşullarında ulaşmaktadır. Ülkemiz sularında kış aylarında bu gelişmenin durması veya azalması nedeniyle daha az olacağı beklenmelidir. Fiyat bakımından Hawai'de 5-12$ arasında pazarlandığı bildirilerek yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu kaydedilmektedir. Bu ülkede bu balık türüne büyük bir talep vardır ve Taiwandan fazla miktarda ithal edilmektedir. Altı ay içerisinde 2-2.5 kg. canlı ağırlığa ulaşan balıklarda yem değerlendirme oranı l/ı'dir. Diğer bir deyişle bir kg yapay yem ile bir kg canlı ağırlık artışı sağlanabilmektedir.

     Mahimahi balıkları 6 aylık iken cinsel olgunluğa erişirler. Her hangi bir harmonal etki yapılmadan balıklardan kolayca yumurta elde edilebilir. Balıklar her iki günde bir yumurta bırakırlar. Damızlık 15 aylık ve 17 kg dolayındaki balıkların her iki günde bir 200.000 dolayında yumurta bıraktıkları bildirilmektedir. Bu durumda anlaşılır ki bir damızlık tankından devamlı olarak döllen- miş yumurta elde edilmesi kolaylıkla mümkün olmaktadır. Dişilerde gelişmenin erkeklerden daha zayıf olduğu görülür. Bunun ana nedeni de balıkların her yumurtlamada %5 dolayında canlı ağırlık kaybetmeleridir.

Larvaların ilk olarak beslenmesinde rotifer kullanılmakta ve buna diğer deniz balıkları yetiştiriciliklerinde olduğu gibi artemia ve yapay yemler ile devam edilmektedir. Larvalarda yaşama gücünün 30 günde %30 olduğu kaydedilmektedir. Larvalar 45-60 günden itibaren kıyılmış su canlıları etleriyle de beslenebilmektedirler. İki aylık dönemde litrede 10 adet stoklanırlar. Bazı yayınlarda 18 ile 30 günler arasında
mahimahi larvalarına yumurtadan yeni çıkmış kendi cinsinden mahimahi larvaları verilmesinin yaşama gücünü arttırdığı kaydedilmiştir. Artemia yerine copepods verilmesinin de başarı oranını arttırdığı bildirilmiştir.


     Yavru yetiştiriciliğinde 6 ın. çapındaki tanklarda olumlu sonuç alınmaktadır. Yetiştirmedeki en önemli evre larva dönemidir. Yemleme ve ortam koşulları iyi sağlanabilirse larvalarda gelişme oldukça yüksektir
 
Üst: İlk yemleme döneminde larvalar bakterilere karşı oldukça hassas olmakla beraber dikkatli bir yetiştiricilik başarı şansını arttırır

Alt: 12 günlük bir larva

     Mahimahi balıklarında gelişme diğer balık türlerine oranla çok hızlıdır. Yapılan bir çalışmada ilk yemlemeye başlanılelığında 0.67 mgr olan larvalar 6 ayda 1,7 kg ağırlığa ulaşmışlardır. Bu dönemde ortalama canlı ağırlık artışı günlük olarak %8,6 olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında ilk üç haftadaki gelişme ise günlük olarak %25 bulunmuştur. 25 günlük larvalarda canlı ağırlık 30-300 mgr arasında bulunmuştur. Diğer bir çalışmada 30. günde 1 gr., 60.günde 40 gr., 90. günde 300 gr. ve altıncı ayda 2.6 kg canlı ağırlığa ulaştıkları saptanmıştır. Günde %25 canlı ağırlık artışı sağlayan larvaların beslenmesinde yemden yararlanmanın %30 olduğu ve bu dönemde her larvanın vücut ağırlığının %83'ü oranında canlı yem alması gerektiği hesaplan mıştır. Bu nedenle yetiştiricilerin bu dönemde hesaplanan toplam canlı ağırlığın % 100'ü oranında canlı yem verdikleri bildirilmiştir. Tanklarda alg temelli bir yetiştirme uygulanmakta ve tanklarda cm3'de 5.000
den fazla alg bulunması öngörülmektedir.

     Bu kitabın yazıldığı 2003-2004 yıllarında halen mahimahi yetiştiriciliğinde görülen bazı sorunların çözümü için yoğun araştırma çalışmaları devam etmekte idi. Ama pek çok yetiştiricilikte olduğu gibi deniz balıkları yetiştiriciliğinde oldukça başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Pazar durumu geliştikçe bu balık yetiştirticiliğinin önem kazanması beklenmektedir
 
Lambuda balığının kremimsi renkte bir eti vardır. Hawai adalarında eti çok beğenilir ve özel soslarla yapılan ızgara çeşitleri yaygın bir tüketim şeklidir.

süveyş kanalı yolu ile akdenize de girmiş olup güney denizlerimizde ara sıra avlanılmaktadır